slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SILICONAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
SILICONAS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

SILICONAS - PowerPoint PPT Presentation

gary-oconnor
164 Views
Download Presentation

SILICONAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SILICONAS R Aceites: Polímero lineal Cauchos: Material reticulado Resina rígida: Altamente reticulado - Si - O - R’ Espectros IR: Tensión Si-O-Si: 1100-1000 cm-1 (banda intensa, dos máximos)

  2. SILICONAS V.deform. CH3 Aleteo CH3 Tensión C-Si Grupo Si - CH3 1410 1265 780-760 Una banda CH3 855 débil 800 1410 1260 Si CH3

  3. SILICONAS

  4. IR SILICONAS

  5. IR SILICONAS