Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace

play fullscreen
1 / 14
Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace
120 Views
Download Presentation
garvey
Download Presentation

Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657 Název projektu – BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ Název materiálu: Desetinná čísla Úvod – porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel 6. Ročník Autor: Mgr. Šárka Uhlířová LEDEN 2011 HRAZENO Z EU OP - VK

 2. Materiál je v souladu s RVP ZV a ŠVP • Matematika a její aplikace • Desetinná čísla • Klíčová slova: desetinný zlomek, desetinné číslo, desetiny, setiny • Anotace: Materiál je určen k vysvětlení, procvičení a upevnění učiva. Obsahuje cvičení na porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel, která jsou opatřená zpětnou vazbou se správným řešením. Na tento materiál navazují další prezentace na početní výkony s desetinnými čísly. • Obsah: 1) Úvodní strana 2) Obsah 3) Desetinné číslo 4) Přečti desetinná čísla 5) Porovnávání desetinných čísel 6) Porovnávání desetinných čísel 7,8) Porovnej, řešení 9,10) Procvičování 11) Úkol 12) Zaokrouhlování desetinných čísel 13) Zaokrouhlování desetinných čísel 14) Zdroje Desetinná čísla

 3. Desetinné číslo Desetinná čísla

 4. Přečti desetinná čísla: Desetinná čísla

 5. Porovnávání desetinných čísel • Ze dvou desetinných čísel znázorněných na číselné ose je větší to, které se nachází vpravo. • A=0,3 B=1,1 C=2,5 D=3,9 • 2,5>0,3 3,9>2,5 1,1<3,9 0,3<1,1 Desetinná čísla

 6. Porovnávání desetinných čísel • Maminka s Jirkou byli nakupovat. Maminčin nákup měl hmotnost 4,25 kg, Jirkův 4,272 kg. Kdo z nich měl těžší nákup? • Řešení: 4,25 < 4,272 • Jirkův nákup je těžší než maminčin. Desetinná čísla

 7. Porovnej : 7,56 7,65 15,4 14,9 0,27 0,3 35,06 35,6 9,326 8,731 5,39 5,4 1,52 1,25 3,6 3,2 Desetinná čísla

 8. Řešení: 7,56 < 7,65 15,4 > 14,9 0,27 < 0,3 35,06 < 35,6 9,326 > 8,731 5,39 < 5,4 1,52 > 1,25 3,6 > 3,2 Desetinná čísla

 9. Procvičování 7,999   <   7 999 13,4   >     13,000 3 000   >   333,333 24,60  <   24,66 3,650  <    30,652 1,110     > 11,10 6,756    < 7 156,24    >    87,56 Desetinná čísla

 10. Procvičování 6,756      <      7   0,158      <      0,16   0,2          >      0,002 1,1         =        1,10 156,24    >     87,56 30 3,01   >     14,50 1 023,4    >     123,45 30,562    >     3,4560 Desetinná čísla

 11. Úkol Najdi všechnapřirozená čísla, která jsouřešením daných nerovnic: 6,356 > x > 3,02 x = 3,4,5 6 a < 2,021 a = 2,1 98,23 < y < 101,999 y = 98, 99, 100, 101 Desetinná čísla

 12. Zaokrouhlování desetinných čísel • Následuje-li po zaokrouhlované číslici číslice 0, 1, 2, 3, 4 zaokrouhlujeme „dolů“. (Hodnota zaokrouhlované číslice zůstává beze změny.) • Následuje-li po zaokrouhlované číslici číslice 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlujeme „nahoru“. (Hodnota zaokrouhlované číslice se zvětší o 1.) Desetinná čísla

 13. Zaokrouhlování desetinných čísel • Zaokrouhli na desetiny : 15,625 ≐ 3,79 ≐ 6,17 ≐ 52,99 ≐ • Zaokrouhli na setiny : 3,635 ≐ 5,8631 ≐ 11,999 ≐ 0,392 ≐ • Zaokrouhli na desetiny : 15,625 ≐ 15,6 3,79 ≐ 3,8 6,17 ≐ 6,2 52,99 ≐ 53,0 • Zaokrouhli na setiny : 3,635 ≐ 3,64 5,8631 ≐ 5,86 11,999 ≐ 12,00 0,392 ≐ 0,39 Desetinná čísla

 14. Použité zdroje: 1. URL: <cs.wikipedia.org> 2. TREJBAL, J., JIROTKOVÁ, D.: Matematika pro 6. ročník základní školy, 2.díl., 1.vydání, Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., 1998, 88 stran, ISBN 80-85937-89-1. Desetinná čísla