mediernas historia och samtid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mediernas historia och samtid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mediernas historia och samtid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Mediernas historia och samtid - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Mediernas historia och samtid. Vad är medier?. Ett medium, flera (mass)medier ”Medias fel att politiker blir hotade” ”Det är viktigt att ha en god relation till ”media”. Kommunikation. En sändare förmedlar ett innehåll i en kanal till en mottagare med ett visst resultat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mediernas historia och samtid' - garth


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vad r medier
Vad är medier?
 • Ett medium, flera (mass)medier

”Medias fel att politiker blir hotade”

”Det är viktigt att ha en god relation till ”media”

kommunikation
Kommunikation
 • En sändare förmedlar ett innehåll i en kanal till en mottagare med ett visst resultat
 • Medier = kanaler som används av olika aktörer för att förmedla ett innehåll
medier av olika grader
Medier av olika grader
 • Medier av första graden
 • Medier av andra graden
 • Medier av tredje graden
kommunikationsbegrepp
Kommunikationsbegrepp
 • Reproduktion
 • Separation
 • Interaktion
kommunikationskulturer
Kommunikationskulturer
 • Muntlig kultur år ? – 1000
 • Skriftkultur år 1000-1400
 • Tryckt kultur år 1450-1900
 • Audiovisuell kultur år1900-2000
 • Multimediekultur år 2000 - ?
kommunikationskulturer1
Kommunikationskulturer
 • Muntlig kultur år ? - 1000
kommunikationskulturer2
Kommunikationskulturer

Reproduktion Separation Interaktion

Tid Rum

Muntlig kultur - - - +

Skriftkultur (-) + + -

Tryckt kultur + + + - 

Audiovisuell kultur + - + - (+)

Multimediekultur + - (-) + (-)

multimediekultur
Multimediekultur
 • Från passiv mottagare till (inter)aktiv användare och medproducent 
 • Remediering
slide15

En mamma står vid brädspelsavdelningen tillsammans med sin son 10.

Sonen (pekar på Alfapet): Kolla! Har Wordfeud kommit som brädspel nu? Haha, de vill bara tjäna pengar!

En klass diskuterar litteratur med en lärarstudent.

Lärarstudenten: Vilka här har läst Twilight?

Tjej 16: Vadå, har de skrivit en bok om filmerna? Oh my god, vad löjligt! Bara för att folk ska börja läsa…

medier och samh lle
Medier och samhälle
 • Kapitalism – utökad marknad – dagstidningar
 • Privata/offentliga rum – vett och etikett
 • Fritid – läsa en bok?
 • Nya klasser – vissa utestängs från offentlighet
 • Maktkamp – dialog – opinion i medier
 • Järnväg – sprida nyheter
 • Sekularisering – bildning - ökat utbud
 • Individualisering – osäkerhet/reflexivitet
habermas den borgerliga offentligheten
Habermas – den borgerliga offentligheten

Samhälle(Stat)

Privat sfär Offentlig sfär

IntimsfärKulturell offentlighet

Social sfär Politisk offentlighet

slide19

Offentligt

Public servicemedier

UR

AktuelltTv-teater

Dagens eko Sommarpratare

På spåret

Upplysning Upplevelse

Fakta Fiktion

Dn Aftonbladet Idol

CNN Desperate housewives

Carl Bilds blogg Blondinbella

Kalla Fakta

Privat

Kommersiella medier

samh llsf r ndringar
Samhällsförändringar
 • Globalisering
 • Specialisering
 • Marknadsekonomi
 • Tid/rum ändras
 • Medialisering
 • Pluralisering
medieutveckling
Medieutveckling
 • Kommersialisering
 • Internationalisering
 • Ökat utbud
 • Publikuppdelning
 • Konvergens/digitalisering
auktorit r medieteori auktorit ra ideologin
Auktoritär medieteori (auktoritära ideologin)
 • Medierna kontrolleras av makthavarna
 • Censur
teorin om de fria medierna frihetliga ideologin
Teorin om de fria medierna (frihetliga ideologin)
 • Yttrandefrihet och fri åsiktsbildning
 • Medierna på fri marknad
 • kritiskt granska staten/makten
 • representera folket
 • informationsroll
 • Försäljning av innehåll och reklam
teorin om de ansvarsk nnande medierna sociala ansvarsideologin
Teorin om de ansvarskännande medierna (sociala ansvarsideologin)
 • Marknadsmedier tjänar ej allmänhet
 • Ägarkoncentration
 • Homogenisering
 • Alla har inte samma möjlighet
 • Krav på information
 • Licensmedel
massmediernas funktion i samh llet
Massmediernas funktion i samhället
 • Informera
 • Kommentera skeenden i samhället
 • Granska
 • Främja kommunikation mellan grupper
 • Informations-, gransknings- och forumuppgiften
journalistik i utveckling
Journalistik i utveckling
 • Mer oberoende och ifrågasättande
 • Större likriktning
 • Professionalisering och institutionalisering

Medielogik =

 • arbetsvillkor och tankesätt
 • förenkling, polarisering, personifiering och dramatisering
journalistik i utveckling1
Journalistik i utveckling
 • Från betraktare till bedömare
 • Politikens medialisering
 • Popularisering
 • Infotainment
slide29

Seminarium 27/8 2013 - Offentlighetsprincip och journalistisk etik

Uppgift: Jobba två och två.Läs igenom de pressetiska reglerna och ge (minst) ett eget aktuellt exempel på en nyhet (i skriftlig form) där ni tycker att någon av dessa regler har överträtts. Ta med och visa/presentera ert exempel.

slide30

Seminarium 28/8 2013 - Uppgift: Vad är MKV?

Studenterna har i uppdrag att, två och två, leta upp forskning (tex. doktorsavhandlingar, forskningsrapporter eller bidrag i vetenskapliga tidskrifter) från de senaste tre åren (2010-2013) som innehåller studier av press, radio, tv eller Internet. Det ska vara minst tre olika böcker/artiklar med olika författare till varje. Skriv ner (ca 2 A4):

- Författarnas namn och var dessa jobbar (ort, institution)

- Titel på boken/kapitlet/artikeln/rapporten

- Förlag och förlagsort

- Ange hur ni hittade boken/artikeln (biblioteket, google, databas eller annat)

- Beskriv kort innehållet, max 50 ord per bok/artikel.

Exempel 1.: Boken är en intervjustudie om hur tonåringar uppfattar dokusåpor. De kommer bl.a. fram till att dokusåpor skapar igenkänning och identifikationsmöjligheter.

 Detta skickas sedan via mail till Emma Burman (emma.burman@liu.se) och Christian Svensson Limsjö och ska vara dem tillhanda senast måndag 26/8, 12.00.

 De som missar seminariet får på egen hand avtala en tid med Emma Burman för en individuell genomgång.

slide31

Inlämningsuppgift 1 – Offentlighetsprincip och journalistisk etik

Samtliga inlämningsuppgifter ska läggas upp på Lisam. Om studenten ännu inte fått tillgång till Lisam får uppgiften mailas in till Christian: chrsv@isak.liu.se

A) Redogör kortfattat för offentlighetsprincipen och genom vilka lagar den regleras. Resonera kring för- och nackdelar med principen. (ca 1,5 sida).

B) Redogör för de huvudsakliga uppgifterna för PO, PON och Granskningsnämnden för radio och tv. Resonera kring styrkor eller svagheter med dessa instanser. (Ca 1,5 sida)

Sammanlagt bör uppgiften motsvara ca 3 sidor (motsvarande ca 1000-1500 ord).

slide32
OBS!
 • Mall för inlämningsuppgifter
 • PM för uppsatsförfattare och opponenter