Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HYSBYSEBION PowerPoint Presentation
Download Presentation
HYSBYSEBION

HYSBYSEBION

152 Views Download Presentation
Download Presentation

HYSBYSEBION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HYSBYSEBION PRAWF-DDARLLEN 2

  2. YN EISIAU Person ifanc Un deg pimp – un deg saeth oed i weithio mewn shop sglodion bob dydd Merched Chwech o gloch – haner awr wedi nawr Cyflog – Dau ddeg tree punt. Ffonio Jac Ifans am 892773

  3. YN EISIAU Merch / Bechgen (14 – 16 oedd) i help mewn cafe ar y Stryd Fawr yn aberteifi Bob dydd Sadwrn a dydd Seal Cyflog – Chewch punt yr awr Ffoniwch gareth Jenkins am fwy o gwybodaeth. Y rhif ffon ydy 672991

  4. YN EISIAU Person ifanc i gweithio mewn stablau bob dydd sadwrn ym mis Ebril a mis May. Cyflog – Tri deg dai punt yr dydd Bydd yn profiad anhygoel. Cysylltwch a Bethan neu Peter. Cyfeiriad = Stablau’r Wern, abergwaun. Rhif ffon = 01348 562881

  5. YN EISIAU Pobl o pob oed i helpu glanhau traethau Sir Penfro yn ystod mis Medi a mis Hydreff Bydd dim cyflog ond bydd yn profiad gwych. Bydd bus yn gadael maes parkio Morrisons yn Hwlfford bob dydd am chwater i naw. Bydd bywd yno bob dydd hefyd. Ffoniwch (01437) 761772

  6. YN EISIAU Pobl ifanc Dynbych-y-pysgod i chwarae pel-droed yn y sir bob nos Gwener. Mae tim merched a bechgyn yma. Rydyn nin chwarae ar bwys y canolfan hamdden yn doc Penfro. Dewch am hywl. Bydd yn da. Ffonio Martin am fwy o wybodaeth.

  7. Hanner awr wedi wyth neu e-bostiwch oed i helpu yn Sioe Hwlffordd Bachgen / Merch Os oes cwestiwn - un deg wyth Cyflog hoffi gweithio mewn tîm ar 762008 ym mis Awst Tri deg punt y dydd siarad Cymraeg YN EISIAU - pump o’r gloch a.davies@sioehwlffordd.com un deg pump Hefyd Rhaid Ffoniwch Alun Davies

  8. Person ifanc Young person Mewn = in a Bob = every yr awr = an hour Rhaid = must ar = on WANTED Young person to work in a sports shop Every Saturday Half past nine – Four o’clock Five pounds an hour Must speak Welsh Phone Menna Rees on 762119 chwaraeon = sports i weithio = to work siarad = speak

  9. YN EISIAU Person ifanc i weithio mewn siop chwaraeon Bob dydd Sadwrn Hanner awr wedi naw – pedwar o’r gloch Pum punt yr awr Rhaid siarad Cymraeg Ffoniwch Menna Rees ar 762119