slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
John Andersen PowerPoint Presentation
Download Presentation
John Andersen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

John Andersen - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

John Andersen. Empowermentbegrebet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'John Andersen' - garry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

John Andersen

Empowermentbegrebet

Empowermentbegrebet forbindes historisk med Paulo Freires klassiker: “De undertryktes pædagogik”. Freire definerede empowerment som evnen til at ”forstå sociale, politiske og økonomiske modsætninger og evnen til at handle mod virkelighedens undertrykkende elementer” (Freire, 1974:19)

.

Levins udvidede definition:”Med empowerment mener jeg kapacitet, ressourcer, information og viden, selvtillid, færdigheder, forståelse, organisation og formelle rettigheder, som mennesker kan anvende til individuelt og kollektivt at bestemme, hvad der skal ske med dem. Jeg inkluderer også menneskers mobilisering af kollektive visioner og fantasi, intelligens, kreativitet, entusiasme, mod og energi i en frigørende bevægelse. Som sådan har denne kamp et langt mere vidtgående mål end demokrati.” (Levin 1995: 208)

slide2

SLIB

John Andersen

Horisontal empowerment handler om at nedbryde fjendedebilleder indadtil mellem forskellige grupper, fordomme, passivitet og manglende tro på fremtiden, og at udvikle evnen til at mobilisere for forandring. Nedadtil handler det om, at synlighed og troværdighed i forhold til de ikke-aktive grupper i lokalsamfundet

Vertikal empowerment handler om at få styrket gennemslagskraften opad og udadtil i forhold til vigtige beslutningscentre udenfor lokalsamfundet.

Brobyggende social kapital

slide3
FASER i CommunityEmpowerment

Mobiliseringsfasen må ikke være for kort og skal nogle gange ”genopfindes” langt inde i processen

Alternativkollektivproblemdefinition

Synliggørelse af ressourcer og forbedring af evnen til “kreative konfliktløsninger/brandslukningskapacitet” –f.eks i forhold til vold og kriminalitet

At sætte sig positive mål for boligområdet

Forbedring og demokratisering af de offentlige institutioners handlingskapacitet og praksis

Sikring af en vis enighed om midler og spilleregler i processen

Konsoliderings- justerings- og forankringsfasen

John Andersen

slide4
Forhandling af mål og midler undervejs i processen

Implementering, justering og forankring af en strategi over længere tid – herunder betydning af Små Sikre Succer’er.

To succeskriterier:

John Andersen

  • At handlingskapaciteten og troen på forandringers mulighed når ud over de hyperaktives kreds (horisiontal forankring)
  • Ydre anerkendelse: image forbedring og skulderklap udefra, samt forankring i ”mainstream politikken” (vertikal forankring)
empowerment akt rernes roller

John Andersen

Empowerment aktørernes roller:

- advokater

- facilitatorer og innovatører

såvel internt som eksternt

- mæglere (broker)

- tillidsskabende rollemodeller

slide6

John Andersen

  • Borgerinddragelse og netværksmobilisering i lokalsamfundet
      • -Højt niveau for medarbejdernes interkulturelle kompetence: sparring, supervision, teambuilding, efteruddannelse, etniske kompetencer i teamet (professionsempowe
slide7

SLIB

John Andersen

Borgerinddragelse og netværksmobilisering i lokalsamfundet

  • -Mobilisering og blik for brug af netværk i civilsamfundet/boligområdet, der kan være motor i norm-og adfærds/motivationsændringer og erfaringsspredning. Succesfuld arbejdsmarkedsintegration (somaliske kvinder i Mjølnerparken. Enghave Match projektet)
  • -Inddragelse af nye partnere: Gellerup bibliotek, IT For Folket, som led i kompetence og netværksopbygningen inden for lokalsamfundet.
slide8

SLIB

John Andersen

Udfordringer:

”Borger –og virksomhedsinddragende frikommuneforsøg” i udsatte byområder:

Tæt samspil mellem professionel kompetenceoprustning i forhold til såvel virkomheds-, som borgerinddragelsen kombineret med styrkelse af lokalområdets projektkultur, hvor lokale formelle og uformelle netværk inddrages i politikudvikling ( f.eks. jobskabelse baseret på lokal defineret social nytteværdi – f.eks. Vollsmose)