Jan pawe ii
Download
1 / 20

Jan Pawe? II - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Jan Paweł II. Spis treści prezentacji. Wstęp Spis treści Karol Wojtyła Młodość… Wadowice - tam gdzie wszystko się zaczęło Kapłaństwo Z Karola na Jana Habemus Papam ! „13.05.1981, godz. 17:19” Pielgrzym i podróżnik Zwyczaje Jana Pawła II Cały twój, Maryjo!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jan Pawe? II' - garron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Spis tre ci prezentacji
Spis treści prezentacji

 • Wstęp

 • Spis treści

 • Karol Wojtyła

 • Młodość…

 • Wadowice - tam gdzie wszystko się zaczęło

 • Kapłaństwo

 • Z Karola na Jana

 • HabemusPapam!

 • „13.05.1981, godz. 17:19”

 • Pielgrzym i podróżnik

 • Zwyczaje Jana Pawła II

 • Cały twój, Maryjo!

 • „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”

 • „Piórem swą miłość wyrażał”

 • Książki Karola Wojtyły

 • Książki Jana Pawła II

 • Nagrody Papieża Polaka

 • Fatimska Trzynastka Jana Pawła II

 • To nie przypadek!

 • Zakończenie


Karol wojty a
Karol Wojtyła

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca k. Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica Bielska-Białej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michalowa k. Szczebrzeszyna.

Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzicami chrzestnymi Karola Wojtyły byli Józef Kuczmierczyk, szwagier Emilii Wojtyły, i jej siostra, Maria Wiadrowska. Rodzice nadali mu imię Karol na cześć ostatniego cesarza Austrii bł. Karola Habsburga.

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 w Krakowie. Papież wspominał ją w opublikowanym po śmierci testamencie – na równi z rodzicami i bratem. Fakt o istnieniu starszej siostry ujawnił francuski dziennikarz i filozof Andre Frossard , autor wydanej w 1982 roku książki Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II.


Jan pawe ii

Młodość…

W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.

Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932, w wieku 26 lat zmarł na szkarlatynę jego brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.

Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewiczzachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Katecheta ten miał znaczny wpływ na rozwój duchowy młodego Karola Wojtyły.

Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów: żeńskiego im. Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Wadowity.


Wadowice tam gdzie wszystko si zacz o
Wadowice -tam gdzie wszystko się zaczęło

Wadowice to miasto niewielkie pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, ale na pewno szczególne ze względu na fakt, że stąd właśnie pochodził najbardziej na świecie znany Polak, Papież Jan Paweł II. Tu się wychował, tu chodził do szkoły, tu przeżył największe tragedie swojego życia – śmierć matki i brata Edmunda i tu wreszcie dojrzewała w Nim decyzja wyboru drogi życiowej. Postanowił wstąpić do seminarium i od tej pory związał swoje życie z Krakowem, co później zaprowadziło Go na tron piotrowy.W Wadowicach znajduje się dom rodzinny Papieża – Polaka, gdzie stworzono małe muzeum. Zebrane po Karolu Wojtyle pamiątki i wspomnienia udostępniono zwiedzającym. Na rynku wadowickim znajduje się także kościół parafialny p.w. Ofiarowania NMP, gdzie Jan Paweł II został ochrzczony i z którym aż do momentu opuszczenia Wadowic, był związany.

Nie sposób także, będąc w Wadowicach, nie spróbować słynnych "papieskich" kremówek, które po kilkudziesięciu latach od matury z takim rozrzewnieniem Ojciec Święty wspominał podczas pielgrzymek do Polski i miasta rodzinnego.

Niedaleko Wadowic, w połowie drogi między rodzinnym miastem Jana Pawła II a Krakowem, znajduje się Kalwaria Zebrzydowska – miejsce szczególne, w 1999 roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Miejsce bardzo z Papieżem związane, gdyż od najmłodszych, chłopięcych lat pielgrzymował tutaj, najpierw z ojcem, później jako ksiądz, biskup, kardynał, wreszcie Papież.


Kap a stwo
Kapłaństwo

13 października 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym AthenaeumAngelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)) w Rzymie. Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude. Pod kierunkiem wybitnego teologa, dominikanina Reginalda Garrigou-Lagrange'a napisał po łacinie rozprawę doktorską Zagadnienie wiary u świętego Jana od Krzyża (tytuł oryginału: Questio de fideapudsanctumIoannem de Cruce). Dla potrzeb doktoratu nauczył się języka hiszpańskiego, by czytać teksty renesansowego mistyka w oryginale. Z powodu braku funduszy na wydanie rozprawy drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany w Polsce. W lipcu 1948 roku, na okres 7 miesięcy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety. Od tego momentu rozpoczął się dla młodego księdza okres wycieczek i podróży z młodzieżą po Polsce. Wolny czas zawsze starał się spędzać z chłopcami i dziewczętami na łonie natury. W marcu 1949 roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam też założył mieszany chorał gregoriański. Nadal często wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję i dlatego zdejmował sutannę i kazał nazywać się "wujkiem".


Z karola na jana
Z Karola na Jana

4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Współkonsekratorami byli biskupi Franciszek Jop i Bolesław Kominek. W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. Już w tym okresie bardzo dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych.

Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi. Brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały Twój). Kierował je do Matki Chrystusa. Inspiracją stał się barokowy pisarz ascetyczny, francuski św. Ludwik Maria Grignion de Montfort i jego książka Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, z której Wojtyła przejął koncepcję "niewolnictwa duchowego", rozumianą jako dobrowolne i ufne oddanie się w opiekę Matce Boskiej. 30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Cztery lata później, podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.

Jako biskup diecezji krakowskiej wizytował parafie, odwiedzał klasztory (w tym zgromadzenie albertynów, założone przez św. Adama Chmielowskiego, Brata Alberta). W roku 1965 otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej, z której Dzienniczek wraz orędziem Miłosierdzia Bożego zapoznał się wcześniej. Spotykał się z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym. Ponadto jeździł na Podhale i w Tatry.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16.


Habemus papam
HabemusPapam!


13 05 1981 godz 17 19
„13.05.1981, godz. 17:19”

W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ali Ağca mierzył w jego głowę. Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki (Sara Bartoli) i wziął ją na ręce. Zamachowiec opóźnił oddanie strzału prawdopodobnie dlatego, że dziewczynka którą papież trzymał na rękach lekko przysłoniła go co uniemożliwiło zamachowcowi dokładne wycelowanie. Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę.Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagańprzed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.


Pielgrzym i podr nik
Pielgrzym i podróżnik

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego, który zarzuca Watykanowi prozelityzm.

Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy).

Podróże apostolskie do Polski:

I pielgrzymka (2-10 czerwca 1979)

II pielgrzymka (16-23 czerwca 1983)

III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987)

IV pielgrzymka (1-9 czerwca, 13-20 sierpnia 1991)

V pielgrzymka (22 maja 1995)

VI pielgrzymka (31 maja-10 czerwca 1997)

VII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999)

VIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002)


Zwyczaje jana paw a ii
Zwyczaje Jana Pawła II

Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii. Zaraz po swoim wyborze na Stolicę Apostolską, przy składaniu homagium nowo wybranemu papieżowi, Jan Paweł II nie pozwolił prymasowi Wyszyńskiemu uklęknąć przed sobą. Pierwsze przemówienie wygłosił po włosku, a więc w języku narodu, do jakiego przemawiał. Do tej pory przyjęte było, że papież zawsze swoje pierwsze przemówienie wygłasza po łacinie. Do kolejnych nowości w tym pontyfikacie należą:

liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we Włoszech),

 • zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką,

 • msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach itp.,

 • wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do którego przybywał z pielgrzymką (porozumiewał się swobodnie w językach: polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, łacinie i klasycznej grece),

 • udział zespołów folklorystycznych w czasie mszy,

 • spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii (chrześcijańskich oraz niechrześcijańskich),

 • udział w przedsięwzięciach artystycznych: koncertach, występach zespołów, projekcjach filmowych,

 • prywatne spotkania z wiernymi,

 • bezpośrednie spotkania z ludźmi w trakcie pielgrzymek,

 • żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi.

  Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża-apostoła. Nie zmieniło się to nawet po zamachu.


 • Ca y tw j maryjo
  Cały twój, Maryjo!

  "Totus Tuus" (łac. "Cały Twój") — dewiza papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzona w jego testamencie. Jest ona cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673-1716). Modlitwa ta brzmi:

  Totus Tuus ergo sum et omniameaTuasunt. Accipio Te inmeaomnia. PraebemihicorTuum, Maria. (Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.)


  Pozw lcie mi i do domu ojca
  "Pozwólcie mi iść do domu Ojca"

  Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. W lipcu 1992 przeszedł operację w celu usunięcia guza nowotworowego na jelicie grubym. Jego długoletnie zmagania z chorobą i ze starością były osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa. 13 maja 1992 papież, w 11. rocznicę zamachu, ustanowił Światowy Dzień Chorego.

  Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie udzielał się publicznie. Przeszedł grypę oraz zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej.

  W czwartek 31 marca tuż po godzinie 11, gdy Jan Paweł II udał się do swej prywatnej kaplicy, wystąpiły u niego silne dreszcze,

  ze wzrostem temperatury ciała do 39,6 °C. Był to początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. Czynnikiem wywołującym była infekcja dróg moczowych w osłabionym chorobą Parkinsona i niewydolnością oddechową organizmie.

  Uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas mszy przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia, w dniu śmierci, o godzinie 7:30 rano, papież zaczął tracić przytomność, a późnym porankiem przyjął jeszcze watykańskiego sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano. Później tego samego

  dnia doszło do gwałtownego wzrostu temperatury. Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papież powiedział: "Pozwólcie mi iść do domu Ojca". O godzinie 19 wszedł w stan śpiączki, a monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. Osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć papieża Jana Pawła II o godzinie 21:37, a elektrokardiograf wyłączono po 20 minutach od tej chwili. Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia

  Bożego, w 9666. dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na

  bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na modlitwie.


  Pi rem sw mi o wyra a
  „Piórem swą miłość wyrażał”

  Poezja

  Karol Wojtyła jako poeta był najpierw zafascynowany Biblią i renesansem, o czym świadczy młodzieńczy zbiór wierszy (wydany po latach) Renesansowy psałterz, nawiązujący do Jana Kochanowskiego. Potem przedmiotem trwałej fascynacji stał się romantyzm, zwłaszcza Juliusz Słowacki oraz Cyprian Kamil Norwid. Swoje wczesne utwory publikował od roku 1950 w prasie katolickiej pod pseudonimami literackimi Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku – Stanisław Andrzej Gruda. Był wieloletnim współpracownikiem Tygodnika Powszechnego.

  Wojtyła uprawiał lirykę refleksyjną, precyzyjną i powściągliwą stylistycznie, często wizyjną. Dwa nieduże poematy Pieśń o Bogu ukrytym oraz Pieśń o blasku wody skupiają się wokół doświadczeń wewnętrznych człowieka w jego obcowaniu z naturą, tajemnicą bytu, a w końcu z Bogiem. Utwór Myśl jest przestrzenią dziwną to niemal filozoficzna analiza ludzkich aktów poznawczych, w tym fenomenu intelektu jako daru (po latach temat powróci w encyklice Fides et ratio). Poemat Kamieniołom rozważa moc osoby ludzkiej, jej pracę, budowanie wspólnoty z naturą i ludźmi (temat niewątpliwie nawiązuje do Norwida, a później podejmie go książka Osoba i czyn). Rozwija te myśli obszerny, z pogranicza poezji i prozy poetyckiej, utwór Wigilia wielkanocna 1966, z mistycznym motywem rozmowy z Bogiem, z tematem cierpienia i natury, wreszcie z finalną wizją ziemi jako świętej więzi człowieka i przyrody, co jest obrzędem ukazującym światło Boga.

  Działalność artystyczna (wcześniej aktorstwo, później twórczość literacka) zakończyła się z chwilą jego wyboru na papieża. Wyjątkiem jest jednak wydany 6 marca 2003 Tryptyk rzymski, który sygnował już jako Jan Paweł II.

  W roku 1999 udziałem Jana Pawła II ukazała się płyta kompaktowa Abbà Pater, na której znalazły się fragmenty recytowane i śpiewane przez Jana Pawła II w muzycznym opracowaniu Leonarda de Amicis oraz Stefano Mainettiego. Ten projekt muzyczny powstał dla uczczenia oficjalnych obchodów 2000-lecia chrześcijaństwa oraz jubileuszu dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II. Jest on pierwszym w historii wydawnictwem muzycznym z udziałem papieża. Powstał przy udziale Radia Watykańskiego i pod patronatem nuncjatur apostolskich w kilku krajach. Utwór Pater Noster pochodzący z płyty, ukazał się również w wersji wideo.


  Ksi ki karola wojty y
  Książki Karola Wojtyły

  Renesansowy psałterz– Kraków 1999; młodzieńczy zbiór wierszy, powst. przed II wojną światową

  Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze(tytuł w innym przekładzie: Zagadnienie wiary w dziełach świętego Jana od Krzyża) – rozprawa doktorska obroniona w 1948 na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, napisana po łacinie (tytuł: Questio de fideapudsanctumIoannem a Cruce) o św. Janie od Krzyża, czytanym w oryginale, ogłoszona w czasopiśmie "CollectaneaTheologica" XXI: 1950, a streszczenie polskie w "Ateneum Kapłańskim" 1950, z. 1; promocja doktorska w Polsce: 16 XII 1948 na Uniwersytecie Jagiellońskim; pełna wersja w przekładzie polskim (istnieją 2 tłumaczenia), jako książka: od 1991; liczne przekłady na obce języki nowożytne

  Wykłady lubelskie– Lublin, KUL, 1986; zapis wykładów z filozofii głoszonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1954–1956

  Elementarz etyczny– Kraków 1983; szkice zamieszczane pierwotnie w Tygodniku Powszechnym w roku 1957

  Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera – Lublin, KUL, 1959; książka habilitacyjna na temat MaxaSchelera, czytanego w oryginale niemieckim; habilitacja przyjęta 3 XII 1953 na Uniwersytecie Jagiellońskim, ostatnia przed likwidacją Wydziału Teologicznego UJ przez władze stalinowskie

  Miłość i odpowiedzialność– Lublin, KUL, 1960; monografia przedstawiająca analizę psychologiczną, filozoficzną i teologiczną zjawiska miłości; wielokrotnie wznawiana

  Osoba i czyn– Kraków 1969; najważniejsza monografia filozoficzna; studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej, inspirowane przez fenomenologię i tomizm; w duchu humanizmu budowana koncepcja osoby ludzkiej jako suwerennego podmiotuPoezje i dramaty– Kraków, Znak, 1979; całość dorobku artystycznego autora (prócz młodzieńczych psalmów oraz późnego Tryptyku rzymskiego); utwory poetyckie, m.in. poematy; Pieśń o Bogu ukrytym, Stanisław; dramaty, m.in.: Brat naszego Boga(o malarzu św. Adamie Chmielowskim, znanym jako Brat Albert), Przed sklepem jubilera, Promieniowanie ojcostwa; także esej O teatrze słowa (na temat Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka); liczne wznowienia i przekłady na języki obce

  Aby Chrystus się nami posługiwał – Kraków, Znak, 1979; zbiór esejów z całego okresu pracy twórczej sprzed pontyfikatu; m.in.: Apostoł (o Janie Tyranowskim), O humanizmie św. Jana od Krzyża, Personalizm tomistyczny (o św. Tomaszu z Akwinu; także przedruk cyklu szkiców Elementarz etyczny

  Zagadnienie podmiotu moralności– Lublin, KUL, 1991; zespół rozpraw z zakresu etyki


  Ksi ki jana paw a ii
  Książki Jana Pawła II

  Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa – Watykan 1986; pełna, książkowa (i opatrzona przypisami) wersja środowych wykładów do wiernych; wysnuta z Biblii, a nawiązująca do encykliki Pawła VI Humanaevitae, monografia na temat, jak to nazwał autor, "teologii ciała", także godności integralnie ujętej osoby ludzkiej.

  Przekroczyć próg nadziei – Lublin, 1994, KUL. ISBN 83-228-0395-8.

  Dar i tajemnica – 1996.

  Tryptyk rzymski (poemat) – Kraków, 2003,

  Wydawnictwo Literackie. ISBN 83-88971-43-3.

  Wstańcie, Chodźmy – Kraków, 2004, Wydawnictwo św. Stanisława. ISBN 83-88971-86-7.

  Pamięć i tożsamość – Kraków, 2005, SpołecznyInstytut Wydawniczy Znak. ISBN 83-240-0525-0.

  Warto dodać, że nakładem Wydawnictwa Znak ukazała się w kilku wydaniach pozycja zawierająca teksty przemówień i homilii, jakie Jan Paweł II wygłosił w Polsce – Jan Paweł II – Pielgrzymki do Ojczyzny, której faktycznym autorem jest przecież papież.


  Nagrody papie a polaka
  Nagrody Papieża Polaka

  • Order Orła Białego, nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1993 r. Było to pierwsze nadanie tego Orderu po II wojnie światowej; legitymacja orderowa nosi nr 1.

  • godność Doctora honoris causa m.in.Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego

  • Człowiek Roku 1994 magazynu Time.

  • Na wniosek niewidomych dzieci z Krakowa i z Lasek, Jan Paweł II został 267. Kawalerem Orderu Uśmiechu, który w 1981 przyznała mu Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu. Wręczenie miało miejsce 28 marca 1984 w Watykanie.

  • Jan Paweł II jest laureatem statuetki Dziecięcej Nagrody SERCA, którą odebrał we Wrocławiu 1 czerwca 1997 od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" ze Świdnicy.

  • Za działalność dla pokoju Jan Paweł II otrzymał przyznaną Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego "Misja Pojednania" (powołanego w wyniku historycznego spotkania i pojednania się w 1993 r. obrońców Westerplatte i marynarzy z pancernika Schleswig-Holstein) Komandorię MissioReconciliationis.

  • W roku 2000 Jan Paweł II został honorowym członkiem drużyny Harlem Globetrotters.

  • Radni Miasta Rzym nadali głównej stacji kolejowej StazioneTermini w Rzymie imię Jana Pawła II. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny obiekt użyteczności publicznej w Rzymie noszący imię cudzoziemca.

  • Honorowy obywatel Rzymu.

  • Jan Paweł II jest także honorowym obywatelem wielu polskich miast.


  Fatimska trzynastka jana paw a ii
  Fatimska Trzynastka Jana Pawła II

  8 V 1920 - data urodzin - 1+8+5+1+9+2+0 = 26 = data urodzenia Papieża 18.05.1920 suma tych liczb daje nam 26 (13+13) suma cyfr z daty urodzenia to też 2 x 13 = 26

  2 IV 2005 - data śmierci - 2+4+2+0+0+5 = 13podano, że papież zmarł o 21:37 - godzina śmierci - 2+1+3+7 = 13zmarł w 13 tygodniu roku pontyfikat trwał dokładnie 26 lat i 5 miesięcy - 9301 dni - 9+3+0+1 = 13Jan Paweł Drugi - liczba liter = 13Ciąg znaków: 'Karol_Wojtyła' tworzy 13 liter plus spacja W dniu 13 maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali AgcęMehmet Ali Agca - zamachowiec, liczba liter = 1317:15 prawdopodobna godzina postrzału 1+7+1+5= 14, gdyby zamachowiec strzelił tylko o jedną minutę wcześniej, to kto wie ... 17:14 -> 1+7+1+4 = 13... to nie są przypadki Jan Paweł II był 264 papieżem w historii, następny Bedzie 265 - 2+6+5 = 1317 III 2000 - ostatni wpis do testamentu - 1+7+3+2+0+0+0 = 1321:37 - godzina śmierci - 21+37 = 58 21:37 zmarł czyli 21+37=58 tyle miał lat jak został papieżem teraz obróćmy cyfry 12+73=85 tyle miał jak umarł, gdy przeczytamy z prawej strony 73+12=85 wiek śmierci ... a gdy 37-21=16 ... 16 został wybrany na papieża ... niesamowite prawda idźmy dalej data urodzin 18.05.1920 czyli 1+8+5+1+9+2=26 - tyle trwał pontyfikat, czy aby na pewno godzina śmierci nie była już wcześniej wyznaczona? Papież miał 85 lat i 8+5=13, zmarł o 21:37 i 2+1+3+7=13, była to data 02.04.2005 co daje 2+4+2+5=13 58 - tyle miał lat kiedy został wybrany na papieża --> 5 + 8 = 1385 - tyle miał lat kiedy zmarł --> 8 + 5 = 13

  Data śmierci Papieża: 02.04.2005 -> 2+4+2+5= 13 Godzina śmierci Papieża 21:37 -> 2+1+3+7= 13 Był to 13 tydzień 2005 roku Pontyfikat trwał 26 lat i 5 miesięcy -> 2+6+5= 13 Pontyfikat trwał 9301 dni -> 9+3+0+1= 13 Urodziny papieża: 18.05.1920 -> 1+8+0+5+1+9+2+0=26(26:2=13) 13 maja -> zamach życie Papieża Papież rocznikowo miał 85 lat -> 8+5=13 Jan Paweł II żył dokładnie 31000 dni JAN PAWEŁ DRUGI - 13 liter Jan Paweł II był 265 Papieżem: 2 + 6 + 5 = 13 Symbolem JPII jest litera M, to 13 litera alfabetu łacińskiego (nie licząc Ł bo to litera alfabetu polskiego)

  13, to liczba Maryjna, tylko wtedy Matka Boża objawiła się trójce dzieci w Fatimie; 13 maja 1981 Papież został postrzelony w zamachu na jego życie, uratowała go Matka Boża; 13 papież po raz pierwszy trafił do szpitala; Sumując datę śmierci 13.02.2005 siostry Łucji 1+3+0+2+2+0+0+5 też wychodzi 13 13 – go zmarła siostra Łucja, ostatnia z trójki dzieci, którym objawiła się Matka Boża; Papież zmarł 2.04.1005 r. o godz. 21.37, dodajcie te wszystkie liczby: 21:37 - 2 + 1 + 3 + 7 = 13; 2.04.2005 r. – 2 + 4 + 2 + 5 = 13; 13 + 13 = 26, czyli 26 lat pontyfikatu Papieża; Jan Paweł II umarł w 13. tygodniu roku, a gdy pomnożymy godzinę śmierci 21 x 37 = 777, liczba Boska, przeciwieństwo 666 – liczby szatana; Papież żył 31 tysięcy dni, gdyby odwrócić cyfry mamy 13 Kwestia interpretacji dowolna, nie można jednak powiedzieć, że to bez znaczenia TO OZNACZA, ŻE ŚMIERĆ OJCA ŚWIĘTEGO BYŁA NIEPRZYPADKOWA


  To nie przypadek
  To nie przypadek!

  CIEKAWOSTKA!

  Godzina ~18:40 - ogłoszenie Karola Wojtyły papieżemGodzina ~17:17 - przybliżona godzina zamachu na życie Jana Pawła IIDziałania są rozpisane pionowo.1 + 1 = 28 - 7 = 14 - 1 = 30 + 7 = 7

  JAN PAWEŁ DRUGI - 13 literMehmet Ali Agca - 13 liter Jan Paweł = Joannes Paulus - 13 liter Karol Wojtyła - 13 liter (ze spacją)Słowo "Kremówki" w kodzie ASCII K + r + e + m + o + w + k + i75 + 114 + 101 + 109 + 111 + 119 + 107 + 105 == 841;8 + 4 + 1 = 13 !!!"lolek"l + o + l + e + k108 + 111 + 108 + 101 + 107 == 5355 + 3 + 5 = 13 !

  Pierwsze objawienie fatimskie: 13 maja 1917, Drugie objawienie fatimskie: 13 czerwca 1917, Trzecie objawienie fatimskie: 13 lipca 1917, Piąte objawienie fatimskie: 13 września 1917, Szóste objawienie fatimskie: 13 października 1917 Matka Karola Wojtyły zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. W roku 1930 (1+9+3+0=13) Karol Wojtyła został przyjęty do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w Wadowicach.* 8.Dnia 18 lutego 1941(1+8+2+1+9+4+1=26 26/2=13) roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola.* 9. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza, 2 listopada (2+11=13) neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda na Wawelu. * 10. 15 listopada 1946 roku(15+11=26 26/2=13) Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uczelni InstitutoInternazionaleAngelicum (teraz Papieski Uniwersytet w Rzymie).* 11. W marcu 1949 (3+1+9+4+9=26 26/2=13) roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie.* 12. Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października(16+10=26 26/2=13) o 18:44. 13. W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. 14. Papież ogłasza błogosławionymi dwoje dzieci z Fatimy: 13 maja 2000 roku

  Wyniki losowania Lotto z dnia 6 kwietnia 2005 roku!(tj. śmierci papieża)


  Serdecznie dzi kuj za cierpliwe obejrzenie mojej prezentacji
  Serdecznie dziękuję za cierpliwe obejrzenie mojej prezentacji

  Prezentacje wykonał: Bartłomiej Orzechowski z KL IaPubliczne Katolickie Gimnazjum w Tarnobrzegu im. Jana Pawła II