ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

play fullscreen
1 / 1
ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
93 Views
Download Presentation
garrett
Download Presentation

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Спољашња организација наставе обухвата следеће елементе: Место извођења наставе Број ученика у одељењу Број наставника Распоред часова Унутрашња организација наставе (артикулација наставе) подразумева структуирање (обликовање, моделовање) наставног процеса у току наставног часа.