Download
osnovne koncepcije razvoja informatike u bankama n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osnovne koncepcije razvoja informatike u bankama PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osnovne koncepcije razvoja informatike u bankama

Osnovne koncepcije razvoja informatike u bankama

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Osnovne koncepcije razvoja informatike u bankama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Osnovne koncepcije razvoja informatike u bankama js

  2. Uvod • Savremeno bankarstvo ne može se zamisliti bez dobro organizovanihkoncepcija informacionog sistema. • To je preduslov za izradu i realizacijuposlovne politike banaka. • Složeni tržišni uslovi privređivanja,koji povećavaju neizvesnost i rizik, uz brojnost finansijskih transakcija, nemogu rešavati bez odgovarajućeg informacionog sistema u bankama.

  3. Izgradnjairazvojinformacionihsistemaiinformacionetehnologije ubankamaimasledećeosnovnekarakteristike: • Intenzivno obezbeđivanje jedinstvene metodologije itehnologije u poslovnom bankarstvu,što se ogleda u primeni npr. koncepta DB/DC (regulisanje poslovnih promena u momentu nastanka), • Programiranje osnovnih grupa bankarskih poslova naodgovarajući režim automatske obrade podataka, • Uvođenje mirkofilmova u poslovanju banke, čime se omogućava smanjenje poslova za bankarskim arhivskim poslovnim prostorom (preko posebnog uređaja tzv. COM) • Opremanje banaka dupleks-sistemom centralnih računara (kako bi uvek imale u rezervi jedan računar), • Razvoj informacione tehnologije na glavnim bankarskimpunktovima,  • Razvoj poslovne mreže banke van sedišta banke i njenosavremeno informaciono opremanje, • Poseban razvoj obrade podataka (plate, kadrovi, investicije uztzv. ON LINE) i dr.

  4. Razvojbezgotovinskogielektronskogplaćanja • Proces neprestanih promena u finansijskim strukturama razvijenihtržišnih privreda zasniva se na finansijskim inovacijama koje rešavaju problem sve većeg broja i sve složenijih operacija u bankama, a neophodanuslov za to su tehnološke inovacije, posebno u bezgotovinskom ielektronskom plaćanju. • Bankarstvo postavlja zahteve koji treba da dobijusvoja tehnološka rešenja, kao što su problem integralneobrade informacija isve bržeg obavljanja finansijskih transakcija. • Najznačajniji elektronskiuređaji samouslužnog tipa koji se koriste u savremenom bankarstvu su: • uređaji za izradu identifikacionih kartica,  • čitač identifikacionih kartica, • automatska kasa-trezor, • trezor za strane valute, • samouslužni štampač izvoda računa, • samouslužni terminal za klijente i • automati za izdavanje novca itd.

  5. Pitanja • Definišite finansijski informacioni sistem (FIS). • U čemu se ogledaju uticaji i dorpinosi FIS? • Šta su banke podataka i kakva je njihova uloga? • Kakva je uloga i značaj FIS u upravljanju bankom? • Koje su karakteristike razvoja FIS i informacione tehnologije u bankama? • Navedite elektronske uređaje u FIS savremenog bankarstva. • Definišite elektronsko bankarstvo. • Koje su prednosti i nedostaci elektronkog bankarstva?