advies nederlandse bridge bond voorlichting districten en verenigingen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen. April 2009. Harry Wijbenga, Marcel van de Pol, Judith de Vries, Ilona van der Boon & Virginia Humme. Agenda. Doelstelling “Kansen Verzilveren” Vraagstelling Plan van aanpak Belangrijkste conclusies Advies

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen' - gari


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
advies nederlandse bridge bond voorlichting districten en verenigingen

Advies Nederlandse Bridge BondVoorlichting Districten en Verenigingen

April 2009

Harry Wijbenga, Marcel van de Pol, Judith de Vries,

Ilona van der Boon & Virginia Humme

agenda
Agenda
 • Doelstelling “Kansen Verzilveren”
 • Vraagstelling
 • Plan van aanpak
 • Belangrijkste conclusies
 • Advies
 • Aan de slag
meerjaren beleidsplan kansen verzilveren gericht op een ledengroei
Meerjaren beleidsplan Kansen VerzilverenGericht op een ledengroei
 • Doelstelling van “Kansen Verzilveren” is vergroten draagvlak NBBdoor ledengroei:
  • Aandacht voor doorstroming bridgecursisten naar clubs
  • Aandacht voor de clubbridger

…van 10% de komende 4 jaar

vraag nbb de nbb heeft de vraag gesteld met welk organisatiemodel zij dichter bij de bridgers komt

Situatie

In Nederland zijn ongeveer 2000 bridgeverenigingen waarvan 1100 verenigingen zijn aangesloten bij de NBB. De bridgeverenigingen zijn verdeeld over 26 districten. De aangesloten verenigingen tellen ongeveer 115.000 clubleden. Meer dan 90% van de clubleden spelen alleen op de clubavond en/of thuis en minder dan 10% zijn bridgers die naast de clubavond ook deelnemen aan competities.

De NBB heeft een organisatiemodel waarbij het beleid van de NBB wordt uitgedragen via de districten en het bondsbureau. De nadruk van de districten ligt op het organiseren van competities.

Bridgeverenigingen en de clubbridgers staan door het huidige organisatiemodel op grote afstand van de NBB. Hierdoor is het voor de NBB moeilijk om nieuw beleid te ontwerpen en een marktgerichtere dienstverlening op te zetten gericht op de clubbridger.

Complicatie

Vraag

Vraag NBBDe NBB heeft de vraag gesteld met welk organisatiemodel zij dichter bij de bridgers komt…
 • Hoe kan de NBB de groeidoelstelling uit “Kansen Verzilveren” worden gerealiseerd?
 • Hoe kan de NBB komen tot een organisatiemodel waarbij de dienstverlening meer gericht is op de marktvraag van de bridgeverenigingen en de bridgers?
 • Hoe kunnen bridgeverenigingen en bridgers een directe invloed hebben op het te voeren beleid en de besluitvorming van de NBB?
 • Hoe dient het bondsbureau te worden ingericht en wat is de rol van districten om het nieuwe beleidsplan zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen?

…voor haar advies heeft Atos Consulting de volgende aanpak gebruikt

slide5

Plan van AanpakDe gehanteerde aanpak begint met interviews…

= presentatie

02/01/2009

18/03/2009

10 weken

Stap 2

Stap 1

Stap 3

Overzicht krijgen van wat er leeft binnen de NBB, districten en bridgeverenigingen

Vaststellen gewenste organisatiemodel met globale bevoegdheden en verantwoordelijkheden, opstellen implementatieplan

Integraaleindvoorstel

Doel

Resultaat

Een integraal eindvoorstel ter goedkeuring door bestuur en de ALV van de NBB

Een concept organisatiemodel met duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Een implementatieplan waarin wordt aangegeven hoe de doelstellingen en het gewenste organisatiemodel gerealiseerd kunnen worden

Inzicht in wat de gedachten zijn op bestuurs-, district- en verenigingsniveau inzake de doelstellingen / verwachtingen van de NBB

Hoe

Interviews, een enquête en benchmarking

Tussentijdse presentatie

Eind presentatie

 • Online enquête aan 5000 respondenten (~3500 reacties* - 1100 kaderleden en 2400 niet kaderleden)
 • 9 districten / verenigingen voor de interviews
 • Onderzoek bij andere sportbonden

Doorspreken concept advies met opdrachtgever

Vergadering met het dagelijks bestuur van de bondsraad op 11 maart

Vergadering met het bondsbestuur op 18 maart (vervolg voor de NBB zijn de vergaderingen met de bondsraad (25 april) en de ALV (9 juni)

Inzet NBB

*bevat een meer dan evenredige reactie vanuit kaderleden

…een online enquête en benchmarking

belangrijkste conclusies de conclusies uit de interviews de enqu te en de benchmark
Belangrijkste conclusies De conclusiesuit de interviews, de enquête en de benchmark …
 • De huidige bestuursindeling binnen de NBB en de districten weerspiegelt onvoldoende de getalsmatige verhouding tussen de clubbridger en de wedstrijdbridger. De clubbridger (die alleen thuis of op de club speelt en niet deelneemt aan competities buiten de club) is getalsmatig ver in de meerderheid (>90%) maar zijn/haar stem is bestuurlijk niet verankerd
 • De wensen van de clubbridger zijn belangrijk. De clubbridger moet worden gehoord/vertegenwoordigd:
   • Leidraad voor NBB-service is de behoefte van de clubbridger

…laten zien dat er aanpassingen moet komen op cultuur- en organisatorisch gebied

slide7
OrganisatiemodelAtos Consulting stelt een organisatiemodel voor die de NBB dichter bij de clubbridger laat staan…

Bondsbestuur, Bondsbureau en Bondsraad

 • NBB Bondsbestuur: Bestuursleden met marketing en clubbridge in hun portefeuille
 • NBB Bondsbureau: Meer marktgerichte opzet van Bondsbureau
 • NBB Bondsraad: Ontkoppeling van controle en advies

Districten en ALV

 • Verankering clubbridger in districtsbestuur tot en met de vertegenwoordiging op de ALV

…en een marktgerichte dienstverlening borgt

samenvatting organisatiemodel de combinatie van de drie voorstellen

I. Het bondsbestuur en de districtsbesturen krijgen een apart bestuurslid voor club bridge

Het bondsbestuur en de districtsbesturen krijgen een apart bestuurslid voor recreatie bridge.

III. De bondsraad bestaat uit 20 leden vanuit de verenigingen die door getrapte verkiezingen gekozen worden

Bestuur

Districten

De Bridger

Bondsraad

ALV

II. De ALV wordt gevormd door een afvaardiging van club- en wedstrijdbridgers vanuit het bondsbestuur en de districtsbesturen

Samenvatting organisatiemodelDe combinatie van de drie voorstellen…

…brengt de NBB en haar organen dichtbij de bridger

aan de slag
Aan de slag
 • Principe uitspraken op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni
 • Gezamenlijke werkgroep bondraad (2x), bondsbestuur(2x) en bondsbureau (1x)
 • Definitieve aanpassingen (statutenwijziging) op de ALV van 13 december
bij de verenigingen gebeurt het
Bij de verenigingen gebeurt het
 • Ledenwerving hoort bij een dynamische vereniging
 • Klantvriendelijke clubreglementen
 • Denk ook aan verjonging
 • Hoe ziet uw vereniging er over 10 jaar uit???

De NBB is er om de clubs te ondersteunen, daar kun je voor al deze onderwerpen terecht.