opfrisser aanbestedingsrecht n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opfrisser Aanbestedingsrecht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opfrisser Aanbestedingsrecht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Opfrisser Aanbestedingsrecht - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Opfrisser Aanbestedingsrecht. Werkgroep Leveranciersselectie Polo. G. van der Putt 9 december 2008. Polo van der Putt. Voorzitter PON Advocaat bij Lovells LLP 1996-2008 Advocaat bij Vondst vanaf 2009. Plan van behandeling. Aanbestedingsrecht: wat en waarom Uitgangspunten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opfrisser Aanbestedingsrecht' - garfield-jonathon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opfrisser aanbestedingsrecht

Opfrisser Aanbestedingsrecht

Werkgroep Leveranciersselectie

Polo. G. van der Putt

9 december 2008

polo van der putt
Polo van der Putt

Voorzitter PON

Advocaat bij Lovells LLP 1996-2008

Advocaat bij Vondst vanaf 2009

plan van behandeling
Plan van behandeling
 • Aanbestedingsrecht: wat en waarom
 • Uitgangspunten
 • Selectie en gunning
 • Valkuilen
 • Test uw kennis
wat en waarom
Wat en waarom
 • Bevorderen concurrentie bij overheidsopdrachten
  • Tegengaan vriendjespolitiek
  • Objectieveren keuze voor leverancier
  • Openbare aankondiging opdracht
 • Europese Aanbestedingsrichtlijnen (2004/17 en 2004/18)
 • Nederland: Bao (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en Bass (Besluit aanbestedingen speciale sectoren)
uitgangspunten 1
Uitgangspunten (1)
 • Eerlijke concurrentie
 • Transparantie
 • Gelijkheid
 • Objectiviteit
 • Drempelwaardes
  • BAO:
   • Centrale overheid: EUR 133.000
   • Overig: EUR 206.000
  • BASS:
   • EUR 412.000
uitgangspunten 2
Uitgangspunten (2)
 • Beperkt aantal procedures:
  • Biedingprocedure op basis generiek bestek
   • Selectie
   • Gunning (laagste prijs of economisch meest voordelige aanbieding)
  • Onderhandeling (in zeer uitzonderlijke omstandigheden)
  • Concurrentiegerichte dialoog
   • Selectie
   • Dialoog
   • Aanbiedingen op basis eigen oplossing (geen generiek bestek)
   • Gunning op basis economisch meest voordelige aanbieding
selectie en gunning 1
Selectie en gunning (1)
 • Een leverancier moet drie hordes nemen:
  • Uitsluitingen
  • Selectie
  • Gunning
 • Uitsluiting kan vanwege:
  • Bepaalde strafrechtelijke veroordelingen
  • Faillissement/surséance/liquidatie
  • Geen geldige inschrijving KVK
  • Niet beschikken over juiste vergunningen
selectie en gunning 2
Selectie en gunning (2)
 • Selectie dient uitsluitend plaats te vinden op basis hoedanigheid leverancier (dus niet op inhoud aanbieding)
 • Selectie alleen op:
 • Economische en financiële draagkracht
  • Passende bankverklaringen, verzekering, overleggen balans, verklaring betreffende omzet
 • Technische bekwaamheid/beroepsbekwaamheid
  • Referenties, kwaliteitsysteem, personeelsbezetting, etc.
selectie en gunning 3
Selectie en gunning (3)
 • Gunning vindt uitsluitend plaats op basis van de inhoud van de aanbieding
 • Gunning dient plaats te vinden op basis van een van de volgende criteria:
  • Economisch meest voordelige aanbieding
  • Laagste prijs
 • Het bestek moet op transparante wijze inzicht geven in de deelcriteria (bijv. de wegingsfactor)
valkuilen
Valkuilen
 • Onjuiste criteria
  • Bijv. in selectiefase eisen dat aanbieders zich conformeren aan modelcontract
 • Oneigenlijke criteria
  • Bijvoorbeeld hoge omzeteis terwijl dat niet relevant is
 • Willekeur bij gunning
  • Onvoldoende inzicht bieden
  • Waardering gunningscriteria
  • Gebruik knock-out eisen
  • Verschillende formats voor vergelijkbare opdrachten
  • Etc.
test uw kennis
Test uw kennis
 • Partijen die verlies maken mogen worden uitgesloten van deelname. J/N
 • Een uitbestedende dienst mag in de selectiefase niet eisen dat aanbieders instemmen met een aan het RFP gehecht conceptcontract. J/N
 • Beoordeling van referenties mag deel uitmaken van de gunningsfase. J/N
 • Op moment van gunning komt automatisch een overeenkomst tot stand, ongeacht de uitkomst van de contractonderhandelingen. J/N
contact
Contact

Polo van der Putt

(m) 0626 066 519

(e) polo.vanderputt@vondst-law.com

(Tot 31/12/08: polo.vanderputt@lovells.com)