Prezentacja doświadczeń w zakresie budowy biogazowni - - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentacja doświadczeń w zakresie budowy biogazowni - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentacja doświadczeń w zakresie budowy biogazowni -

play fullscreen
1 / 57
Prezentacja doświadczeń w zakresie budowy biogazowni -
157 Views
Download Presentation
gareth
Download Presentation

Prezentacja doświadczeń w zakresie budowy biogazowni -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ Prezentacja doświadczeń w zakresie budowy biogazowni - ekonomiczna opłacalność w warunkach polskich mgr inż. Witold Płatek Szczecin 27.02.2008.

 2. Kim jesteśmy ? Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. jest biurem inżynierskim i działa na rynku od 15 lat. Od początku swojej działalności wprowadza innowacyjne technologie i urządzenia na polski rynek. Opracowujemy analizy, projektujemy, dostarczamy, budujemy „pod klucz” uruchamiamy, szkolimy i serwisujemy urządzenia oraz instalacje przemysłowe 2005 r.wprowadzamy ISO 9001 – 2000. 2007 r. Solidna Firma ranking D@B 2008 r. tytuł Gazela Biznesu

 3. Czym się zajmujemy ? • Systemy napędowe • - przetwornice częstotliwości • - soft – starty • - serwonapędy • 2.Systemy zasilania • - UPS-y • - agregaty prądotwórcze • - układy kogeneracyjne • 3. Biogazownie

 4. Co to jest biogaz? Biogaz to paliwo gazowe wytwarzane przez mikroorganizmy z materii organicznej w warunkach beztlenowych. Biogaz jest mieszaninągłównie metanu i dwutlenku węgla Skład biogazu: - metan CH4 40% - 80% - dwutlenek węgla CO2 20% - 55% - siarkowodór H2S 0,1% - 5,5% - wodór H2, tlenek węgla CO, azot N2, tlen O2 - śladowo

 5. Jak powstaje biogaz? Biogaz może powstawać samorzutnie, lub może być produkowany celowo. Obecnie źródła powstawania biogazu możemy zamknąć w czterech kategoriach: - składowiska odpadów - oczyszczalnie ścieków - biogazownie rolnicze - biogazownie energetyczne

 6. Źródła biogazu - odchody zwierząt - uprawy energetyczne - odpady roślinne - odpady organiczne - osad ściekowy - spożywcze (mleczarskie, cukiernicze, mięsne itp.) - kosmetyczne - papiernicze 1. zwierzęce 2. roślinne 3. komunalne 4. przemysłowe

 7. Produkcja biogazu z odchodów Krowy mleczne hodowla na ściółce płytkiej, 500 szt Obornik: 5 000 t / rok 20% sm Gnojówka: 3 100 m3 / rok 7% sm Produkcja biogazu: ok. 400 000 m3 / rok ok. 45,7 m3 / godz. Stężenie metanu: 60% Moc paliwa: 274 kW

 8. Produkcja biogazu z odchodów Trzoda - tuczniki hodowla bezściółkowa, 10 000 szt Gnojowica: 35 000 m3 / rok 5% sm Produkcja biogazu: ok. 560 000 m3 / rok ok. 64 m3 / godz. Stężenie metanu: 60% Moc paliwa: 384 kW

 9. Produkcja biogazu z odchodów Kurczaki - brojlery hodowla na ściółce płytkiej, 100 000 szt Obornik: 2 600 t / rok 50% sm Produkcja biogazu: ok. 470 000 m3 / rok ok. 53,6 m3 / godz. Stężenie metanu: 60% Moc paliwa: 322 kW

 10. Przykład 1 Substraty: Gnojowica świńska 16 100 m3 / rok 7% sm Gnojowica bydlęca 17 600 m3 / rok 8% sm Kiszonka z kukurydzy 17 500 t / rok 30% sm Pojemność komory fermentacyjnej: 4 500 m3 Produkcja biogazu: Gnojowica świńska 360 640 m3 / rok Gnojowica bydlęca 316 800 m3 / rok Kiszonka z kukurydzy 3 454 500 m3 / rok Średnie stężenie metanu: 54% Moc paliwa: 2 554 kW

 11. Przykład 2 Substraty: Obornik bydlęcy 14 600 t / rok 20% sm Wywar gorzelniany 18 250 m3 / rok 7% sm Kiszonka z kukurydzy 6 000 t / rok 30% sm Pojemność komory fermentacyjnej: 3 500 m3 Produkcja biogazu: Obornik bydlęcy 1 051 200 m3 / rok Wywar gorzelniany 651 525 m3 / rok Kiszonka z kukurydzy 1 184 400 m3 / rok Średnie stężenie metanu: 56% Moc paliwa: 1 846 kW

 12. Przykład 3 Produkcja biogazu: śr. st. metanu 55% ; V=1500 m3 Odpady poubojowe 1 680 t / rok 23% sm Krew 1 100 m3 / rok 8% sm Treść żołądków i jelit 3 835 t / rok 15% sm Gnojowica świńska 7 300 m3 / rok 6% sm Kiszonka z kukurydzy 6 000 t / rok 30% sm Odpady poubojowe 164 220 m3 / rok Krew 21 120 m3 / rok Treść żołądków i jelit 268 929 m3 / rok Gnojowica świńska 114 975 m3 / rok Kiszonka z kukurydzy 789 600 m3 / rok Moc paliwa: 852 kW

 13. Schemat budowy biogazowni PODAJNIK ZBIORNIK SUBSTANCJI PRZEFERMENTOWANEJ (10000m3) CHP 370 el Źródło: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.

 14. Wariant 192 kWel - Koszty Koszt zakupu biomasy: cena kiszonki: 80 zł / t koszt biomasy: 320 000 zł Roczne koszty obsługi biogazowni: 1. Obsługa biogazowni (1 osoba): 60 000 zł 2. Przeglądy urządzeń, remonty: 80 000 zł 3. Koszty dodatkowe: 30 000 zł Koszty łącznie: 490 000 zł

 15. Wariant 192 kWel - Przychody Zapotrzebowanie biogazowni na energię wyniesie ok. 7,5 % wyprodukowanej energii elektrycznej oraz ok. 15 % energii cieplnej. Energia elektryczna:~169 000 zł / rok (178 kW x 0,119 zł x 8000 h) Zielone Certyfikaty :~369 000 zł / rok (192 kW x 0,24 zł x 8000 h) Żółte Certyfikaty :~180 000 zł / rok (192 kW x 0,117 zł x 8000 h) Ciepło: ~146 000 zł / rok (183 kW x 0,1 zł x 8000 h) Przychód roczny z produkcji : ~864 000 zł / rok

 16. Wariant 370 kWel - Koszty Koszt zakupu biomasy: cena kiszonki: 80 zł / t koszt biomasy: 600 000 zł Roczne koszty obsługi biogazowni: 1. Obsługa biogazowni (1 osoba): 60 000 zł 2. Przeglądy urządzeń, remonty: 120 000 zł 3. Koszty dodatkowe: 50 000 zł Koszty łącznie: 830 000 zł

 17. Wariant 370 kWel - Przychody Zapotrzebowanie biogazowni na energię wyniesie ok. 7,5 % wyprodukowanej energii elektrycznej oraz ok. 15 % energii cieplnej. Energia elektryczna:~326 000 zł / rok (342 kW x 0,119 zł x 8000 h) Zielone Certyfikaty :~710 000 zł / rok (370 kW x 0,24 zł x 8000 h) Żółte Certyfikaty :~346 000 zł / rok (370 kW x 0,117 zł x 8000 h) Ciepło: ~290 000 zł / rok (362 kW x 0,1 zł x 8000 h) Przychód roczny z produkcji : ~1 672 000 zł / rok

 18. Wariant 1MWel - Koszty Koszt zakupu biomasy: cena kiszonki: 80 zł / t koszt biomasy: 1 760 000 zł Roczne koszty obsługi biogazowni: 1. Obsługa biogazowni (2 osoba): 120 000 zł 2. Przeglądy urządzeń, remonty: 450 000 zł 3. Koszty dodatkowe: 80 000 zł Koszty łącznie: 2 410 000 zł

 19. Wariant 1MWel - Przychody Zapotrzebowanie biogazowni na energię wyniesie ok. 7,5 % wyprodukowanej energii elektrycznej oraz ok. 15 % energii cieplnej. Energia elektryczna:~944 000 zł / rok (992 kW x 0,119 zł x 8000 h) Zielone Certyfikaty :~2 058 000 zł / rok (1072 kW x 0,24 zł x 8000 h) Żółte Certyfikaty :~1 003 000 zł / rok (1072 kW x 0,117 zł x 8000 h) Ciepło: ~653 000 zł / rok (816 kW x 0,1 zł x 8000 h) Przychód roczny z produkcji : ~4 658 000 zł / rok

 20. Wariant 1MWel - Bilans Nakłady inwestycyjne na biogazownię:~14 000 000 zł Przychód roczny:~4 658 000 zł Koszty na rok:~2 410 000 zł Zysk brutto: ~2 248 000 zł Prosty okres zwrotu :6 lat i 3 miesiące Prosty okres zwrotu z amortyzacją: 9 lat

 21. Wariant 1 MW Cena kiszonki z kukurydzy – 80zł/t Inwestycja bez dotacji Amortyzacja 5% w skali roku

 22. Wariant 1 MW Cena kiszonki z kukurydzy – 80zł/t Inwestycja pokrywana w 50% z dotacji Amortyzacja 5% w skali roku

 23. Wariant 1 MW Cena kiszonki z kukurydzy – 90zł/t Inwestycja bez dotacji Amortyzacja 5% w skali roku

 24. Wariant 1 MW Cena kiszonki z kukurydzy – 90zł/t Inwestycja pokrywana w 50% z dotacji Amortyzacja 5% w skali roku

 25. Wariant 1 MW Cena kiszonki z kukurydzy – 100zł/t Inwestycja bez dotacji Amortyzacja 5% w skali roku

 26. Wariant 1 MW Cena kiszonki z kukurydzy – 100zł/t Inwestycja pokrywana w 50% z dotacji Amortyzacja 5% w skali roku

 27. Wariant 1 MW Cena kiszonki z kukurydzy – 110zł/t Inwestycja bez dotacji Amortyzacja 5% w skali roku

 28. Wariant 1 MW Cena kiszonki z kukurydzy – 110zł/t Inwestycja pokrywana w 50% z dotacji Amortyzacja 5% w skali roku

 29. Zalety technologii biogazowej • Odnawialne Źródło Energii • Technologia całkowicie bezodpadowa • Zerowy bilans emisji CO2 • Brak emisji pyłów • Zmniejszenie emisji NOx i SOx • Ograniczenie zapotrzebowania na paliwa kopalne • Realne zwiększenie niezależności energetycznej • Wzrost opłacalności produkcji rolnej • Produkcja pełnowartościowego nawozu organicznego • Możliwość produkcji zdrowej żywności

 30. Zalety technologii biogazowej • Rozproszona generacja energii • Zmniejszenie strat na przesyle energii • Produkcja energii na stałym poziomie • Mała odległość transportu surowców energetycznych • Zmniejszenie bezrobocia na obszarach wiejskich • Ograniczenie emigracji • Utrzymanie kultury rolnej upraw • Ograniczenie wyprzedaży ziemi

 31. Przykłady biogazowni Substrat: kiszonka z kukurydzy Fermentor: zbiorniki betonowe, 2 x 2000m3 Agregat kogeneracyjny: 2 szt., 536kWel Realizacja inwestycji: 2004/2005 rok

 32. Przykłady biogazowni Substrat: gnojowica bydlęca, kiszonka z kukurydzy Fermentor: zbiornik betonowy, 2500m3 Agregat kogeneracyjny: 500kWel Realizacja inwestycji: 2004/2005 rok

 33. Przykłady biogazowni Substrat: kiszonka z kukurydzy i innych roślin Fermentor: zbiornik betonowy, 630m3 Agregat kogeneracyjny: dwupaliwowy, 110kWel, zabudowany w kontenerze Realizacja inwestycji: 2002/2003 rok

 34. Dziękuję za uwagę

 35. CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ CES SP. Z O.O. 30-347 KRAKÓW UL. WADOWICKA 3 TEL. 012/ 269 00 11 FAX 012/ 267 37 28 www.ces.com.plwww.biogazownie.pl e-mail: ces@ces.com.pl biuro@biogazownie.pl

 36. Energia geotermalna

 37. Zbiornik buforowy

 38. Komora fermentacyjna

 39. Zbiornik magazynowy

 40. Odsiarczanie

 41. Agregat kogeneracyjny

 42. Produkcja biogazu Źródło: Opracowanie własne m3 / t s.m.o.

 43. Produkcja biogazu Źródło: Opracowanie własne m3 / t s.m.o.

 44. Produkcja biogazu Źródło: Opracowanie własne m3 / t s.m.o.

 45. Produkcja biogazu Źródło: Opracowanie własne m3 / t s.m.o.

 46. Składowisko odpadów Źródło: MDE Dezentrale Energiesysteme GmbH

 47. Studnie

 48. Stacja ujmowania biogazu

 49. Pochodnia

 50. Agregat kogeneracyjny