Kdy br t l ky nesta
Download
1 / 51

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Když brát léky nestačí. motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Jan Soukup. Rizikové chování. špatné stravovací návyky užívání alkoholu nízká tělesná aktivita kouření nepravidelné užívání léků. Možné přístupy k motivaci pacientů. „Dejte se do toho“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gareth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kdy br t l ky nesta

Když brát léky nestačí

motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Jan Soukup


Rizikov chov n
Rizikové chování

 • špatné stravovací návyky

 • užívání alkoholu

 • nízká tělesná aktivita

 • kouření

 • nepravidelné užívání léků


Mo n p stupy k motivaci pacient
Možné přístupy k motivaci pacientů

 • „Dejte se do toho“

 • Opakované vysvětlování

 • Sliby/přesvědčování, že změna pomůže

 • Prodloužená setkání, záznamy, telefonáty

 • Vyhýbání se tématu změny

 • Rezignace


Mo n reakce
Možné reakce

 • Lékař je vnímán jako kritický, popř. nezaujatý

 • Pacient má pocit selhání a vyhýbá se dalším návštěvám, léčba nepokračuje

 • Lékař může mít pocit frustrace

 • Pacient označen jako nespolupracující či nemotivovaný


T mata p edn ky
Témata přednášky

 • Základní poznatky o procesech změny

  • dvě strany rozhodování

  • podmínky připravenosti ke změně

  • fáze změny

 • Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování


Rozhodov n
Rozhodování

Změna

Důvody

pro

Důvody

proti


Rozhodov n1
Rozhodování

Změna

Důvody

pro

Důvody

proti


Rozhodov n2
Rozhodování

Změna

Důvody

pro

Důvody

proti


Rozhodov n p klad kou en
Rozhodování – příklad: kouření

Důvody pro změnu

 • ohrožení zdraví

 • finanční náklady

 • ochrana dětí

 • fyzická výkonnost

 • závislost

 • omezení – prostor, myšlenky

 • hygiena


Rozhodov n p klad kou en1
Rozhodování – příklad: kouření

Důvody pro změnu

 • ohrožení zdraví

 • finanční náklady

 • ochrana dětí

 • fyzická výkonnost

 • závislost

 • omezení – prostor, myšlenky, obavy

 • hygiena

Důvody proti změně

 • symbol, výraz soc.zařazení

 • pomáhá přežít

 • důvěrně známý rituál

 • součást identity

 • soustředění

 • uvolnění

 • socializace

 • abstinenční příznaky


P ipravenost ke zm n
Připravenost ke změně

 • Chci? (důležitost)

0

100


P ipravenost ke zm n1
Připravenost ke změně

 • Chci? (důležitost)

 • Věřím si? (víra v možnost změny)

0

100

0

100


P ipravenost ke zm n2
Připravenost ke změně

 • Chci? (důležitost)

 • Věřím si? (víra v možnost změny)

0

100

0

100


P ipravenost ke zm n3
Připravenost ke změně

 • Chci? (důležitost)

 • Věřím si? (víra v možnost změny)

0

100

0

100


Zm na chov n
Změna chování

 • Postupné kroky

 • Různé fáze

 • Různé potřeby

 • Model procesu změny: kolo změny


Kolo zm ny
Kolo změny

před uvažováním o změně


Kolo zm ny1
Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně


Kolo zm ny2
Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

příprava na akci


Kolo zm ny3
Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

příprava na akci

akce


Kolo zm ny4
Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

udržení změny

příprava na akci

akce


Kolo zm ny5
Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

udržení změny

příprava na akci

trvalá změna

akce


Kolo zm ny6
Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

relaps

udržení změny

příprava na akci

trvalá změna

akce


Kolo zm ny7
Kolo změny

před uvažováním o změně

uvažování o změně

relaps

udržení změny

příprava na akci

trvalá změna

akce


Kdy br t l ky nesta

Cílem intervence není přesvědčit pacienta, aby změnil své chování, ale pomoci mu posunout se do další fáze změny.Z kladn lohy l ka e p i rozhovoru o zm n chov n1
Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt


Nava te dobr pracovn kontakt
Navažte dobrý pracovní kontakt chování

 • Otevřené otázky

 • Shrnování

 • Ověřování si, zda rozumíme (reflexe)

 • Typický den


Z kladn lohy l ka e p i rozhovoru o zm n chov n2
Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu


Z kladn lohy l ka e p i rozhovoru o zm n chov n3
Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Jeden typ chování


Dohodn te se na t matu
Dohodněte se na tématu chování

 • Pacient má možnost určit téma

 • Lékař vyjadřuje zájem

 • Lékař může téma nabídnout


Z kladn lohy l ka e p i rozhovoru o zm n chov n4
Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)


Posu te d le itost a sebed v ru a p ipravenost
Posuďte důležitost a sebedůvěru chování(a připravenost)

 • Důležitost nízká důležitost

 • Důležitost = sebedůvěra důležitost

 • Sebedůvěra nízká sebedůvěra

 • Obojí nízké jiné téma


Z kladn lohy l ka e p i rozhovoru o zm n chov n5
Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost


Zkoumejte d le itost
Zkoumejte důležitost chování

 • Prozkoumat význam chování pro pacienta

 • Pomoci o změně uvažovat (chci x dělám)

 • Poskytnout osobně relevantní informace

 • Ponechat odpovědnost za rozhodnutí na pacientovi

 • Cílem není závazek ke změně


Zkoumejte d le itost1
Zkoumejte důležitost chování

 • Jak:

  • Proč 5 a ne 0?

  • Jak z 5 na 7?

  • + a – současného chování

  • + a – změny

  • „Jak poznáte, že je na čase změnit …?“

   (vs. „Měl byste přestat …“)

shrnutí


Zkoumejte d le itost2
Zkoumejte důležitost chování

 • Rizika:

  • Přesvědčování (že by se pac. měl pro změnu rozhodnout)

  • Plánování (když pac. není pro změnu rozhodnutý)

  • Zastrašování (neg. následky)

  • Odsuzování (postoje)


Z kladn lohy l ka e p i rozhovoru o zm n chov n6
Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost

Podporujte sebedůvěru


Podporujte sebed v ru
Podporujte sebedůvěru chování

 • Uznání a ocenění úspěchů

 • Přerámování neúspěchů

 • Poučení pro příští pokus

  • Sestavit seznam možností

  • Proč 4 a ne 0?; Jak ze 4 na 6?

 • Stanovení konkrétních a dosažitelných cílů


Podporujte sebed v ru1
Podporujte sebedůvěru chování

 • Rizika:

  • Přecenění sebedůvěry (víry v možnost změny)

  • Tlak na hledání řešení

  • Snaha hledat řešení za pacienta

  • Předčasné zaměření pozornosti na jedno řešení


Z kladn lohy l ka e p i rozhovoru o zm n chov n7
Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Výměna informací

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost

Podporujte sebedůvěru


V m na informac
Výměna informací chování

Lékař

Pacient


V m na informac1
Výměna informací chování

Lékař

Pacient


V m na informac2
Výměna informací chování

 • Maximalizace efektu:

  • Zeptejte se pacienta, co by chtěl vědět

  • Poskytněte informace neutrálním způsobem

  • Nechte pacienta, aby sám posoudil, jaký význam pro něj mají

  • Typický den


Z kladn lohy l ka e p i rozhovoru o zm n chov n8
Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Snižujte odpor

Výměna informací

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost

Podporujte sebedůvěru


Sni ujte odpor negativn postoj ke zm n
Snižujte odpor (negativní postoj ke změně) chování

 • Známky odporu:

  • proč je změna nevýhodná

  • proč setrvat v souč. stavu

  • zlehčuje závažnost problémů

  • nepřijímá zodpovědnost

  • vyjadřuje pesimismus

  • „Ano, ale…“

   • Změna je méně pravděpodobná


Sni ujte odpor negativn postoj ke zm n1
Snižujte odpor (negativní postoj ke změně) chování

 • Známky odporu:

  • proč je změna nevýhodná

  • proč setrvat v souč. stavu

  • zlehčuje závažnost problémů

  • nepřijímá zodpovědnost

  • vyjadřuje pesimismus

  • „Ano, ale…“

   • Změna je méně pravděpodobná

 • Naopak, pokud pacient:

  • uznává rizika souč. stavu

  • uznává výhody změny

  • vyjadřuje optimismus

  • vyjadřuje chuť změnu uskutečnit

   • Změna je více pravděpodobná


Sni ujte odpor
Snižujte odpor chování

odpor ke změně je často reakcí na styl komunikace lékaře

 • lékař a pacient mají odlišný záměr či cíl

 • zbavení pacienta autonomie (přístup: „Já vím, co je pro vás nejlepší.“)

 • nesprávné zhodnocení důležitosti, sebedůvěry a připravenosti (příliš rychlý postup a plánování změn)

 • reakce na argumenty pacienta nátlakem, protiargumenty, obranou


Sni ujte odpor1
Snižujte odpor chování

 • možnosti, jak odpor snížit:

  • být pozorný, naslouchat

  • zdůraznit pacientovu osobní volbu a kontrolu nad rozhodnutím

  • přizpůsobit rozhovor míře důležitosti a sebedůvěry

  • dát najevo pochopení (jak se cítí, proč se zlobí)

  • zopakování, vystižení pocitů, přerámování („Takže vy…“; „Cítíte, že…“)


Z kladn lohy l ka e p i rozhovoru o zm n chov n9
Základní úlohy lékaře při rozhovoru o změně chování

Navažte dobrý pracovní kontakt

Dohodněte se na tématu

Více možností

Snižujte odpor

Výměna informací

Jeden typ chování

Posuďte důležitost a sebedůvěru

(a připravenost)

Zkoumejte důležitost

Podporujte sebedůvěru


Pou it literatura
Použitá literatura chování

 • Miller, W.R., Rollnick, S.. Motivational Interviewing: Preparing People for Change. New York, Guilford press, 2002.

 • Miller, W.R., Rollnick, S.: Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov, Sdružení SCAN, 2003.

 • Rollnick, S., Mason, P., Butler,C.: Health Behavior Change. London, Churchill, Livingstone, 1999.

 • Soukup, J., Papežová, H.: Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování. Postgraduální medicína, suppl., 8, 5, 2006, s. 17-22.


Kdy br t l ky nesta

Děkuji za chovánípozornost.

honzasoukup@yahoo.com