eerbied voor een keuze
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eerbied voor een keuze

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Eerbied voor een keuze - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Eerbied voor een keuze. De hel bestaat niet … ?. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen !

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eerbied voor een keuze' - gareth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eerbied voor een keuze

Eerbied voor een keuze

De hel bestaat niet … ?

genesis 1 28 31
En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
 • En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.
Genesis 1:28 / 31
wat is zegen
Zegen - het tegenovergestelde van vloek -

= in het Oude en Nieuwe Testament beschreven als onderdeel van het verbondmet God

= wanneer een volk trouw blijft aan de verbondsbepalingen.

Krijgen wat je

niet hebt verdient!

Wat is ZEGEN?

mozes deut 30 19 20
Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
 • doorde HEERE, uw God, lief (1) te hebben, Zijn stem te gehoorzamen (2) en u aan Hem vast te houden (3) – want Hij is uw leven …
Mozes (Deut 30:19-20)
wat is zegen1
Krijgen wat je

niet hebt verdient!

EEN KEUZE om

= (1) de Heer liefhebben,

= (2) naar de Heer luisteren,

= (3) de Heer aanhangen

= de zegen blijft er op

Wat is ZEGEN?

numeri 6 24 27
De Herezegene u en behoede u;
 • De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
 • De Hereverheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
 • ZO ZULLEN ZIJ MIJN NAAM OP DE HEN LEGGEN, EN IK ZAL HEN ZEGENEN.
Numeri 6:24-27
wat is zegen2
Jozua 24:15

KIEZEN, KIEZEN, KIEZEN, KIEZEN,

KIEZEN, KIEZEN, KIEZEN,

KIEZEN, KIEZEN,

KIEZEN,

Wat is ZEGEN?

jozua 24 15
Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont.
 • Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!
Jozua 24:15
wat is zegen3
1 Johannes 5:10-12

De Vader in de Hemel, de Zoon en

de Heilige Geest willen zegenen!

Maar dat is deel van een verbond!

(a) heeft 2 partners

(b) is vrijwillig

Wat is ZEGEN?

1 johannes 5 10 12
Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.
 • En dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.
 • Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
1 Johannes 5:10-12
wat is zegen4
Ik kies de hemel...

Krijgen wat je nietverdient

Hij betaalde voor waar jij faalde

VRIJE KEUZE: ontvangen of …

Krijgen wat je wel verdient!

Dat is de hel!

Wat is ZEGEN?

matheus 10 28
En weestnietbevreesdvoor hen, die welhetlichaamdoden, maar de zielnietkunnendoden;
 • weestveeleerbevreesdvoor Hem, die beide, zielen lichaam, kanverderven in de hel.
Matheus 10:28
eerbied voor een keuze1
Ik kies de hemel...

De Schepper eert ons!

Wij krijgen vrijheid om te kiezen

Er zijn er die Zijn aanbod afslaan

Volharden daarin = geen zegen

= geen hemel

Eerbied voor een keuze…

eerbied voor een keuze2
Ik kies de hemel...

Wie Zijn aanbod aannemen

Volharden = onder Zijn naam leven

= Gods zegen rust op jou

= de hemel is met jou verbonden

= dat stopt nooit meer

Eerbied voor een keuze…

ad