slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK - PowerPoint PPT Presentation

gareth-cummings
98 Views
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

 2. Anotace

 3. ROZTOKYLÁTKOVÁ KONCENTRACE c… látková koncentracen… látkové množství rozpuštěné látkyV… objem roztoku

 4. Jaká je látková koncentrace roztoku NaCl, který obsahuje v 750 cm3 125 g NaCl?

 5. Odpověď Látková koncentrace roztoku NaCl je 2,85 mol∙dm-3.

 6. Kolik litrů roztoku NaOHo c = 0,5 mol·dm-3 lze připravit z 60 g této látky?

 7. Odpověď Z daného množství lze připravit 3 litry roztoku NaOH.

 8. Určete látkovou koncentraci 20% roztoku HCl. ς20% = 1,098 g·cm-3

 9. Odpověď Látková koncentrace roztoku je 6,025 mol∙dm-3.

 10. Určete objemové procento roztoku methanolu (CH3OH) o c = 5,8 mol·dm-3,víte-li, že hustota čistého methanoluje 0,7917 g·cm-3.

 11. Odpověď Objemové procento roztoku je 23,44%.

 12. Domácí úkol Určete látkovou koncentraci HNO3 v roztoku, který vznikl zředěním 250 cm3 roztoku HNO3o c = 4 mol ·dm-3 na objem 700 cm3. [2,14 mol·dm-3] Určete látkovou koncentraci 20% roztoku NaOH. Hustota daného roztoku je 1,2191 g·cm-3.[6,096 mol·dm-3]Vypočítejte, kolik cm3 30% roztoku HCl je potřeba na přípravu 280 cm3 roztoku HCl o c = 2 mol·dm-3. ς30% = 1,1493 g·cm-3 [59,2 cm3]

 13. Zdroje: archiv autorky