1 / 17

Tólengések és belső vízesések

Tólengések és belső vízesések . Kozma Péter és Vincze Miklós (ELTE-TTK, fizikus szak, IV. évfolyam) Kármán laboratórium. Rétegzett közegek áramlása a természetben I. Nehézségi rétegződés, gyakran két, jól elkülönülő folyadékréteg.

gardner
Download Presentation

Tólengések és belső vízesések

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tólengések és belső vízesések Kozma Péter és Vincze Miklós (ELTE-TTK, fizikus szak, IV. évfolyam) Kármán laboratórium

 2. Rétegzett közegek áramlása a természetben I. • Nehézségi rétegződés, gyakran két, jól elkülönülő folyadékréteg. • Árapály által gerjesztett csereáramlás szorosokban, küszöbök fölött. A két oldalon eltérő sűrűségű közegek, egyensúlyi rétegződésre törekszenek.

 3. Rétegzett közegek áramlása a természetben II. - zárt medencék • A Hamilton-kikötő és az Ontario-tó vízcseréje. A szélnyírás indítja be a csereáramlást. • Van fal, mely a benyomuló frontot megállítja, visszafordíthatja.

 4. A kísérleti elrendezés • A bal oldali kádrész két sósvíz réteget tartalmaz, jobb oldalon édesvíz. A küszöb a két sós réteg határáig ér. Fölötte: kihúzható zsilip.

 5. Egy tipikus kísérlet lefolyása I. www.karman3.elte.hu

 6. Állóhullámok I.

 7. Állóhullámok II.

 8. Tólengések I. • A Léman-(Genfi-) tónál figyelték meg először a 19. században.

 9. Tólengések II. - Balaton! • Cholnoky Jenő (1870-1950), a 12 órás balatoni tólengés felfedezője és a kenesei mérőház.

 10. Egy tipikus kísérlet lefolyása II. • A gáton átbukó belső „vízesés” vízhozamának másodperces nagyságrendű lüktetése. • Nagy 80-160 s-os periódusidejű vízszintingadozás.

 11. Kép- és adatfeldolgozás • A kísérletekről készült videókat digitális képfeldolgozásnak vetettük alá.

 12. Mit kaptunk?

 13. Vizsgáljunk meg egy egyszerűbb elrendezést! • A gát mindkét oldalon egyforma sós rétegzés • Csekély magasságkülönbség (1-3 mm)

 14. Mi történik? • A magasságkülönbség a külső felszínen tólengést indít be. • Az ezzel együtt járó belső áramlás kölcsönhat a gát peremével. • A szabad szemmel egyébként észrevehetetlen felszíni rezgés hatását a belső gát jelenléte markánsan felerősíti! • Új módszer a tólengések vizsgálatára.

 15. A kétfajta kísérlet összehasonlítása • Függetlenül attól, hogy a két oldal nyomáskülönbségét sűrűség-különbség, vagy magasságkülönbség okozza, mindig megjelenik a külső tólengéshez hasonló nyomásingadozás. Ezt erősíti fel a gát jelenléte.

 16. Összefoglalás + kitekintés • Belső és külső tólengések egyaránt föllépnek az általunk eredetileg vizsgált elrendezésben. • A Hamilton-kikötőhöz hasonló elrendezéseknél e folyamat fontos lehet a szennyező anyagok elkeveredésekor. • A gát jelenléte fölerősíti a felszín láthatatlan ingadozásait. • BALATON! Minden szempontból kitűnő kísérleti terep.

More Related