projekt systemowy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekt systemowy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Projekt systemowy - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt systemowy. „Aktywność miarą sukcesu”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt systemowy' - garan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt systemowy

Człowiek

najlepsza inwestycja

Projekt systemowy

„Aktywność miarą sukcesu”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjny

Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Priorytet VII

Promocja Integracji Społecznej

Czas realizacji projektu:

1 kwietnia – 31 grudnia 2013 r.

slide2

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinierealizuje projekt systemowy „Aktywność miarą sukcesu”.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide3

Projekt umożliwia uczestnikom:

  • powrót do pełnego udziału w życiu społecznymi usamodzielnienie się,
  • nabycie lub zwiększenie kompetencji społecznych,
  • podniesienie poziomu umiejętności pracowniczych,
  • wzrost szansy powrotu na rynek pracy,
  • eliminację barier społecznych i odbudowanie przynależnoścido środowiska lokalnego.

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide4

W okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował projekt, którego głównym celem było zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz integrację ze środowiskiem25 mieszkańców Lubina korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.Wśród uczestników projektu były również osoby niepełnosprawne.

Do udziału zaproszono 21 kobiet i 4 mężczyzn, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne.

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide5

Założenia i cele projektów unijnych

Zadania i działania zaplanowane w ramach tegorocznej edycji projektu

Spotkanie organizacyjne

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide6

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide7

Praca nad sobą

Motywowanie wewnętrzne

Autoprezentacja

Stylizacja i wizaż

Treningi kompetencji społecznychpoznawcze – motywacyjne

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide8

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide9

Zarządzanie budżetem domowym i gospodarowanie pieniędzmi

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w rodzinie Trening umiejętności wychowawczych

Nauka twórczego rozwiązywania problemów w sferze społecznej, rodzinnej i zawodowej

Organizacja czasu wolnego Techniki skutecznej negocjacji

Wykształcenie postawy pracowniczej

Warsztaty kompetencji życiowychi umiejętności społeczno – zawodowych

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide10

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide11

Podstawy ekonomii

Zakładanie i prowadzenie własnej działalności

Istota i znaczenie marketingu

Reklama i promocja w biznesie

Warsztaty w zakresie małej przedsiębiorczości i podstaw ekonomii

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide12

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide13

Uzyskanie i uzupełnianie wiedzyw zakresie poszukiwania pracyi planowania własnego rozwoju zawodowego

Indywidualne i grupowe usługi wsparcia doradcy zawodowego

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide14

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide15

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide16

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide17

Kurs obsługi kasy fiskalnej

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide18

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide19

Kurs opiekuna osoby starszeji niepełnosprawnej

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide20

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide21

Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide22

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide23

Kurs florysty

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide24

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide25

Kurs kucharza

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide26

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide27

Kurs pracownik obsługi biura

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide28

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide29

Kurs opiekuna dziecięcego

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide30

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide31

Kurs specjalistyds. marketingu i handlu

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide32

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide33

Kurs spawacza

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide34

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide35

DZIAŁANIEŚRODOWISKOWE

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide36

Gry

zabawy

Konkursy

dla uczestników projektu i ich bliskich

Piknik integracyjny

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide37

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

slide38

Projekt ,,Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

ad