V ukov materi l zpracov n v r mci oblasti podpory 1 5 eu pen ze st edn m kol m
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_06_EKO_345_Jan. Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“. MZDA. v podnikatelské sféře. Právní normy ke mzdám:. zákoník práce nařízení vlády o minimální mzdě (č. 567/2006 Sb.) zákon o kolektivním vyjednávání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V ukov materi l zpracov n v r mci oblasti podpory 1 5 eu pen ze st edn m kol m

VY_32_INOVACE_06_EKO_345_Jan

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5„EU peníze středním školám“


V ukov materi l zpracov n v r mci oblasti podpory 1 5 eu pen ze st edn m kol m

MZDA

v podnikatelské sféře


Pr vn normy ke mzd m
Právní normy ke mzdám:

 • zákoník práce

 • nařízení vlády o minimální mzdě (č. 567/2006 Sb.)

 • zákon o kolektivním vyjednávání

 • zákon o pojistném na sociální zabezpečení

 • zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

 • zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • zákon o daních z příjmů

 • doplňující mzdové předpisy, tj. nařízení vlády a další právní předpisy


Mzda 109 a n sl zp
MZDA (§ 109 a násl. ZP):

 • přísluší zaměstnanci za vykonanou práci

 • je to peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda)

 • za stejnou práci přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda (zákaz diskriminace)

 • mzda se sjednává v pracovní smlouvě; v kolektivní smlouvě; ve vnitřním mzdovém předpisu anebo se určuje mzdovým výměrem

 • musí být stanovena před začátkem výkonu práce


Mzdov v m r 113 zp
Mzdový výměr (§ 113 ZP)

 • je ho povinen vydat zaměstnavatel v den nástupu do práce

 • má písemnou podobu

 • obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty (jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis)

 • při změně skutečností zde uvedených, musí zaměstnavatel písemně tyto změny zaměstnanci oznámit nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti


Splatnost mzdy 141 144 zp
Splatnost mzdy ( §141 – 144 ZP)

 • mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu

 • pravidelný termín výplaty mzdy musí být určen

 • mzda se musí vyplácet v zákonných penězích

 • mzda se vyplácí v hotovosti na pracovišti

 • bezhotovostní výplata je možná na základě dohody a na jakýkoli účet

 • zaměstnavatel musí vydat zaměstnanci písemný doklad s údaji o mzdě


Minim ln mzda 111 zp
Minimální mzda (§ 111 ZP)

 • je nejnižší přípustná výše odměny za práci

 • do mzdy se pro tento účel nezapočítává mzda za práci přesčas a příplatky ke mzdě

 • její výši stanoví vláda svým nařízením – č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě

 • činí pro 40 hodinovou pracovní dobu 8 000 Kč za měsíc nebo Kč 48,10 za hodinu

 • při kratší pracovní době se úměrně snižuje


Zaru en mzda 112 zp
Zaručená mzda (§ 112 ZP)

 • je mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle ZP, smlouvy, vnitřního předpisu nebo mzdového výměru

 • stanoví ji vláda svým nařízením č. 567/2006 Sb. v podnikatelské sféře, kde není uzavřena kolektivní smlouva

 • nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací od 8 000 do 16 100 za měsíc a od 48,10 do 96,20 za hodinu (viz tabulka v učebnici)


Hlediska stanoven v e mzdy
Hlediska stanovení výše mzdy

Podle § 110 zákoníku práce se posuzuje:

 • složitost, odpovědnost a namáhavost práce – vzdělání, praktické znalosti a dovednosti, složitost předmětu práce a pracovní činnosti, organizační a řídící náročnost, míra odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, fyzická i duševní zátěž, působení negativních vlivů práce

 • pracovní podmínky – obtížnost pracovních režimů vyplývající z rozvržení pracovní doby; rizikovost pracovního prostředí, škodlivost nebo obtížnost způsobená negativnímu vlivy pracovního prostředí


110 zp dal ustanoven
§ 110 ZP – další ustanovení

 • pracovní výkonnost - posuzuje se intenzita a kvalita prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti

 • výsledky práce - posuzuje se množství a kvalita výsledků práce


Natur ln mzda 119 zp
Naturální mzda (§ 119 ZP)

 • může ji zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých

 • v penězích musí být vyplacena nejméně částka na úrovni minimální nebo zaručené mzdy

 • jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků a jiných návykových látek

 • mohou být poskytovány i práce nebo služby


V ukov materi l zpracov n v r mci oblasti podpory 1 5 eu pen ze st edn m kol m

Použitá literatura a zdroje:

Klínský, Petr a Münch, Otto. Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5. vyd. Praha: Eduko, 2012. 184 s. ISBN 978-80-87204-60-3.

BULLA, Miroslav. Pomocník mzdové účetní. 1. vyd. Český Těšín: Poradce, 2013. 25 s. ISBN 978-80-7364-343-9.

ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 84/2006.Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IP000A

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IP000B

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.