parun sim par naudu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Parunāsim par naudu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Parunāsim par naudu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Parunāsim par naudu - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Parunāsim par naudu . L. Žukovska, LU ĢZZF, Telpiskās attīstības plānošana, 27.02.2013. Degradētās teritorijas ir pašvaldību iesaldētais, neizmantotais kapitāls. . Galvenie investīciju instrumenti. Publiskais sektors. ES finansējums pilsētvides attīstībā

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Parunāsim par naudu' - gannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
parun sim par naudu

Parunāsim par naudu

L. Žukovska, LU ĢZZF, Telpiskās attīstības plānošana, 27.02.2013.

slide2

Degradētās teritorijas ir pašvaldību iesaldētais, neizmantotais kapitāls.

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

galvenie invest ciju instrumenti
Galvenie investīciju instrumenti

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

publiskais sektors
Publiskais sektors
 • ES finansējums pilsētvides attīstībā
 • Finansējums no nodokļu ieņēmumiem valsts, pašvaldību budžetā
 • Nodevas un sodi
 • Nodokļu atlaides
 • Projektu konkursi
 • Pasākumu rīkošana
 • Īpašu pakalpojumu jomu vai nodokļu aplikšanas teritorijas
 • Pensiju fondi
 • Vietējais aizdevumu fonds
 • Municipālās, projekta obligācijas

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

es finans jums pils tvides att st b
ES finansējums pilsētvides attīstībā
 • Plusi: skaidri noteikumi, liels naudas apjoms, tieši ieguldījumi infrastruktūrā.
 • Mīnusi: neskaidrība par nākamo periodu, pašvaldības kapacitāte, prioritāšu neatbilstība.

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

finans jums no nodok u ie mumiem valsts pa vald bu bud et
Finansējums no nodokļu ieņēmumiem valsts, pašvaldību budžetā
 • Pluss: valsts/pašvaldība pati nosaka un izvērtē mērķus, atbalsta mehānismu;
 • Mīnuss: nepieciešami papildus resursi.

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

publiskais sektors1
Publiskais sektors
 • Nodevas un sodi – 3% NĪN u.c.
 • Nodokļu atlaides – pašvaldību SN
 • Projektu konkursi – piemēram, plānotais atbalsts uzņēmēju ienākšanai Vecpilsētā

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

publiskais sektors2
Publiskais sektors
 • Pasākumu rīkošana – Vidzemes kultūras dzīves centrs, Cēsu kultūras stratēģija 2013.g.

http://tourism.cesis.lv/lv/pasakumu-vietas-cesis/

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

publiskais sektors3
Publiskais sektors
 • Īpašu pakalpojumu jomu vai nodokļu aplikšanas teritorijas

http://www.rsez.lv/index.php?lang=lv

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

pensiju fondi
Pensiju fondi

1.līmenis-valsts nefondētā jeb neuzkrājošā pensiju shēma (no 1996.g. )

2.līmenis-valsts fondētā pensiju shēma, obligāta pēc 1971. gada 1. jūlija dzimušajiem. No 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam ieskaitot dzimuši var pievienoties brīvprātīgi

3.līmenis-privātā brīvprātīgā pensiju shēma (1998.g.). Pārvalda privātie pensiju fondi.

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

pensiju fondi1
Pensiju fondi
 • Slēgtie – tikai dibinātājiem
 • Atklātie – par dalībnieku var kļūt pats vai caur savu darba devēju
 • Fondu Latvijā var dibināt: Latvijas komercbankām, apdrošināšanas sabiedrībām, juridiskām personām.
 • Iemaksātā nauda tiek ieguldīta. Mums saistoši 2. un 3. līmenis, aktīvie ieguldījumu plāni.

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

pensiju fondi2
Pensiju fondi
 • 2012.g. 18.12. uzkrāti 1 024 milj. Ls, reģistrēti 1 194 tūkst. dalībnieku;
 • Swedbank IPS AS - 414 milj. uz 481 tūkst.
 • SEB Management – 265 milj. uz 304 tūkst.
 • Citadele AssetManagement – 129 milj. uz 142 tūkst.
 • Īstermiņa valdības obligācijas
 • 42% Latvijā

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

publiskais sektors4
Publiskais sektors
 • Vietējais aizdevumu fonds
 • Municipālās, projekta obligācijas

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

publiskais un priv tais sektors
Publiskais un privātais sektors
 • Publiskā Privātā Partnerība
 • Pasākumu rīkošana
 • Finansējums no plānotā nodokļu pieauguma valsts, pašvaldību budžetā
 • Pilsētu attīstības fondi
 • Kredīta sviras izmantošana

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

slide16
PPP
 • Plaši izmantota Lielbritānijā, Īrijā, Nīderlandē, Francijā, ASV, Kanādā, Austrālijā u.c.
 • Eiropā visbiežāk pielietota:
  • Sabiedriskā infrastruktūra;
  • Atkritumu apsaimniekošana;
  • Siltumapgādes nodrošināšana;
  • Nozarēs, kur nepieciešamas lielas investīcijas un īpašas tehniskās/administratīvās zināšanas.

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

ppp latvij
PPP Latvijā
 • “Publiskās un privātās partnerības likums”

a) sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem,

b) sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā,

c) tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet šajā likumā paredzētajos gadījumos arī ilgāk,

d) publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi),

e) atbildība un riski tiek dalīti starp publisko partneri un privāto partneri;

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

pa uma v rt bas p r em anas finans ana
Īpašuma vērtības pārņemšanas finansēšana

Transporta infrastruktūra,

pieejams mājoklis,

kultūras mantojuma atjaunošana,

publiskās ārtelpas uzlabojumi.

Vieglāk, ja ir pašvaldības

Īpašums.

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

pils tu att st bas fondi
Pilsētu attīstības fondi
 • Dažādu naudas līdzekļu pārvaldītāji un investīciju projektu realizētāji
 • Aizdevēji
  • The National Restoration Fund in theNetherlands,
  • EPA BrownfieldRevolvingLoanFund,
  • IrelandtheHeartRevolvingFund,
  • BrownfieldsBetterUsed u.c.
 • Apdrošināšanas programmu realizētāji
 • Var būt tematiski:
  • Eiropas vadības un garantiju fonds lauksaimniecībai
 • Filantropu fondi, ietekmes investīciju fondi

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

pils tu att st bas fondi1
Pilsētu attīstības fondi
 • JESSICA(Joint European Support for Sustainable Investmentin City Areas), izveidojaEiropas Investīciju Banka kopā ar Eiropas Attīstības Bankas padomi
 • JASPERS (JointAssistance to Support Projekts inEuropienRegions)

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

kred ta sviras izmanto ana
Kredīta sviras izmantošana
 • Privātais investors, ņemot aizņēmumu, iegūst zemāku procentu likmi, piesaistot publisko līdzfinansējumu.

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

c su pils t
Cēsu pilsētā
 • Pilsētas attīstības fonds
  • Pašvaldība ~20%
  • ES fondi, aizdevumi ~20%
  • Privātie finansētāji ,p., NP Properties
  • Ārzemju investori ,p., IKEA Group, SNC LAVALIN O&M
  • Pensiju fondi
 • Pilsētas attīstības programma

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

np properties
NP Properties
 • Investīciju grupa, iesaistās 2.posmā
 • “Nordic parters” uzņēmums, kas ir lielākais industriālo parku attīstītājs un apsaimniekotājs Latvijā
 • Šobrīd 8 parki: NP Duntes BusinessPark, Nordic Tehnologypark, NP Business Centrs u.c.

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

rzemju investori
Ārzemju investori
 • IKEA Group nekustamo īpašumu nodaļa:
  • Alberta viesnīca
  • Zaļā 1 bizensa ēkas un autostāvvieta
  • Futurus – energoefektīvs dz. Nams
  • BusinessGardenLatvia
 • SNC LAVALIN O&M, Kanādas uzņēmumu grupa, Baltijā Homburg Valda:
  • Homburg Baldone
  • HomburgVējava
  • Homburg Zolitūde

L. Žukovska, Darba grupas 1. tikšanās, 27.02.2013.

parun sim par naudu1

Parunāsim par naudu

L. Žukovska, LU ĢZZF, Telpiskās attīstības plānošana, 27.02.2013.