T E A T R W S Z K O L E - PowerPoint PPT Presentation

gannon-porter
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T E A T R W S Z K O L E PowerPoint Presentation
Download Presentation
T E A T R W S Z K O L E

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
T E A T R W S Z K O L E
92 Views
Download Presentation

T E A T R W S Z K O L E

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TEATRWSZKOLE zajęcia teatralne w klasach 1B – 1C – 1D – 1E 2013/2014

  2. W TEATRZE KUKIEŁKOWYM

  3. Baśń o Czerwonym Kapturku

  4. Klapciuszek

  5. Antoine de Saint-Exupery Mały Książę frg.

  6. Czerwony Kapturek

  7. Kopciuszek

  8. Aleksander Puszkin Bajka o rybaku i złotej rybce

  9. Adam Mickiewicz Pani Twardowska

  10. Prowadzeniezajęć: mgr Mariola Błaszczyk