Download
voortplantingsstelsels van de man en vrouw en hun ontwikkeling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voortplantingsstelsels van de man en vrouw en hun ontwikkeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voortplantingsstelsels van de man en vrouw en hun ontwikkeling

Voortplantingsstelsels van de man en vrouw en hun ontwikkeling

572 Views Download Presentation
Download Presentation

Voortplantingsstelsels van de man en vrouw en hun ontwikkeling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Voortplantingsstelsels van de man en vrouw en hun ontwikkeling Dhr. Haanstra

 2. Wat gaan we doen? • Uitleg • Opdracht

 3. Mannelijke en vrouwelijke ontwikkeling van de uitwendige geslachtsorganen

 4. Mannelijke en vrouwelijke ontwikkeling van de inwendige geslachtsorganen

 5. Externe voortplantingsorganen man

 6. Het voorplantingsstelsel van een man Zie ook Bannink, Biodata, Informatieboek biologie havo vwo 2e druk

 7. Testis en spermatogenese

 8. Externe voortplantingsorganen vrouw Het bekken bij een vrouw is breder dan bij een man

 9. Het voorplantingsstelsel van een vrouw Zie ook Bannink, Biodata, Informatieboek biologie havo vwo 2e druk

 10. Ovarium en oögenese

 11. Opdracht