Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat betekent voedsel voor mij? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat betekent voedsel voor mij?

Wat betekent voedsel voor mij?

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Wat betekent voedsel voor mij?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wat betekent voedsel voor mij? Directe relatie met gezondheid Plantaardig of vlees? Biologisch of niet?

 2. Wat is nodig voor plantengroei • Bladgroen en zonlicht • Bewortelingszone • Watervoorziening • CO2 en zuurstof, stikstof • Voedingselementen uit de bodem • Hoe wordt de voeding opgenomen? Filmpje Bodem 12:29 – 14:30

 3. Wat is gezond voedsel • Optimaal verteerbaar, geen vreemde stoffen • Geen ballast • Geen ziekmakende stoffen • Volwaardig (alle noodzakelijke componenten) • Kunnen we gezondheid van een plant meten?

 4. BRekingsIndeX-waarde BRIX is een maat in het sap voor : • Suikergehalte • Mineralendichtheid • Eiwitgehalte (voedingswaarde) • Weerstand tegen insecten

 5. BRIX-referentiewaarden

 6. Hoe kom ik aan volwaardig voedsel • Gezonde bodem: SAMENWERKENDE factoren • Bodemmatrix (minerale delen) • Humus (stabiele organische component) • Water • Lucht • Bodemleven (schimmels, bacteriën en diertjes)

 7. 1. Bodemmatrix

 8. 2. Humus

 9. 3. Water

 10. 4. Lucht

 11. 5. Bodemleven

 12. 5. Bodemleven

 13. Hoe houd ik mijn productie op peil? • Niet injecteren (anaëroob) maar composteren • Niet de plant, maar de humus voeden! Aëroob proces