protokol 8 agroklimatick t dia
Download
Skip this Video
Download Presentation
Protokol č.8 Agroklimatická štúdia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Protokol č.8 Agroklimatická štúdia - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Biometeorológia. Protokol č.8 Agroklimatická štúdia. Ing. Martin Gálik. Úloha: Vypracujte agroklimatickú štúdiu vybranej lokality. Agroklimatická štúdia. Agroklimatické štúdie popisujú (charakterizujú): malé územie reprezentované jednou agroklimatickou, či klimatickou stanicou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Protokol č.8 Agroklimatická štúdia' - ganesa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
protokol 8 agroklimatick t dia
BiometeorológiaProtokol č.8Agroklimatická štúdia

Ing. Martin Gálik

Úloha: Vypracujte agroklimatickú štúdiu vybranej lokality

slide2
Agroklimatická štúdia

Agroklimatické štúdie popisujú (charakterizujú):

 • malé územie reprezentované jednou agroklimatickou, či klimatickou stanicou

– sú to agroklimatické monografie

 • väčšie územie určitej oblasti, alebo krajiny

– oblastné agroklimatografie.

slide3
Pracovný postup

A) Geografický popis územia

popísať zemepisnú polohu (nadmorská výška, zemepisná dĺžka a šírka), horské pásma, nížiny, riečnu sieť, vodné plochy, vegetačný kryt a i.

B) Rozmiestnenie meteorologických staníc

k staniciam uviesť zemepisnú šírku a dĺžku, nadmorskú výšku.

C) Vlastný agroklimatický popis

rozsah prác popisu sa riadi cieľom a zameraním práce, ale aj možnosťou získania agroklimatických podkladov zo siete meteorologických staníc. V oblastnej agroklimatografii možno pri spracovaní využiť grafické metódy, hlavne mapové spracovanie. Prácu dopĺňame tabuľkami, grafmi, diagramami a mapkami

slide4
Vlastný agroklimatický popis
 • Začlenenie záujmového územia, alebo lokality do agroklimatickej makrooblasti, oblasti, podoblasti a okrsku
 • Podľa najdôležitejších meteorologických klimatických alebo agrometeorologických prvkov a charakteristík popísať :

- teplotné pomery - radiačné pomery - zrážkové pomery - veterné pomery - oblačnosť - vlhkosť vzduchu - fenologické pomery

slide5
Teplotné pomery
 • extrémy (maximálne, minimálne teploty)
 • priemerné denné teploty (mesačné, ročné)
 • suma teplôt za VVO, HVO
 • počet dní ľadových, mrazových, letných, tropických....
slide6
Radiačné pomery
 • globálne žiarenie (priemerné mesačné, ročné)
 • fotosynteticky aktívne žiarenie (priemerné mesačné, ročné)
 • relatívny slnečný svit
 • trvanie slnečného svitu....
slide7
Zrážkové pomery
 • Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok
 • Počet dní:

- so zrážkami - s búrkou - so snehovou pokrývkou

 • Walterov klimatogram....
slide8
Veterné pomery
 • Rýchlosť prúdenia vzduchu
 • Smer prúdenia vzduchu
 • Veterná ružica....
slide9
Oblačnosť
 • počet jasných, oblačných, zamračených dní
 • mesačná a ročná oblačnosť....
slide10
Vlhkosť vzduchu
 • Tlak vodných pár
 • Tlak nasýtených vodných pár
 • relatívna vlhkosť vzduchu
 • sýtostný doplnok....
slide11
Fenologické pomery
 • jačmeň (dátum sejby, zberu...)
 • pšenica (sejba, zber...)
 • jabloň (kvitnutie...)
 • okrasné rastliny...
slide12
Agroklimatické členenie SR

Pre agroklimatické členenie Slovenska boli použité 3 základné agroklimatické ukazovatele (teplotný, vlahový, prezimovania), podľa ktorých bolo územie rozčlenené na agroklimatické:

 • makrooblasti
 • oblasti
 • podoblasti
 • okrsky
slide15
Agroklimatické členenie SR
 • Agroklimatický ukazovateľ teplotný (TS10)

- teplotná suma za obdobie s priemernou dennou teplotou vzduchu nad 10 °C

3 makrooblasti:

teplá (3100 – 2400°C)

mierne teplá (2400 – 2000°C) chladná (2100 – 1600 °C)

8 oblastí .....

slide16
Agroklimatické členenie SR
 • Agroklimatický ukazovateľ vlahový (KVI-VII)

- je daný rozdielom poteneciálneho výparu (Eo) a zrážok (Z)

KVI-VII =Eo - Z

7 podoblastí:

veľmi suchá viac ako 150 mm

prevažne suchá 150 až 100 mm

mierne suchá 100 až 50 mm

mierne vlhká 50 až 0 mm

prevažne vlhká 0 až -50 mm

vlhká -50 až -100 mm

veľmi vlhká menej ako -100 mm

slide17
Agroklimatické členenie SR
 • Agroklimatický ukazovateľ prezimovania (Tmin)

- je daný priemernými ročnými absolútnymi teplotnými minimami

5 okrskov:

prevažne miernej zimy viac ako -18 °C

pomerne miernej zimy -18 až -20 °C

mierne chladnej zimy -20 až -22 °C

prevažne chladnej zimy -22 až -24 °C

studenej zimy menej ako -24 °C

ad