Download
grafick form ty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grafické formáty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grafické formáty

Grafické formáty

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Grafické formáty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grafické formáty

 2. Grafické formáty: • BMP • GIF • JPEG • PNG • SVG • TIFF • RAW • PSD • PDF • AI • ...

 3. Vlastnosti grafických formátov • otvorte si Photoshop • otvorte si zvolený obrázok • vyberte „uložiť pre web“ • sledujte vlastnosti jednotlivých formátov spolu s prezentáciou

 4. Kompresia (zmenšovanie veľkosti dát) • Bezstratová kompresiazmenšovanie objemu (veľkosti) dát pri zachovanej kvalite • Stratová kompresiazmenšovanie objemu dát za cenu zhoršenej kvality

 5. BMP • používal sa hlavne v operačných systémoch Microsoft Windows • bezstratová kompresia

 6. JPEG • najčastejšie používaný formát pre rastrovú grafiku • stratovákompresia • vhodný na fotografie, teda obrazy s veľkým množstvom farieb • nevýhodou sú artefakty vznikajúce pri použití vysokej kompresie (obrázok vpravo)

 7. GIF • grafický formát určený pre rastrovú grafiku • bezstratová kompresia • vie uložiť priehľadnosť • nevýhodou je obmedzenie maximálneho počtu použitých farieb - 256 farieb (8 bitov) • je vhodný pre uloženie tzv. perokresby • (nápisy, plány, logá) • umožňuje tiež jednoduché animácie • už sa prestáva používať

 8. PNG • formát pre rastrovú grafiku • bezstratová kompresia • zdokonalenie a náhrada formátu GIF (viac farieb a lepšia kompresia) • podpora 24-bitovej farebnej hĺbky • obsahuje osembitovú priehľadnosť (tzv. alfa kanál), obrázok môže byť v rôznych častiach rôzne priehľadný (RGBA farebný model) • PNG však neumožňuje jednoduché animácie, ktoré naopak umožňuje formát GIF

 9. SVG • je značkovací jazyk z rodiny značkovacích jazykov XML, ktorý je určený na opis dvojrozmernej, statickej alebo animovanej vektorovej grafiky • v prehliadači alebo určenom programe sa vykreslí ako obrázok

 10. PDF • používa sa na ukladanie dokumentov • môže obsahovať text a obrázky, pričom formát zabezpečuje, že sa ľubovoľný dokument na všetkých zariadeniach zobrazí rovnako • podporuje šifrovanie aj kompresiu

 11. TIFF a RAW • TIFF: • bezstratová kompresia, veľkosť obrázku je značná • RAW: • ukladajú profesionálne fotoaparáty • obsahuje surové dáta zo snímača, ktoré neboli nijako upravené (doostrené, prifarbené atd.) • fotografia sa musí najprv spracovať v počítači uložiť do iného formátu • nepoužíva kompresiu, teda je dosť veľký • RAW sa oplatí používať iba pri profesionálnom fotografovaní, keď autorovi veľmi záleží kvalite a vernosti obrazu