СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК
Download
1 / 33

??????????? ?? ??? - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК. Невяна Иванова, доктор Румяна Додова, магистър Даниела Дачева, магистър Център по Молекулна Медицина Медицински Университет - София. СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК. Секвениране генома на РНК-съдържащия бактериофаг MS2 ( Fiers et al 1976 )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ?? ???' - ganesa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1092206

СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК

Невяна Иванова, доктор

РумянаДодова, магистър

Даниела Дачева, магистър

Център по Молекулна Медицина

Медицински Университет - София


1092206

СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК

 • Секвениране генома на РНК-съдържащия бактериофаг MS2 (Fiers et al 1976)

 • Секвениранегеноманафага Х174 (~5kb) поплюс/минусметода (Snager&Coulson, 1977)

 • Първи метод за секвениране на ДНК: Секвениране чрез „химично накъсване“, ~500 нтд (Maxam & Gilbert, 1977)

 • Секвениране чрез „верижно терминиране на синтеза на ДНК“, (Sanger et al, 1977)

Oпределяне последователността на свързване на четирите основни нуклеотидни базиG,А,C,Т,в първичната структура на ДНК.


1092206

 • Thermal cycle sequencing

 • Автоматично секвениране - Верижно терминиране с флуоресцентно-белязани дидезоксинуклеотиди (Dye-terminator sequencing);

 • - Капилярна електрофореза;

 • - Лазерна детекция на сигнала.

HIGH-THROUGHPUT SEQUENCING

 • Massively Parallel Signature Sequencing (MPSS)

 • Polony sequencing (eмулсионен PCR)

 • Pyrosequencing

 • Solexa sequencing (bridge PCR, reversible dye terminator)

 • Sequencing by ligation (SOLiD)

 • Ion-semiconductor sequencing

 • Nanoball sequencing

 • Single-molecular sequencing (Helioscope)

 • Single-molecule Real-Time sequencing

 • Nanopore

 • VisiGen (FRET, полимераза с флуоресцентен донор в АЦ)

 • Секвениране чрез хибридизация (Microarray)


Xam gilbert

 • НЕДОСТАТЪЦИ:

 • Изисква голямо количество ДНК

 • Токсичност на реактивите

 • Невъзможна автоматизация

 • Къси секвенции

 • Затруднено отчитане

 • ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • ДНК-Белтъчни взаимодействия

 • Вторична структура на ДНК

 • Локализиране на редки бази

 • Епигенетични модификации

CH3

Метод на Маxam-Gilbert

 • Allan Maxam & Walter Gilbert, 1977г.

 • Gilbert, Sanger, Berg,Нобелова награда, 1980, за:

Д“принос към определянето на базовите секвенции в НК”Директно секвениране, чрез химично модифициране на базите в ДНК-молекулата и последващо базово-специфично накъсване, без да е необходимо предварително клониране


Sanger
Секвениране по Sanger

Frederick Sanger, 1974, Нобелова награда, 1980

Секвениране чрез случайно терминиране на синтеза, с радиоактивно-белязани ддНТФи

 • ДНК, Праймер, Буфер, дНТФ

 • ддНТФ

 • 5´- белязване с 32Р

 • Т7 ДНК-полимераза, topt (37°С)

 • четири отделни реакции

 • всеки етап - в отделен термоблок


1092206

THERMAL CYCLE SEQUENCING

( Sears et al., 1992)

 • Откриване на термостабилна ДНК-полимеразаи PCR

 • Методът използва dsDNA и много по-малко количество матрица (не е необходимо предварително клониране на фрагмента).

 • Процесът е като PCR, но само с един праймер и всяка реакционна смес съдържа по един терминиращ ddNTP. За разлика от PCR, нарастването на продукта е линейно, а не експоненциално, тъй като се копира само едната верига.

Както при класическия метод на Sanger, наличието на ddNTP в реакционната смес води до верижно терминиране.

Получените вериги с различна дължина, се разделят електрофоретично и могат да се прочетат.


1092206

АВТОМАТИЧНО СЕКВЕНИРАНЕ

(Leroy Hood and colleagues,1986)

Метод за секвениране на ДНК, при който радиоактивно-белязаните нуклеотиди и директното прочитане, са заменени с флуоресцентно белязване, лазерно-индуцирана детекция на сигнала и компютъризирано четене на секвенцията.

Използвани са флуоресцентно-белязани праймери. Приготвят се 4 отделни реакции – по една за всеки ддНТФ, във всяка, от които праймерът е белязан с различен флуорохром.

Флуоресцентното белязване прави възможно автоматичното прочитане на секвенцията с помощта на компютърна програма.

Въвеждането на автоматичното секвениране с флуоресцентно-белязани ддНТФ направи възможно постигането на висока ефективност при секвениране.


1092206
АВТОМАТИЧНО СЕКВЕНИРАНЕ

Секвениране сфлуоресцентно-

белязани праймери

Секвениране с

флуоресцентно-белязани ддНТФ

 • ПРЕДИМСТВА

 • без “labeling step”

 • Thermal cycle – sequencing

 • PCR - апарат

 • Надежден, лесноизпълним и ефективен протокол

 • Високата температура намалява вторичните структури, висока специфичност при праймиране, анилинг, удължаване

 • Един протокол за секвениране на ss и dsDNA

 • Възможност за секвениране на “трудни матрици” (BAC)


1092206

АВТОМАТИЧНО СЕКВЕНИРАНЕ С ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФи

Р1. Реакциите за четирите ддНТФ се извършват в една епруветка, като всеки ддНТФ е белязан с различен флуорофор.

П2. При придвижването си в гела, всеки фрагмент преминава през детектор, който идентифицира терминиращия ддНТФ, присъстващ всъответния фрагмент по сигнала от флуорофора.

И3. Информацията от сигнала се преобразува и визуализира като серия от пикове с различен цвят GATCи позиция.

Смес от флуоресцентно-белязани ддНТФи

Система за визуализация

Детектор

Флуоресцентно-белязаните фрагменти преминават през детектора по нарастване на молекулната маса


Rhodamine dyeterminators

ВЕРИЖНО ТЕРМИНИРАНЕ С ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФи

Rhodamine DyeTerminators

Rhodamine

Fluorescein

DNA-Rhodamine-Fluorescein


3130 l
АВТОМАТИЧЕН СЕКВЕНАТОР АВІ3130х ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФиl


1092206
СИСТЕМЕН ХОД ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФиНАСЕКВЕНИРАНЕ

 • ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ

 • Дължина на матрицата

 • Хомогенност на пробата

 • Брой проби

 • Информация за региона


De novo
Секвениране ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФиDe novo

 • МЕТОДИ

 • Shot-gun

 • Primer walking

 • Случайно праймиране с транспозони

 • Nested - делеции

 • Секвениране на мРНК

 • PCR-амплификация


Resequencing
RESEQUENCING ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФи

 • PCR – праймери

 • Праймери с “опашка” за секвениране

 • Nested(вътрешен) праймери

ЕПИГЕНЕТИКА

След третиране с натриев бисулфит

MLST (Multi Locus Sequence Typing)


1092206

АГАРОЗНА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА

Mass Ladder

Смес от молекулни маркерис известна дължина (кб) и тегло (ng)

ОЦЕНКА НА ИЗОЛИРАНАТА ДНК

Капилярна електрофореза

Анализ на данните

Секвенционна реакция

Изолиране на НК

PCR

Пречистване

Преутаяване

 • Чистота на ДНК

 • А260/A280: 1.7 - 2.0

  • < 1.7 остатъчни белтък/фенол

  • > 2.0 остатъчна РНК

 • А230/A260: 0.3 – 0.9

  • > 0.9 остатъчни захари


1092206
ОЦЕНКА НА ИЗОЛИРАНАТА НК ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФи

 • ABSOLUTE QUANTITATION

 • Измерва общото количество на амплифициращата се ДНК

 • Изисква изготвяне на стандартна крива с помощта на геномна ДНК с известна концентрация, предварително измерена спектрофотометрично

  • TaqMan® анализ – изключително точно измерване

  • SYBR®Green анализ (MGB) – по-ниско специфичен

  • Багрилото се свързва с всяка dsDNA

ФЛУОРИМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ

Интеркалиращи бои

Hoechst #33258Нисък афинитет към РНК

свързва се преференциално към АТ-участъци

Етидиев бромид Свързва РНК, състава на ДНК не е от значение

Детектира много ниски количества ДНК

Висока чистота при ДНК с високо GC-съдържание

PicoGreenДетектира количества < 25 pg/ml, до 100 ng/ml


1092206
ДИЗАЙН НА ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФиPCR-ПРАЙМЕРИ

Стандартен PCR

Бисулфит-специфичен PCR

 • 18 – 24 олигонуклеотид18-мер за GC-богати участъци

 • 50°C < Тm < 65°C Tm = (A+T) x 2°C + (G+C) x 4°C

 • Eквимоларно съдържание на нтд бази: (A+T) / (G+C) - до 60/40

 • отсъствие на комплементарни участъци(праймер-димери)

 • отсъствие на вторични структури (hairpin formation)

 • отсъствие на вторично-свързващи места

 • дължина > 30 нуклеотида

 • Tm ~ 60°C

 • да се избягват СрG в праймераТА-богати праймери

 • формиране на праймер – димериКонцентрация < 3 pmol

 • mismatch hybridization ↗ Тm

- добавяне на 5´-край за секвениране с универсални праймери 21М13 (Forward) 5´TGTAAAACGACGGCCAGT3´

M13rev (Reverse) 5´CAGGAAACAGCTATGACC3´


1092206
PCR ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФи ЗА СЕКВЕНИРАНЕВисока специфичност и чувствителност

Капилярна електрофореза

Анализ на данните

Изолиране на НК

Секвенционна реакция

PCR

Пречистване

Преутаяване

Оптимизиран master-mix

 • дизайн на праймери

 • концентрация на MgCl2

 • концентрация на dNTP

 • праймерна концентрация

 • концентрация на ДНК

 • параметри на PCR

 • ензим Taq-полимераза„hot-start“- метод


1092206
PCR ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФи - СИСТЕМИ

 • Секвенции ~ 600 н.дв., 40 мин. – Бърза амплификация

 • Амплификация на тандемно-повторени последователности

 • Taq-полимераза с proofreading-активност (< 10 kб)

 • - за амплификация на микросателитни маркери

 • Амплификация на GC-богати участъци

 • Hot-start– полимераза за ДНК-участъци, съдържащи GC> 65%;

 • Саксесорни протеини за повишаване на специфичността.

 • Секвениране на дълги участъци (long range)

 • < 15 kб - Hot-start+ Proofreading (запазена 3’-5’екзонуклеазна активност), висока точност при клониране и мутагенеза

 • < 20 kб Антитяло медииран Hot-start+ аксесорни протеини за повишаване на специфичносттта;


1092206
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НА ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФиДНК-МАТРИЦАТА ЗА СЕКВЕНИРАНЕ

Капилярна електрофореза

Анализ на данните

Секвенционна реакция

Изолиране на НК

PCR

Пречистване

Преутаяване

n (брой бази в таргетната секвенция)

50

Количество ДНК-матрица (ng)

=

 • Наличие на протеини, детергенти, геномна ДНК

  • Намаляват живота на капилярата

  • Късен старт на секвенцията

 • Непречистена матрица или наличие на множество матрици

  • Дължината на четене намалява

  • Намаляват живота на капилярата

  • Лошо качество на данните

 • Наличие на соли и ЕДТА-съдържащи буфери

  • Инжектират се преференциално

  • Инхибират ДНК-полимеразната активност

  • Лошо качество на данните


 • 1092206
  ПРЕЧИСТВАНЕ НА ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФиPCR-ПРОДУКТАПремахване на остатъка от реакционните компоненти

  Колонен

  Ензимен

  Гел-екстракция

  Разреждане

  МЕТОДИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ

  Eкзонуклеаза I (ЕхоI)- разгражда едноверижна ДНК (праймери)

  Алкална фосфатаза (SAP/CIP) -дефосфорилира дНТФ

  • гел-филтрация

  • ултрафилтрация

  PCR-продукт/ дест. вода

  (1/5 или 1/10)


  1092206
  ИЗБОР НА МЕТОД ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФиЗависи от качеството на PCR-продукта


  1092206
  ИЗБОР НА СЕКВЕНЦИОННИ ПРАЙМЕРИ ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФи


  T h ermal cycle sequencing
  T ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФиHERMAL CYCLE SEQUENCING

  Капилярна електрофореза

  Анализ на данните

  Секвенционна реакция

  Изолиране на НК

  PCR

  Пречистване

  Преутаяване

  • ДНК-матрица

  • Праймер

  • BigDye®Terminator

  • Буфер

  • AmpliTaq®DNAPol FS

  • ниска дискриминация между дНТФ и ддНТФ;

  • почти липсваща 5´-3´-eкзонуклеазна активност;

  • комбиниран с термостабилна неорганична пирофосфатаза.


  Bigdye terminator sequence kits
  BigDye ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФи®Terminator Sequence Kits


  Gt bigdye terminator v3 1 1 1
  Секвениране на ФЛУОРЕСЦЕНТНО-БЕЛЯЗАНИ ддНТФиGT-богат районс BigDye®Terminatorv3.1/1.1

  Секвениране на GT-богат районс dGTPBigDye®Terminatorv1.0/3.0

  Секвениране на 2 хомополимерни Т-участъка сdRhodamine®Terminator


  1092206

  МЕТОДИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА СЕКВЕНЦИОННИЯ ПРОДУКТ

  Мембранно филтриране

  Гел-филтрация

  BigDye®XTerminator

  Магнитни частици

  Етанолна преципитация

  ПРЕЧИСТВАНЕ НА СЕКВЕНЦИОННИЯ ПРОДУКТ

  Капилярна електрофореза

  Анализ на данните

  Секвенционна реакция

  Изолиране на НК

  Остатъчните небелязани и флуоресцентно – белязани компоненти на реакцията възпрепятстват електрокинетичното инжектиране на пробата, електрофоретичното разделяне и анализа на данни.

  PCR

  Пречистване

  Преутаяване

  „dye blobs“


  1092206

  E СЕКВЕНЦИОННИЯ ПРОДУКТDTA/CH3OONa/ЕТАНОЛНА ПРЕЦИПИТАЦИЯ

  • Преутаяване на секвенционния продукт с абсолютен етанол

  • EDTA – стабилизира секвенционния

  • Натриев ацетат – запазва късите секвенционни продукти

  • Лесен и евтин

  • Възпроизводим

  • Работа с всички формати

  • Относително дълга процедура

  • Центрофуга с носачи за плаки

  • Риск от загуба на утайката

  Провежда се при стайна температура

  Абсолютен етанол – 96%

  Използва се прясно приготвен етанол

  3 М Натриев ацетат (pH 4.8)

  Отстраняване на етанолните остатъци след последното центрофугиране


  1092206

  Смес от СЕКВЕНЦИОННИЯ ПРОДУКТ LMW и HMW - молекули

  ГЕЛ-ФИЛТРАЦИЯ

  Филтрираща смола

  • Колона Sephadex G-50

  • пореста смола „молекулно сито“

  • секвенционната реакция се нанася в центъра на колоната

  • „задържа“ LMW-молекули и пропуска HMW-молекули

  LMW се абсорбират и елуират последни

  HMW преминават свободно и се елуират първи

  • Лесен

  • Възпроизводим

  • Подлежи на автоматизация

  • Относително скъп

  • Допълнителна обработка с

  • SDS и нагряване (BDТv3.1)

  УЛТРАФИЛТРАЦИЯ

  Отстраняване на замърсяванията чрез филтриране на секвенционния продукт през финна мембрана с размер на порите 0.1 – 10 μm


  1092206

  ПРЕЧИСТВАНЕ С МАГНИТНИ ЧАСТИЦИ СЕКВЕНЦИОННИЯ ПРОДУКТ

  Магнитно разделяне и отстраняване на надутайката

  Ресуспендирани магнитни частици

  1. Отмиване

  2. Елуиране на таргета с ниско-солеви буфери или дестилирана вода

  3. Отстраняване на магнитните частици в магнитно поле

  Свързване на лиганда с магнитните частици

  • Лесен и ефективен

  • Високо специфичен

  • Възможност за роботизация

  • Относително скъп

  • Изисква биотинилиран праймер

  • Изисква специална апаратура

  • Афинитетна хроматография с магнитно разделяне

  • магнитни частици, с имобилизиран лиганд (целулоза, оligo (dT), стрептавидин и др.), с афинитет към НК

  • лигандът свързва секвенционният продукт, а дНТФи, праймери и соли остават в разтвора

  Добавяне на смес с таргетната молекула

  Лиганд

  Афинитетно свързване


  1092206

  ПРЕЧИСТЕН СЕКВЕНЦИОНЕН ПРОДУКТ СЕКВЕНЦИОННИЯ ПРОДУКТ

  ЕЛЕКТРОКИНЕТИЧНА ИНЖЕКЦИЯ

  Не е необходима топлинна денатурация преди инжектирането

  ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ

  Капилярна електрофореза

  Анализ на данните

  Секвенционна реакция

  Изолиране на НК

  PCR

  Пречистване

  Преутаяване

  УТАЙКА

  ЕЛУАТ/ФИЛТРАТ

  BigDye®XTerminator™

  Ресуспендиране в HI-DI™формамид


  1092206

  ПОДГОТОВКА НА ИНСТРУМЕНТА СЕКВЕНЦИОННИЯ ПРОДУКТКОНСУМАТИВИ ABI3730xlСеквенционни стандартиПолимер РОР™КапиляриБуфер за електрофорезаКАЛИБРАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАПространственаСпектралнаData Collection softwareСЪЗДАВАНЕ НА ФАЙЛ С ВХОДЯЩИТЕ ПРОБИДЕФИНИРАНЕ НА ГРУПИС РЕЗУЛТАТИИЗБОР НА ПРОТОКОЛInstrument protocolAnalysis protocolПОСТАВЯНЕ НА ПРОБИТЕ В АПАРАТАСТАРТИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА


  1092206
  АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ СЕКВЕНЦИОННИЯ ПРОДУКТ

  Капилярна електрофореза

  Анализ на данните

  Секвенционна реакция

  Изолиране на НК

  PCR

  Пречистване

  Преутаяване


  ad