lokaal sociaal beleid in het meerjarenplan n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lokaal sociaal beleid in het meerjarenplan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 89

Lokaal sociaal beleid in het meerjarenplan - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Lokaal sociaal beleid in het meerjarenplan. Nele Vermeire en Joke Vanreppelen i n samenwerking met Dirk Meulemans. Inhoudstafel. Vier onderdelen Nieuwe beleids- en beheerscyclus Mogelijke planningsmethodiek Aan de slag Participatie van burgers en actoren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokaal sociaal beleid in het meerjarenplan' - gamada


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokaal sociaal beleid in het meerjarenplan

Lokaal sociaal beleid in het meerjarenplan

Nele Vermeire en Joke Vanreppelen

in samenwerking met Dirk Meulemans

inhoudstafel
Inhoudstafel

Vier onderdelen

 • Nieuwe beleids- en beheerscyclus
 • Mogelijke planningsmethodiek
 • Aan de slag
 • Participatie van burgers en actoren
deel 1 nieuwe beleids en beheerscyclus1
Deel 1. Nieuwe beleids- en beheerscyclus

1.1. Wettelijk kader BBC en planlast

1.2. Strategische meerjarenplanning

1.3. Beleidsdoelstelling

1.4. Jaarlijks budget

1.5. Beleidsdomeinen, -veld en -item

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 1 wettelijk kader bbc en planlast
1.1. Wettelijk kader BBC en planlast
 • Beleids- en Beheerscyclus BVR 25 juni 2010
  • Beleid en beheer samen één verhaal
  • Financiële middelen gekoppeld aan beleidsdoelstellingen
  • Beleid ondersteunt door beheer
 • Planlastvermindering Decreet 15 juli 2011
  • 13 sectorale beleidsplannen verdwijnen
  • Subsidieaanvraag via strategisch meerjarenplan
  • Rapportage via jaarrekening
  • Vlaamse beleidsprioriteiten
 • Meer info: www.vvsg.be < knop

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 1 wettelijk kader bbc en planlast1
1.1. Wettelijk kader BBC en planlast

Vóór invoering Decreet planlastvermindering

Decreet planlastvermindering

Subsidie-aanvraag

Cultuur beleidsplan

Lokaal Sociaal- beleidsplan

Subsidie-aanvraag

Sport beleidsplan

Sport beleidsplan

Subsidie-aanvraag

Subsidie-aanvraag

Jeugdwerk beleidsplan

Jeugdwerk beleidsplan Subsidie-aanvraag

Lokaal Sociaal beleidsplan

Sport beleidsplan

Jeugdwerk beleidsplan

Goedkeuring subsidie-aanvraag

Goedkeuring

Meerjaren planning

Goedkeuring subsidie-aanvraag

Goedkeuring subsidie-aanvraag

Goedkeuring subsidie-aanvraag

Goedkeuring

Vlaamse prioriteiten

Beslissing toekenning subsidie

Rapportering

Rapportering

Rapportering

Rapportering

Rapportering

Afrekening

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 1 wettelijk kader bbc en planlast2
1.1. Wettelijk kader BBC en planlast
 • Minder plannen dan vroeger

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

20/08/2014

1 1 wettelijk kader bbc en planlast3
1.1. Wettelijk kader BBC en planlast

Besluit Beleids- en Beheerscyclus

Decreet Planlastvermindering

Aanpassing sectorale decreten

→ ook decreet Lokaal Sociaal Beleid

 • Meer info: bekendmaking Vlaamse prioriteiten omzendbrief eind oktober + studiedag 7/11

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 1 wettelijk kader bbc en planlast4
1.1. Wettelijk kader BBC en planlast

Gewijzigd decreet Lokaal Sociaal beleid

Wat blijft?

 • Lokaal bestuur voert lokaal sociaal beleid
 • Gemeente en OCMW gezamenlijk planningsproces
 • Inspraak van bevolking en actoren (kwetsbare groepen)

Wat verandert?

 • ≠apart plan, geïntegreerd in meerjarenplan van gemeente en OCMW
 • 7 Vlaamse beleidsprioriteiten onder voorbehoud

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 2 strategisch meerjarenplan
1.2. Strategisch meerjarenplan

Functie van strategisch meerjarenplan

 • Beleidsfunctie

Politieke voornemens uitgedrukt in beleidsdoelstellingen en actieplannen

 • Financiële functie
  • Financiële gevolgen gepland beleid
  • Financieel evenwicht
 • Functie voor digitale aanvraag subsidies
 • Evaluatiefunctie
 • Statistische functie

Europese en Vlaamse statistieken

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 2 strategisch meerjarenplan1
1.2. Strategisch meerjarenplan

Looptijd van het strategisch meerjarenplan

 • 6 jaar, begin 2de jaar legislatuur tot einde 1ste jaar volgende legislatuur ( 2014-2019)
 • Goedkeurenvóór einde 1ste jaar (vóór einde 2013)

Verantwoordelijkheidvan strategisch meerjarenplan

 • Secretaris voor strategische nota
 • Financieel beheerder voor financiële nota
 • In overleg met managementteam

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 2 strategisch meerjarenplan2
1.2. Strategisch meerjarenplan

Strategisch meerjarenplan bestaat minimum uit:

 • Strategische nota
  • Prioritaire beleidsdoelstellingen
   • Beoogd resultaat
   • Actieplannen
   • Ramingen U/O per jaar op niveau van beleidsdoelstelling
 • Financiële nota
  • Financieel doelstellingenplan
  • Staat van het financiële evenwicht
 • Toelichting
voorbeeld financieel evenwicht
Voorbeeld: financieel evenwicht
 • Resultaat op kasbasis
 • = toestandsevenwicht
 • elk financieel boekjaar >= 0
 • Autofinancieringsmarge
 • = structureel evenwicht
 • einde planningsperiode >= 0
 • Som >= 0
1 3 beleidsdoelstelling
1.3. Beleidsdoelstelling
 • Beleidsdoelstelling
 • een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt;
 • een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
 • de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 3 beleidsdoelstelling1
1.3. Beleidsdoelstelling

Klassieke terminologieBBC-terminologie

1 3 beleidsdoelstelling3
1.3. Beleidsdoelstelling

Prioritaire beleidsdoelstellingen prioritair beleid

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen overig

beleid

Prioritaire beleidsdoelstelling is een beleidsdoelstelling waarover expliciet gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet in beleidsdoelstellingen beschreven verrichtingen

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 3 beleidsdoelstelling4
1.3. Beleidsdoelstelling

Alle beleid in beleidsdoelstellingen gieten?

Strategische nota als basis voor beleidsdiscussie

dus overzichtelijk en leesbaar beleidsrapport

beperkte invullingruime invulling

Prioritair beleid in dsàlle beleid in ds

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 3 beleidsdoelstelling5
1.3. Beleidsdoelstelling

Alle beleid in beleidsdoelstellingen gieten?

Beperkte invulling

 • Beleidsfocus = beleidsdoelstellingen
 • Huidig beleid ≠ beleidsdoelstellingen
  • Budget voorzien
  • Beschrijving in toelichting van strategische nota
 • Verbeterbeleid ≠ beleidsdoelstellingen

= kleine acties en projecten ter verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie

  • Budget voorzien
  • Verbeteracties inventariseren
  • Beschrijving in toelichting van strategische nota
1 4 jaarlijks budget
1.4. Jaarlijks budget
 • Strategisch meerjarenplan (6 jaar)
  • Strategische nota → prioritair beleid
  • Financiële nota → prioritair + overig beleid
  • Toelichting
 • Budget (jaarlijks)
  • Beleidsnota → prioritair beleid
  • Financiële nota → prioritair + overig beleid
  • Toelichting

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 4 jaarlijks budget1
1.4. Jaarlijks budget

Budget:

 • Beleidsnota
  • Doelstellingennota
  • Doelstellingenbudget
  • Financiële toestand
 • Financiële nota
  • Exploitatiebudget
  • Investeringsbudget
  • Liquiditeitenbudget

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 5 beleidsdomein veld item
1.5. Beleidsdomein, -veld, -item
 • Beleidsveld: vanuit politiek en maatschappelijk oogpunt herkenbaar geheel

→verplicht en gestandaardiseerd

 • Beleidsdomein: een verzameling van beleidsvelden

→vrij te kiezen (behalve ‘algemene financiering)

→beleidsrapporten en kredietcontrole

 • Beleidsitem: beleidsveld verder specifiëren

→vrij te kiezen

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

1 5 beleidsdomein veld item1
1.5. Beleidsdomein, -veld, -item

(Bijna) vrije keuze door raad

Indeling beleidsrapporten

Indeling door Vlaanderen

Vrije keuze door college / OCMW-raad

voorbeeld beleidsvelden sociaal beleid
Voorbeeld: beleidsvelden sociaal beleid

0900: sociale bijstand

0902: migranten

0903: LOI

0904: activering van tewerkstelling

0905: dienst voor juridische info en advies

0910: woningen voor personen met handicap

0930: sociale huisvesting

0943: gezinshulp

0944: opvoedingsondersteuning

0946: thuisbezorgde maaltijden …

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

voorbeeld beleidsdomein veld item
Voorbeeld: beleidsdomein, -veld, item

beleidsveld

beleidsdomein

beleidsitems

deel 2 mogelijke planningsmethodiek1
Deel 2: Mogelijke planningsmethodiek

2.1. Beleidscyclus

2.2. Integraal plannen en participeren

2.3. Werkveld

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

2 1 beleidscyclus
2.1. Beleidscyclus

ANALYSE

BELEIDSBEPALING

ACTIEPLANNING

2 1 beleidscyclus1
2.1. Beleidscyclus

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

 • HUIDIGE SITUATIE
 • BELEID: nu

GEWENSTE SITUATIE = VISIE

TOEKOMSTIGE SITUATIE

KLOOF?

MISSIE

DOELSTELLINGEN

ACTIES

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

2 1 beleidscyclus2
2.1. Beleidscyclus

Verhouding tussen beleidsplan en beleid

BEWUST BELEID

BELEIDSPLAN

GEREALISEERD BELEID

NIET-GEREALISEERD BELEID

SPONTAAN BELEID

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

2 2 integraal plannen en participeren
2.2. Integraal plannen en participeren

Verkokerd

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

2 2 integraal plannen en participeren1
2.2. Integraal plannen en participeren

Inclusief

SENIOREN

JONGEREN

ALLOCHTONEN

GEZINNEN

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

2 2 integraal plannen en participeren2
2.2. Integraal plannen en participeren

Integraal

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

2 2 integraal plannen en participeren3
2.2. Integraal plannen en participeren

Analyse werkvelden

Participatie burgers

Grondgebied

- grondgebied 1

- grondgebied 2

werkveld

werkveld

werkveld

werkveld

werkveld

Eventueel aangevuld met

Bevolking

- doelgroep 1

- doelgroep 2

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

voorbeeld integraal plannen participeren
Voorbeeld: integraal plannen/participeren

Grondgebied

- Deelgemeente X

- Wijk Y

Bevolking

- Senioren

- Jongeren

- Gezinnen

Zorg

Armoede

Wonen

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

slide39

VOORTRAJECT

WESPENTAILLEMODEL

ANALYSE

INTEGRAAL

BELEIDSBEPALING

INCLUSIEF

ACTIEPLANNING

VERKOKERD

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

2 3 werkveld
2.3. Werkveld

vraag

aanbod

burgers

actoren

gemeente

context

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

2 3 werkveld1
2.3. Werkveld

Werkveld?

Cultuur, wonen, werken, veiligheid, zorg….

Context

 • Maatschappelijke ontwikkelingen voor alle Vlaamse gemeenten
 • Gemeentelijke kenmerken voor alle werkvelden
 • Kenmerken specifiek voor het werkveld

Vraag

Behoefte verschilt per doelgroep/grondgebied

Aanbod

 • Wijzigende actoren
 • Actoren uit dezelfde familie → afstemming?
deel 3 aan de slag1
Deel 3. Aan de slag

3.1. Gemeente en OCMW samen?

3.2. Fase van analyse

3.3. Fase van beleidsbepaling

3.4. Fase van actieplanning

3 1 gemeente en ocmw samen
3.1. Gemeente en OCMW samen?

Waarom wel, waarom niet?

  • Dezelfde burgers: grondgebied en doelgroepen
  • Actief op dezelfde werkvelden
  • Kostenbesparend
  • Decretale stimulansen vanuit hogere overheid
   • Gemeenschappelijke secretaris
   • OCMW-voorzitter in het college
   • Gemeenschappelijke ondersteunende diensten…
  • BBC als opportuniteit
 • Trend tot samenwerking ingezet door LSB

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 1 gemeente en ocmw samen1
3.1. Gemeente en OCMW samen?

Wat als… gemeente en OCMW gezamenlijk planningsproces doorlopen?

 • Gezamenlijke woordenschat

Dezelfde opleidingen, informaticaprogramma’s…

 • Gezamenlijke stuurgroep
 • Gezamenlijke analyse/participatie
 • Gezamenlijke beleidsdoelstellingen
 • Gezamenlijke keuze beleidsdomeinen

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 1 gemeente en ocmw samen2
3.1. Gemeente en OCMW samen?

OCMW en gemeente plannen NIET samen

SCENARIO 1: taakverdeling

Welk bestuur plant welke thema’s?

SCENARIO 2: meewerken

Een bestuur plant, het andere ondersteunt

OCMW en gemeente plannen WEL samen

SCENARIO 3: samen plannen

Hoe? zie volgende slides…

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 2 fase van analyse
3.2. Fase van analyse

VOORTRAJECT

ANALYSE

WESPENTAILLEMODEL

BELEIDSBEPALING

ACTIEPLANNING

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 2 voorbeeld fase van analyse voor lsb
3.2. Voorbeeld: fase van analyse voor LSB

Analyse context

Analyse per werkveld

1

Interne analyse

2

2

Participatie van actoren

Participatie van burgers

3

Deelanalyse intern

Deelanalyses van werkvelden

Geïntegreerde analyse

4

3 2 fase van analyse1
3.2. Fase van analyse

Analyse context

Stap 1: analyse context

 • Wat
  • Maatschappelijke ontwikkelingen voor alle Vlaamse gemeenten
  • Gemeentelijke kenmerken voor alle werkvelden
 • Opdracht
  • Inventaris van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
  • Interpretatie van gegevens en gevolgen
 • Wie
  • 1 medewerker verzamelt, groep interpreteert
  • Verzamelen + interpreteren in groep

1

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 2 fase van analyse2
3.2. Fase van analyse

1

Stap 1: analyse context

 • Methodiek DESTEP
 • Demografisch
 • Economisch
 • Sociaal-cultureel
 • Technologisch
 • Ecologisch
 • Politiek-institutioneel

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 2 fase van analyse3
3.2. Fase van analyse
 • Bronnen voor analyse context
  • kennis en ervaring van de medewerkers
  • de lokale adviesraden, wijk- en buurtraden, bewonersgroepen
  • geregistreerde meldingen en klachten
  • (af)lopende beleidsplannen
  • memoranda, aangereikt door belangengroepen
  • verkiezingsprogramma’s
  • geformuleerde wensen en noden van partnerorganisaties
  • analyses van gegevens uit eigen databanken
  • externe databanken
  • bevragingen bij bevolking, toeristen, forenzen,…
  • speciale studies, uitgevoerd door de eigen diensten
  • speciale studies, uitgevoerd door externen

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 2 fase van analyse4
3.2. Fase van analyse

Analyse context

Analyse per werkveld

Stap 2: analyse per werkveld en interne analyse

 • Hulpmiddelen
  • www.vvsg.be< knop
  • Deelnemersmapje: analyse werkveld LSB

2

Interne analyse

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 2 fase van analyse5
3.2. Fase van analyse

2

Stap 2: analyse per werkveld

 • Hoe?
  • Alleen de werkveldverantwoordelijke
  • Interne werkgroep
  • Interne werkgroep + actoren
  • Interne werkgroep + actoren + burgers
  • Bovenlokale aanpak
3 2 voorbeeld fase van analyse
3.2. Voorbeeld: fase van analyse

2

Stap 2: analyse voor werkveld lokaal sociaal beleid

 • Alleen coördinator LSB
 • Stuurgroep LSB
  • Vertegenwoordiging van medewerkers armoede, wonen, seniorenconsulent, integratie-ambtenaar…
  • Gemeente en OCWM samen?
 • Stuurgroep LSB + actoren
 • Stuurgroep LSB + werkgroepen met burgers

+ adviesraad welzijn, senioren…

+ ….

 • Stuurgroep LSB + bovenlokale analyse
  • met regionaal welzijnsoverleg, politie, intercommunales…
3 2 fase van analyse6
3.2. Fase van analyse

Stap 2: bovenlokale analyse per werkveld

2

LOKAAL BESTUUR

LOKAAL BESTUUR

LOKAAL BESTUUR

LOKAAL BESTUUR

GEZAMENLIJKE BASISANALYSE

LOKALE TOETS

LOKALE TOETS

LOKALE TOETS

LOKALE TOETS

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 2 fase van analyse7
3.2. Fase van analyse

2

Stap 2:bovenlokale analyse per werkveld

Wie?

 • Lokale besturen met gelijkaardig profiel
 • Gemeenschappelijke problemen, beleidsdoelstellingen, actieplannen of acties
 • Op basis van bestaande samenwerkingsverbanden
 • Lokale besturen met dezelfde bovenlokale actoren

Let op: belang van lokale vertaalslag

Noot: ook bovenlokale participatie?

3 2 voorbeeld fase van analyse voor lsb1
3.2. Voorbeeld: fase van analyse voor LSB

Analyse per werkveld

Analyse context

Stap 3: analyse aanvullen met participatie

3

Interne analyse

Participatie van actoren

Participatie van burgers

Deelanalyses van werkvelden

Deelanalyse intern

 • Meer info: deel 4
3 2 fase van analyse8
3.2. Fase van analyse

Analyse per werkveld

Analyse context

4

Stap 4: geïntegreerde analyse

Interne analyse

Participatie van actoren

Participatie van burgers

Deelanalyses van werkvelden

Deelanalyse intern

Geïntegreerde analyse

3 2 fase van analyse9
3.2. Fase van analyse

4

Stap 4: geïntegreerde analyse

 • Belangrijkste maatschappelijke uitdagingen bepalen

→over de werkvelden en doelgroepen heen

→bijvoorbeeld met methodiek SWOT

 • Cruciaal voor integrale beleidsbepaling
 • Bepalend bij fase beleidsbepaling

fase actieplanning

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 2 voorbeeld fase van analyse voor lsb2
3.2. Voorbeeld: fase van analyse voor LSB

Analyse context

 • Analyse van LSB
  • Wonen
  • Zorg
  • Gezin en kind

Interne analyse

Participatie vanuit welzijnsraad

Participatie vanuit wijkbabbels

Deelanalyse intern

Deelanalyse lokaal sociaal beleid

Geïntegreerde analyse met grondgebiedzaken, LSB, intern…

3 3 fase van beleidsbepaling
3.3. Fase van beleidsbepaling

VOORTRAJECT

ANALYSE

WESPENTAILLEMODEL

BELEIDSBEPALING

ACTIEPLANNING

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 3 fase van beleidsbepaling1
3.3. Fase van beleidsbepaling

ANALYSE

WESPENTAILLEMODEL

ADVIESRUIMTE

BELEIDSBEPALING

ACTIEPLANNING

3 3 fase van beleidsbepaling2
3.3. Fase van beleidsbepaling
 • Cirkels
  • Buitenste cirkel = fase van beleidsbepaling
  • Binnenste cirkel = voorbehouden aan mandatarissen
  • Daartussen = adviesruimte
 • De lijntjes
  • Verkokerd, inclusief of geïntegreerd?
  • Afstemming op basis van …
   • Middelen  verkokering
   • Acties en output  inclusief
   • Maatschappelijke noden  integraal beleid

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 4 fase van actieplanning
3.4. Fase van actieplanning

VOORTRAJECT

ANALYSE

WESPENTAILLEMODEL

BELEIDSBEPALING

ACTIEPLANNING

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 4 fase van actieplanning1
3.4. Fase van actieplanning

VISIE

Wettelijke opdracht

MISSIE

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

ACTIES

ACTOR

COÖRDINATIE

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 4 fase van actieplanning2
3.4. Fase van actieplanning
 • Visie

= de gewenste toekomstige situatie

  • Geconcretiseerd in strategische doelstellingen
  • Geconcretiseerd in operationeledoelstellingen
 • Missie

= onze bijdrage in de realisatie van de visie

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 4 fase van actieplanning3
3.4. Fase van actieplanning
 • Strategische doelstellingen

= welke noden zijn er?

  • Niet uitsluitend verantwoordelijkheid van lokaal bestuur
  • Maatschappelijke opdracht // maatschappijvisie
  • Uitgedrukt in effecten op lange termijn
 • Operationele doelstellingen

= wat willen we bereiken?

  • Middel om de strategische doelstellingen te realiseren
  • Uitgedrukt in output/prestaties voor 1 legislatuur
  • Actor of coördinator → verband met de missie

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 4 fase van actieplanning4
3.4. Fase van actieplanning
 • Lokaal bestuur als actor
  • in volledig eigen beheer

+ volledige politieke verantwoordelijkheid

Vb. eigen kinderopvang

  • in volledig eigen beheer mits randvoorwaarden

Vb. oprichting loket kinderopvang mits samenwerking actoren

 • Lokaal bestuur als coördinator
  • rol is afhankelijk van doorzettingsmacht
3 4 fase van actieplanning5
3.4. Fase van actieplanning

actoren

Lokaal bestuur als actor of coördinator?

vraag

aanbod

Doelstellingen

burgers

coördinatierol

actorrol

actorrol

gemeente

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 4 fase van actieplanning6
3.4. Fase van actieplanning

Doorzettingsmacht

= de mogelijkheid om eenzijdig medewerking van actoren af te dwingen

 • Geringe doorzettingsmacht
  • weinig (geen) mogelijkheden om andere partijen te dwingen om de visie te realiseren.
  • samenwerking op basis van vrijwilligheid en onderhandeling
 • Grote doorzettingsmacht
  • het bestuur kan andere partijen medewerking afdwingen

ongeacht of partijen wel of niet beschikken over hindermacht

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

3 4 fase van actieplanning7
3.4. Fase van actieplanning

GROOT

Werkveldsturing

Communicatief – rationeel

Financieel

Juridisch

Doorzettingsmacht

GERING

Netwerk-verkenning

 • premies
 • prijszetting
 • vergunning
 • beheersover-eenkomst

haalbaarheidsstudie

welzijnsoverleg

 • subsidie
 • personeel
 • logistiek

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

4 participatie van actoren en burgers
4. Participatie van actoren en burgers

4.1. Wettelijk kader

4.2. Participatie in de beleidscyclus

4.3. Integraal participeren

4.4. Afwegingskader participatie

4.5. De kaartjesmethode

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

4 1 wettelijk kader
4.1. Wettelijk kader
 • Gemeente- en OCMW-decreet
  • Inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid
  • Gemeenteraad neemt initiatief om burgers en doelgroepen te betrekken bij beleidsvoorbereiding, uitwerking en evaluatie
 • Planlastdecreet
  • Lokale belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden betrekken
 • Decreet LSB
  • Actoren, burgers
  • ! Kwetsbare groepen
 • Meer info? deelnemersmap
4 2 participatie in beleidscyclus
4.2. Participatie in beleidscyclus

ANALYSE

BELEIDSBEPALING

ACTIEPLANNING

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

4 2 voorbeeld participatie in beleidscyclus
4.2. Voorbeeld:participatie in beleidscyclus

Leuven Overmorgen, Roeselare 2030, Gent 2020…

Maquettes heraanleg Schaarbeek, participatietraject Geel

Wijkcomité, jeugd- of seniorenraad…

Uitgewerkt plan laten goedkeuren door de betrokken adviesraden

ANALYSE

BELEIDSBEPALING

ACTIEPLANNING

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

4 2 voorbeeld participatie in beleidscyclus1
4.2. Voorbeeld:participatie in beleidscyclus

Participatietraject Geel

ANALYSEFASE

1. Bepaling 8 domeinen

mandatarissen OCMW en gemeente

2. Brainstorm met personeel

Medewerkers+mandatarissen OCMW en gemeente

3. Focusgroepen obv 8 domeinen

met burgers en actoren

4. Inspraaktraject met adviesraden

5. Enquête naar gehele bevolking

Prioriteiten naar voren schuiven

BELEIDSBEPALING

6. Terugkoppeling

Naar personeel, burgers, actoren, adviesraden

ANALYSE

BELEIDSBEPALING

ACTIEPLANNING

4 3 integraal participeren
4.3. Integraal participeren

zorg

wonen

Verkokerd

cultuur

milieu

werken

Cultuurraad

culturele organisatie

culturele instelling

deskundige

 • Wat
  • Beperkt tot één werkveld
  • Beperkt tot verplichte vorm
 • Nadeel
  • Beperkt bereik burgers/actoren
  • Geen afweging van prioriteiten over werkvelden heen

78 -

4 3 integraal participeren1
4.3. Integraal participeren

Doelgroep

Integraal voor doelgroepen

cultuur

zorg

wonen

milieu

werken

Cultuurraad

culturele organisatie

culturele instelling

deskundige

jeugd

allochtonen

ouderen

 • Wat
  • Breder bereik
  • Integraal met doelgroep
  • Methodiek aangepast aan doelgroep
  • Nadeel
   • Geen afweging van prioriteiten over werkvelden heen
4 3 integraal participeren2
4.3. Integraal participeren

Doelgroep

Integraal voor werkveld

Wonen, werken, milieu, zorg, welzijn, …

Grondgebied

Wijk x

Deelgemeente y

Eventueel aangevuld met

jeugd

allochtonen

ouderen

 • Wat
  • Integraal voor werkvelden en doelgroepen
  • Prioriteiten over werkvelden/doelgroepen heen worden afgewogen
  • Basis voor integraal planningsproces
  • Eventueel aangevuld met methodiek aangepast aan doelgroep
4 3 voorbeeld integraal participeren lsb
4.3. Voorbeeld: integraal participeren LSB

wijkbabbels

huisbezoeken

LSB

zorg

wonen

milieu

werken

welzijnsraad

gemeentepersoneel

ocmw-personeel

lokale actoren

thema-tafel

thema-tafel

thema-tafel

thema-tafel

thema-tafel

wat moet er veranderen in onze gemeente?

senioren

4 4 afwegingskader participatie
4.4. Afwegingskader participatie

Voortraject

Deel 1: verplicht, wenselijk en mogelijk?

Deel 2: hoe organiseren?

 • Wat is het doel?
 • Op welk niveau
 • Wanneer en hoe lang?
 • Voor wie?
 • Welke methodiek?

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

4 4 afwegingskader participatie1
4.4. Afwegingskader participatie

VVSG beschrijft 45 methodiekfiches

 • Werkvorm en varianten
 • Budget en tijd
 • Aandachtspunten voor kwetsbare burgers
 • Succesfactoren en valkuilen
 • In de praktijk

VVSG verzamelt 140-tal lokale voorbeelden

www.vvsg.be < lokaal sociaal beleid

< beleidsparticipatie

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

4 5 de kaartjesmethode
4.5. De kaartjesmethode

Wie

 • max. 20 personen
 • medewerkers, actoren en/of burgers

Wat

 • externe/interne analyse

4 vragen

 • wat loopt er goed?

waar zijn we tevreden over? wat willen zeker behouden?

 • wat loopt minder goed?

waarover horen we klachten? wat zou er moeten veranderen?

 • waarvan dromen we?
 • waarmee moeten we rekening houden?

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

4 5 de kaartjesmethode1
4.5. De kaartjesmethode

Methodiek

 • antwoorden op kaartjes schrijven
 • kaartjes verzamelen en overlopen
 • kaartjes clusteren
 • in groep prioriteiten leggen

Voordeel

 • discussie visualiseren dankzij kaartjes
 • ook ‘stille’ deelnemers komen aan bod
 • goede basis voor verslag
 • snel

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

slide87

Vragen over

 • BBC & planlastverlaging

Ben Gilot – 02/211.55.41

ben.gilot@vvsg.be

 • Vorming en consulting

Mattie Jacobs – 02/211.55.89

mattie.jacobs@vvsg.be

 • Integrale planning

Dirk Meulemans – 02/211.55.87

dirk.meulemans@vvsg.be

 • Participatie

Joke Vanreppelen – 02/211.56.28

joke.vanreppelen@vvsg.be

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

slide88

Meer info

 • www.vvsg.be < lokaal sociaal beleid

< beleidsparticipatie

 • www.vvsg.be < werking en organisatie

< BBC gemeente en OCMW

 • pocket participatie en actief burgerschap
 • gratis downloadbaar: BBC in 60 vragen
 • extranet
 • vormingsaanbod: meerjarenplanning, participatie, interne analyse…

Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012