Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616)

Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616)

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 25. dubna 2013 Autor: Mgr. Jiří Sedlařík

 2. Miguel de CervantesSaavedra (1547 – 1616)

 3. Miguel de CervantesSaavedra

 4. Život • Představitel tzv. zlatého věku španělské literatury • Šlechtic • Prozaik, básník a dramatik • Zraněn v námořní bitvě s Turky, přišel o ruku • Válečný zajatec, otrokem v Alžírsku • Příbuzní zaplatili výkupné • Po návratu neúspěšně podnikal • Věnoval se psaní • Zemřel v bídě

 5. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha • Dvoudílný román (1605, 1615) • Parodie na rytířské romány • Rytířský román – děj se odehrává ve fantastickém světě, ve kterém žijí obři a pohádkové nestvůry, hrdina s nimi bojuje, aby získal srdce své dámy Obsah: • Hlavním hrdinou je zchudlý šlechtic don Quijote • Rozhodne se obnovit starou slávu rytířství, zhlédne se v hrdinech rytířských románů, které neustále čte • Na vyhublém koni a s kopím, štítem a helmicí se vydá do světa

 6. Don Quijote a SanchoPanza

 7. Po vzoru rytířských románů si zvolí za dámu svého srdce venkovskou dívku a pojmenuje ji Dulcinea z Tobosa • Je tak ponořen do své fantazie, že není schopen vnímat reálný svět • Na cestě ho doprovází zbrojnoš SanchoPanza • SanchoPanza je sedlák, který je protikladem dona Quijota • Don Quijote mu slibuje vladaření na ostrově

 8. Zažívají četné příhody - boj s větrnými mlýny nebo boj se stádem ovcí (don Quijote si myslí, že bojuje s obry resp. s nepřátelským vojskem) • Don Quijote se nakonec vrací domů • Pochopí, že jeho vysněný svět neexistuje a že reálnému světu nerozumí • Uvědomí si rozpor mezi skutečností a iluzí • Nakonec umírá

 9. Don Quijote je světovým literárním typem • Touží po pravdě, svobodě a spravedlnosti • Jeho činy jsou oslavou čistého srdce • Hlavní hrdina působí rozporuplně- má směšný zevnějšek (pomačkané brnění, staré zbraně), ale ušlechtilé chování • Společnost mu nerozumí, považuje ho za směšného blouznivce • SanchoPanza se v závěru románu stává následovníkem idejí dona Quijota

 10. Ustálené obraty • „donkichotství“- snaha působící směšně • „rytíř smutné postavy“- snílek • „boj s větrnými mlýny“- marná námaha

 11. Charakteristika postav • Don Quijote - snílek, plný ušlechtilých ideálů, je sice směšný, ale je vytrvalý a statečný • SanchoPanza – sedlák, praktický, přízemní, netouží po hrdinství, používá zdravý selský rozum • Dulcinea - pro dona Quijota ideál ženy, ve skutečnosti prostá venkovanka

 12. Jazyk a styl • Spisovný jazyk • Zábavná četba • Humor, ironie • Autor velice dobře vystihl psychologii postav

 13. Inspirace pro další autory • Viktor Dyk - drama Zmoudření Dona Quijota • Vladislav Vančura – novela Občan don Quijote

 14. Zdroje literatury • BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 239 s. ISBN 80-716-8366-3. • Čítanka 1. 2. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Praha: Tripolia, 2001, 439 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 80-864-4814-2.

 15. Zdroje obrázků • Miguel de Cervantes. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes • Statuettesof Don Quixote (left) andSanchoPanza (right). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes