1 / 15

Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616)

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK , registrační číslo CZ.1.07 /1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

galya
Download Presentation

Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 25. dubna 2013 Autor: Mgr. Jiří Sedlařík

 2. Miguel de CervantesSaavedra (1547 – 1616)

 3. Miguel de CervantesSaavedra

 4. Život • Představitel tzv. zlatého věku španělské literatury • Šlechtic • Prozaik, básník a dramatik • Zraněn v námořní bitvě s Turky, přišel o ruku • Válečný zajatec, otrokem v Alžírsku • Příbuzní zaplatili výkupné • Po návratu neúspěšně podnikal • Věnoval se psaní • Zemřel v bídě

 5. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha • Dvoudílný román (1605, 1615) • Parodie na rytířské romány • Rytířský román – děj se odehrává ve fantastickém světě, ve kterém žijí obři a pohádkové nestvůry, hrdina s nimi bojuje, aby získal srdce své dámy Obsah: • Hlavním hrdinou je zchudlý šlechtic don Quijote • Rozhodne se obnovit starou slávu rytířství, zhlédne se v hrdinech rytířských románů, které neustále čte • Na vyhublém koni a s kopím, štítem a helmicí se vydá do světa

 6. Don Quijote a SanchoPanza

 7. Po vzoru rytířských románů si zvolí za dámu svého srdce venkovskou dívku a pojmenuje ji Dulcinea z Tobosa • Je tak ponořen do své fantazie, že není schopen vnímat reálný svět • Na cestě ho doprovází zbrojnoš SanchoPanza • SanchoPanza je sedlák, který je protikladem dona Quijota • Don Quijote mu slibuje vladaření na ostrově

 8. Zažívají četné příhody - boj s větrnými mlýny nebo boj se stádem ovcí (don Quijote si myslí, že bojuje s obry resp. s nepřátelským vojskem) • Don Quijote se nakonec vrací domů • Pochopí, že jeho vysněný svět neexistuje a že reálnému světu nerozumí • Uvědomí si rozpor mezi skutečností a iluzí • Nakonec umírá

 9. Don Quijote je světovým literárním typem • Touží po pravdě, svobodě a spravedlnosti • Jeho činy jsou oslavou čistého srdce • Hlavní hrdina působí rozporuplně- má směšný zevnějšek (pomačkané brnění, staré zbraně), ale ušlechtilé chování • Společnost mu nerozumí, považuje ho za směšného blouznivce • SanchoPanza se v závěru románu stává následovníkem idejí dona Quijota

 10. Ustálené obraty • „donkichotství“- snaha působící směšně • „rytíř smutné postavy“- snílek • „boj s větrnými mlýny“- marná námaha

 11. Charakteristika postav • Don Quijote - snílek, plný ušlechtilých ideálů, je sice směšný, ale je vytrvalý a statečný • SanchoPanza – sedlák, praktický, přízemní, netouží po hrdinství, používá zdravý selský rozum • Dulcinea - pro dona Quijota ideál ženy, ve skutečnosti prostá venkovanka

 12. Jazyk a styl • Spisovný jazyk • Zábavná četba • Humor, ironie • Autor velice dobře vystihl psychologii postav

 13. Inspirace pro další autory • Viktor Dyk - drama Zmoudření Dona Quijota • Vladislav Vančura – novela Občan don Quijote

 14. Zdroje literatury • BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1998, 239 s. ISBN 80-716-8366-3. • Čítanka 1. 2. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Praha: Tripolia, 2001, 439 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 80-864-4814-2.

 15. Zdroje obrázků • Miguel de Cervantes. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes • Statuettesof Don Quixote (left) andSanchoPanza (right). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes

More Related