politick syst m r politick strany n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politický systém ČR – politické strany PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politický systém ČR – politické strany

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Politický systém ČR – politické strany - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Politický systém ČR – politické strany. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Alena Pekařová.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politický systém ČR – politické strany' - galvin-randolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politick syst m r politick strany

Politický systém ČR – politické strany

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Alena Pekařová.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

politick syst m r politick strany1
Politický systém ČR – politické strany
 • Politický systém ČR
 • Definice politiky
 • Politická participace
 • Politické strany
 • Znaky politických stran
 • Rozdíly mezi pravicí, levicí a středem
politick syst m r politick strany2

Politický systém ČR – politické strany

 • Politický systém ČR je charakterizován rozdělením politické moci a jejím institucionálním zakotvením ve státě.
 • ČR je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonná moc je delegována na prezidenta a vládu, v čele je předseda. Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament, soudní moc realizuje čtyřčlánková soudní soustava a Ústavní soud.
politick syst m r politick strany3

Politický systém ČR – politické strany

 • Politika je společenská činnost, vztahující se k řízení věcí veřejných a mající dva základní charakteristické znaky: obecný dopad a mocenský dopad.
 • Politická participace (účast) je aktivita jednotlivců a skupin, kterou se snaží ovlivnit nebo podpořit vládu a politiku.
 • Účastí ve volbách
 • Referendech
 • Iniciativách
 • Sdružování v zájmových skupinách
 • Podpora petic
 • Podpora demonstrací aj.
 • Těmito aktivitami občané vyjadřují svůj politický názor.
politick syst m r politick strany4

Politický systém ČR – politické strany

 • Politické strany jsou organizovaná dobrovolná sdružení občanů se stejnými politickými názory a cíli, která se účastní politického života. Vzájemnou konkurencí se snaží získat politickou moc a prosadit svoji politickou vůli.
 • Znaky politických stran:
 • Vlastní politický program
 • Účast ve volbách do nejvyšších zákonodárných orgánů
 • Působení na veřejnost, získávání členů, voličů
 • Disponují stálou, demokraticky volenou organizační strukturou
 • Činnost financují z členských příspěvků, příjmů z vlastní hospodářské činnosti
politick syst m r politick strany rozd ly mezi pravic a levic

Politický systém ČR– politické strany rozdíly mezi pravicí a levicí

Strany středu hledají kompromis.

politick syst m r politick strany5

Politický systém ČR – politické strany

 • Z hlediska postoje k současné vládní moci ve státě se politické strany dělí na:
 • 1. Vládní
 • Sestavují vládu
 • V koalici
 • Samostatně
 • 2. Opoziční – usilují o převzetí moci prostřednictvím volebního úsilí
 • Parlamentní – překonají-li hranici 5 %
 • Mimoparlamentní – pod touto hranicí
 • 3. Antisystémové – nerespektují pluralitu a usilují o rozbití stávajícího
 • společenského uspořádání (extrémní levice, extrémní pravice)
politick syst m r politick strany6

Politický systém ČR– politické strany

Typy politiky:

 • Politika pragmatická – je v souladu s právy a zájmy občanů společnosti
 • Politika fundamentalistická – slepě se řídí zásadami určité ideologie, náboženské víry a odmítá se přizpůsobit změněným poměrům ve společnosti
 • Politika negativistická – moc je prostředkem i cílem (totalitní)
 • Politika nepolitická – klade na první místo morální hodnoty a dává jim přednost před užitečností
kontroln ot zky
Kontrolní otázky

Jaké jsou rozdíly mezi pravicí a levicí?

Jakou úlohu v politice sehrávají středové strany?

Definuj politické strany.

seznam obr zk
Seznam obrázků:
 • Obr. 1: vlastní: Politický systém ČR – rozdíl mezi levicí a pravicí
seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. aktualiz. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 8086285685.

[2] MUELLER, Oldřich; VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště. Svazek 2. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 139 s. ISBN 807235180X.

[3] www.wikipedie.cz