st zliv snad snaha p em let nad ot zkou zda p t i nep t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak se stavět k Alkoholu? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak se stavět k Alkoholu?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Jak se stavět k Alkoholu? - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

?. Střízlivá (snad) snaha přemýšlet nad otázkou zda „Pít či nepít“. Jak se stavět k Alkoholu?. Jaké máte očekávání od tohoto semináře? Proč jste si vybrali zrovna takový seminář? Komu je tady 18 a více? . Co je slyšet? . Bůh v Bibli zakazuje požívání alkoholu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jak se stavět k Alkoholu?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st zliv snad snaha p em let nad ot zkou zda p t i nep t

?

Střízlivá (snad) snaha přemýšlet nad otázkou zda

„Pít či nepít“.

Jak se stavět k Alkoholu?

jak m te o ek v n od tohoto semin e pro jste si vybrali zrovna takov semin komu je tady 18 a v ce
Jaké máte očekávání od tohoto semináře?Proč jste si vybrali zrovna takový seminář?Komu je tady 18 a více?
co je sly et
Co je slyšet?
 • Bůh v Bibli zakazuje požívání alkoholu.
 • Alkohol je látka, která není přirozená pro naše tělo a Pán Bůh nemůže být původním tvůrcem alkoholu. Alkohol je stejně nepřirozený jako hřích.
 • Neopíjím se. Po 12 pivech přijedu na kole domů.
 • Nevidím na tom nic špatného, když se porada mládeže koná u sklenky vína.
co k o alkoholu bible
Co říká o alkoholu Bible?
 • Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej. (Žalm 104:15)
  • Bůh je dárce vína.
  • Je to dar pro radost – ne lék na depku!!!
 • Proměnění vody ve víno (Jan 2:1-12)
  • Ježíš je dárce vína.
  • Spíše bychom možná čekali, že bude proměňovat víno ve vodu, ale tak tomu není.
  • Dává ho hojnost.
co k o alkoholu bible1
Co říká o alkoholu Bible?
 • O nepití vína
  • A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost… (Ef. 5:18)
  • Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. (Řím. 14:21)
  • Nejedli jste chléb a nepili jste víno ani opojný nápoj, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. (5.Mojž. 29:5)
  • Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. (Luk. 1:15)
co k o alkoholu bible2
Co říká o alkoholu Bible?
 • O nebezpečí spojeném s alkoholem
  • Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není. (Př. 20:1)
  • Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej, nezbohatne. (Př. 21:17)
  • Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných. (Př. 31:4-5)
co k o alkoholu bible3
Co říká o alkoholu Bible?
 • O nebezpečí spojeném s alkoholem
  • Komu zbude "Ach" a komu "Běda"? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu zkalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. "Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase." (Př. 23:29-35)
co k o alkoholu bible4
Co říká o alkoholu Bible?
 • O nebezpečí spojeném s alkoholem
  • Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. (Luk. 21:34 )
  • Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti. (Řím. 13:13 )
  • Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, … závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. (Gal. 5:19-21)
je po v n alkoholu h chem
Je požívání alkoholu hříchem?
 • Obecně není, ale může být!
 • Alkohol sám o sobě je Božím darem a není špatný – stejně jako voda, sex či dynamit. (Špatným se stává v jistém kontextu.)
 • Problém není v alkoholu, ale v jeho užívání.
 • Problém je v srdci člověka, které je zkažené hříchem a neumí nakládat s dobrými Božími dary.
je po v n alkoholu h chem1
Je požívání alkoholu hříchem?
 • Požívání alkoholu je hříchem, když:
  • vede k opilosti (kdy je člověk opilý?)
  • vede jinou osobu k opilosti (i dlouhodobě)
  • je v kontrastu se zákonem (mladiství)
  • je v kontrastu s Boží vůlí pro vás
   • Tohle je velmi individuální a nejsme schopni posuzovat druhého – viz Jan Křtitel
alkohol a k es ansk svoboda
Alkohol a křesťanská svoboda
 • Křesťan může mít svobodu v užívání alkoholu
  • Tzn. je takové požívání alkoholu, které není hříchem.
  • Pozor, někteří tu svobodu ztratili, jsou otroci.
  • Pozor, někteří se této svobody musí (opravdu musí) vzdát, jinak hrozí že budou oni sami, nebo někdo jim blízký zotročen.
  • Pozor, množství závislých na alkoholu je alarmující.
  • Pozor, naše schopnost hodnocení sebe i druhých může být velmi omezena.
alkohol a k es ansk svoboda1
Alkohol a křesťanská svoboda
 • Křesťan může mít svobodu v užívání alkoholu
  • Pozor, síla alkoholických nápojů v biblické době a dnes se významně změnila.
   • Talmud: Víno u paschální večeře 3:1
   • 2.Makabejská: Je škodlivé pít neředěné víno
   • Homér: ředit 20:1
   • Plinius: ředit 8:1
  • Pozor, potřebnost alkoholických nápojů v biblické době a dnes se významně změnila.
   • Antiseptický účinek, sedativum, obnovuje síly, má projímavý účinek, …
jak je situace v r
Jaká je situace v ČR?
 • 700.000 závislých, kteří potřebují léčbu
 • 30.000 léčených
 • 10,4 l čistého alkoholu ročně na obyvatele
 • Na každého obyvatele ČR ročně připadá 156,6 l piva; 18,5 l vína; 8,1 l destilátu (40%)
 • 6.000 osob ročně zemře na nemoci způsobené alkoholem
 • 5.042 dopravních nehod a 89 smrtelných zranění při řízení vozidla pod vlivem alkoholu
jak je situace v r1
Jaká je situace v ČR?
 • Příběhy lidí, kteří přišli o všechno
  • Šance podaná ruka (vzdělaní, nevzdělaní, …)
  • Zpovědi rodinných příslušníků – tajní alkoholici
  • Mocnější než smrt – kniha
  • Rozbité rodiny, zničené životy, tragédie …
  • Zpovědi jednotlivců
   • Mnozí si mysleli, že to mají pod kontrolou.
   • Mnozí se dlouho domnívali, že nemají problém.
   • Mnozí si mysleli, že jim se to nemůže stát.
 • Obrovské finanční prostředky vydané na alkohol, na léčbu alkoholiků, na důsledky chování pod vlivem alkoholu.
ot zka
Otázka?

Pokud je to s alkoholismem a opilostí opravdu tak alarmující, není pro křesťany lepší se rozhodnout pro abstinenci?

 • Jak na tuto otázku odpovídala raná církev?
 • Jak odpovídala církev v minulosti?
 • Jak odpovídají církve dnes?
alkohol a ran c rkev
Alkohol a raná církev
 • Pavel a Timoteus
  • Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. (1.Tim. 5:23)
  • Pavel říká, že není hříchem pít víno.
  • Příklad ukazuje, že Timoteus víno (alkohol) nepil a je pravděpodobné, že podobný přístup mělo více křesťanů.
  • Neznáme přesně motivaci Timotea, ale přesto vidíme, že toto rozhodnutí udělal.
alkohol a ran c rkev1
Alkohol a raná církev
 • Petr
  • Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. (1.Petr 4:3)
  • BKR: v zbytečném pití vína, v hodování, v opilství
  • Nezbytné a zbytečné pití vína
  • Co bylo a co je dnes zbytečné pití vína?
alkohol a ran c rkev2
Alkohol a raná církev
 • Klement Alexandrijský
  • Doporučuje mládeži nezačít s pitím vína
  • Doporučuje víno co nejvíce ředit
  • Dává za vzor abstinenty
alkohol a c rkev minulosti
Alkohol a církev minulosti
 • Středověk – církevní pivovary, vinařství
 • Tomáš Akvinský hlásal střídmost, ale pro některé nezbytnost abstinence.
 • Wesley odmítal destiláty (pokud je nepředepsal lékař).
 • Velká probuzení byla často charakteristická příklonem k abstinenci a k obrácení mnohých alkoholiků– vznikala abstinenční hnutí.
 • Některé církve abstinenci zahrnuli do svého učení.
alkohol a c rkev dnes
Alkohol a církev dnes
 • Některé církve mají požadavek na abstinenci členů (u nás CASD).
 • Mnohé evangelikální církve v různých zemích berou abstinenci jako samozřejmou (především Afrika, Asie).
 • Mnohé církve především na západě jsou k otázce alkoholu liberálnější – dochází k jistému posunu.
  • Proč? Je situace lepší než byla?
alkohol a j
Alkohol a já
 • Co s tím vším udělám, jak se k alkoholu postavím já?
 • Otázky k přemýšlení
  • Mám dost síly obstát v tomto pokušení?
   • Jaké mám sklony k závislostem?
   • Jakou mám rodinnou historii?
   • V jakém prostředí žiji?
alkohol a j1
Alkohol a já
 • Není zásadní, co říkají církve, ale co já.
 • Otázky k přemýšlení
  • Čím budu větším svědectvím?
   • Je větším svědectvím to, že mám svobodu pít, nebo je větším svědectvím to, že se dokážu ovládnout a nepiju?
   • Je větším svědectvím přiznáním se k respektu k vlastní slabosti a spoléhání se na Boží sílu nebo vyznání, že jsem „borec“, který se umí ovládat. (pokora nebo duchovní borci?)
alkohol a j2
Alkohol a já
 • Ponechám si svobodu
  • Potřebujete zvážit varování a dobře toto rozhodnutí promyslet, protože v dnešní době je alkohol velké pokušení.
  • Potřebujete vědět, že tlak dnešní společnosti (vrstevníků) je velký.
  • Potřebujete vědět, že ďábelský útok na Boží služebníky je velký.
  • Potřebujete dopředu zvážit, jak chcete v různých situacích reagovat.
  • Potřebujete zajistit, abyste nebyli kamenem úrazu a napomohli někomu k alkoholismu.
alkohol a j3
Alkohol a já
 • Ponechám si svobodu
  • Potřebujete vědět, že máte být dobrým správcem svých financí.
  • Doporučuji, abyste měli někoho, komu jste i v oblasti alkoholu vykazatelní.
  • Viděl jsem spoustu hrdinů … kteří nedopadli hrdinsky. Někteří říkali, že by bylo zbabělé utíkat předem z boje. Říkali, že to musí ustát. Neustáli.
  • A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. (1.Kor. 10:12 )
alkohol a j4
Alkohol a já
 • Ponechám si svobodu
  • Doporučuji, abyste se své svobody (na čas nebo trvale, částečně nebo plně) vzdali:
   • Když si všimnete, že se pití alkoholu (i bez opíjení) stalo zvykem, který nemáte pod kontrolou.
   • Když alkohol použijete v krizi.
   • Když se opijete.
   • Když zjistíte, že tím ubližujete někomu ve vašem okolí.
   • Když máte tendenci se po požití (i malého množství) alkoholu chovat nevhodně (reakce druhých).
   • Když pijete jako nezletilí.
   • Když pití alkoholu ohrožuje vaše zdraví.
alkohol a j5
Alkohol a já
 • Rozhodnu se vzdát této svobody
  • Já se ji vzdávám. (Většinou – návštěva, svatba)
  • Mnoho křesťanských vedoucích se ji vzdávají.
  • Kde bylo probuzení, tam se často alkoholu vzdávali.
  • Jsem přesvědčený, že to je nejlepší cesta.
  • Je to způsob hledání větší blízkosti s Bohem.
  • Ten, kdo nepije, je v mnohem menším pokušení, že v krizi šáhne po alkoholu.
  • Dá vám to spoustu příležitostí k dobrým svědectvím – připravte si odpovědi.
alkohol a j6
Alkohol a já
 • Rozhodnu se vzdát této svobody
  • Nepřítomnost alkoholu vás o nic neokrade.
  • Máte jistotu, že nikdy nebudete kamenem úrazu někomu slabšímu (tomu, kdo alkohol nezvládne).
  • Ochráníte svou rodinu, své děti před pokušením.
  • Máte větší jistotu, že se neopijete a nezdiskreditujete své svědectví nevhodným chováním. (Příklady křesťanských spol. přátel – jde o věčnost.)
alkohol a j7
Alkohol a já
 • Rozhodnu se vzdát této svobody
  • I vy o svém rozhodnutí řekněte druhým a buďte někomu vykazatelní.
  • Pokud je vás třeba na mládeži více, můžete zvážit vytvoření nějakého abstinenčního spolku. Vstup může být spojen s nějakým slibem, přijetím a s obdržením nějakého pamětního listu.
dal aplikace
Další aplikace
 • Školní a pracovní večírky, oslavy, na které nemám vliv
  • Co piju?
  • Jak odpovím na dotazy?
  • Kdy odejdu?
dal aplikace1
Další aplikace
 • Svatby a rodinné oslavy, které organizuji
  • Bude tam alkohol?
  • Jsem přesvědčen, že i z biblického hlediska není ospravedlnění pro tvrdý alkohol.
  • Pokud se někdo opije, hřeší. Je to jen jeho odpovědnost nebo je to odpovědnost organizátora?
  • Jsem přesvědčen, že to jde domluvit dobře i v rodinách, které nejsou křesťanské.
  • Důležitost dobré přípravy akce – náhrada za alkohol. (Naše zkušenost s nekřesťany.)
z v rem
Závěrem
 • Pro ty, kdo se rozhodli alkohol požívat:
  • Dejte si pozor na to, aby vás alkohol neuštknul.
   • Poškodí to vaši pověst a vaše svědectví.
   • Ublíží vám to a okrade vás to o mnohé požehnání.
   • Může to mít dlouhodobé důsledky a zničit váš pozemský život a okrást vás o život věčný.
   • Pokud vás uštkne, utíkejte okamžitě v pokání k Hospodinu a změňte svoje rozhodnutí!
z v rem1
Závěrem
 • Pro ty, kdo se rozhodli alkohol nepožívat:
  • Dejte si pozor, abyste nepovažovali svůj postoj za jediný možný a neodsuzovali ty, kdo se rozhodli jinak. (Pozor, to neznamená, že ve sféře své odpovědnosti nemůžete mít nějaký požadavek na vztah k alkoholu.)
  • Chraňte se před pýchou.
  • Pamatujte, že váš vztah není definován tím co (ne)pijete, ale tím, jak blízko jste Kristu.
  • Prokazujte milosrdenství těm, kteří v této oblasti selžou, milujte je, služte jim.