Metody kvalitativn ho v zkumu etika pravidla pr vo
Download
1 / 11

Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO. Etika a morálka (Bauman)„etika v praxi“ (eticita) Eticky citlivé momenty a vztahy Období bezstarostnosti a slavné maléry (2x) Institucionalizace základních pravidel Současná legislativní úprava v ČR Jak zajistit práva a chránit zkoumané

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metody kvalitativního výzkumu ETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO' - gallia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metody kvalitativn ho v zkumu etika pravidla pr vo

Metody kvalitativního výzkumuETIKA, PRAVIDLA, PRÁVO

Etika a morálka (Bauman)„etika v praxi“ (eticita)

Eticky citlivé momenty a vztahy

Období bezstarostnostia slavné maléry (2x)

Institucionalizace základních pravidel

Současná legislativní úprava v ČR

Jak zajistit práva a chránit zkoumané

Ohrožení výzkumníka a další dilemata


Univers ln a lok ln etika
Universální a lokální etika

Kvalitativní výzkum – metodický proces interakce s realitou a význam (data) jako výsledek této interakce, zejména obtrusivní (invazivní).

Situačně vyjednávaná a reflexivní morálka, osobní odpovědnost („éticita“)

vs.

Kvantitativní výzkum – metoda jako neutrální medium, Neutralita, standardně zajištěná etika (anonymita…)


Kl ov aspekty etick ch dilemat aneb co a kdo je ve h e
Klíčové aspekty etických dilemat aneb co a kdo je ve hře

Výzkumník (– tým)

Prostředí - sociální objekty

- terén (in situ)

Veřejnost - veřejné mínění

- média

- občanská sdružení…

Věda - ČSS , profesní sdružení

- grantové agentury

Zadavatel a donátor – projektu, výzkumu

Stát (právo)


Skandály jako podnět k institucionalizaci etických pravidel

 • Chicago school W. F Whyte 1943 Street Corner Society. Chicago

 • Boelen W. A. Marianne 1992. Street Corner Society. Cornerville revisited.

 • Laud Hampreys 1970 „Tearoom Trade“

  Dilemata: invaze do soukromí podvodné identity a charakteru výzkumu


Skand ly jako podn t k institucionalizaci etick ch pravidel za tky institucionalizace
Skandály jako podnět k institucionalizaci etických pravidelZačátky institucionalizace

Millgramův výzkum autoritativních sklonů lidí vs. Mayer

Dilemata: dobrovolnosti, nálepkování, validity (reflexivity)

Reakce: od 70. l. vznik legislativy USA (následuje GB a další) k ochraně práv a soukromí zkoumaných

1974 Privacy Act, etické kodexy a rady (IRBs)

Obecně 2003 Úmluva o ochraně lidských práv


Z kony t kaj c se kvalitativn ho v zkumu
Zákony týkající se kvalitativního výzkumu pravidel

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

(právo na zachování lidské důstojnosti, cti, dobré pověsti a ochraně jména, právo před neoprávněným zasahováním do soukromí, právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním zveřejňováním a zneužíváním osobních údajů)

Občanský zákoník (nyní se mění)

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Pojem „citlivý osobní údaj“ - „údaj o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích členství v odborových org. náboženství a filosofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů“


Jak zajistit pr va soukrom a bezpe nost zkouman ch
Jak zajistit práva, soukromí a bezpečnost zkoumaných? pravidel

Seznámení s cíli výzkumu a institucí

Informovaný souhlas(písemný) spodmínkami: anonymizace, nakládání s údaji (archivace, sekundární analýzy atp.),

podobou zveřejnění, možností odstoupit

otázka odměny


Pr vo i povinnost h jit soukrom pou en z dal ho skand lu
Právo či povinnost hájit soukromí? Poučení z dalšího „skandálu“

Mario Barhuja odmítá vydat své polní poznámky

Federální soud 1984 přiznal Odvolací soud zrušil (Brahuja vydal polní poznámky selektivně)


Ohro en v zkumn ka a t mu nejen v tzv nebezpe n m prost ed
Ohrožení výzkumníka a týmu nejen v tzv. „nebezpečném prostředí“

Rosenbaum 1973 „Být zdráv na nezdravých místech“

Riziko fingované identity

Efekt labellingu

Uvíznutí v roli (V. Jakoubek)

Riziko zkoumání vlastního prostředí (Horáková Kosmosvět)

Riziko ohrožení soukromí a stigmatizace (Matoušek)

Riziko sociální intervence, připoutání (ohrožení obou stran)

Riziko dozvědět se více (nezákonné kriminální praktiky)


Eticita v zkumu
„Eticita“ výzkumu „nebezpečném prostředí“

 • Snaha o mocensky vyrovnanější interakci – zájem na cílech výzkumu „subjekty“ nikoli „objekty“ (nepoškodit)

 • Osobní odpovědnost

 • Spravedlnost přínosů a nákladů

 • Reflexivita etické stránky výzkumu - zvyšuje validitu, správnost nálezů


Drobn soci ln psychick jmy
Drobné sociálně-psychické újmy „nebezpečném prostředí“

 • Na zvláštní škole jsme způsobili újmu dětem, které se ukázali jako příliš neproblémové (o drogách a experimentech nic nevěděli).

  V druhém kole rozhovorů jsme s nimi již nechtěli mluvit a poslali je hned zpátky do tříd, povídali jsme si jen se „školními esy“. Trochu pozdě jsme zjistili, že povídat si s vysokoškoláky posiluje prestiž dětí v očích druhých dětí.


ad