indukovan r dioaktivita n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INDUKOVANÁ RÁDIOAKTIVITA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

INDUKOVANÁ RÁDIOAKTIVITA - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

INDUKOVANÁ RÁDIOAKTIVITA. Vzniká v dôsledku účinku vysokej energie gama a neutrónového žiarenia. Môže vzniknúť až 50 rádionuklidov s rôznym fyzikálnym poločasom rozpadu – 24 Na, 32 P, 42 K

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INDUKOVANÁ RÁDIOAKTIVITA' - gallia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indukovan r dioaktivita

INDUKOVANÁ RÁDIOAKTIVITA

Vzniká v dôsledku účinku vysokej energie gama a neutrónového žiarenia.

Môže vzniknúť až 50 rádionuklidov s rôznym fyzikálnym poločasom rozpadu – 24Na, 32P, 42K

Bola zistená priama závislosť medzi veľkosťou indukovanej aktivity a obsahom NaCl v potravinách, surovinách, krmovinách.

Pôsobením energie žiarenia vzniká z chlóru v molekule NaCl rádioaktívna síra (35S, Tf = 87,1 d). NaCl týmto získa ružové zafarbenie.

slide2

Všeobecne vyššia rádioaktivita je v :* zrninách* oleji* konzervách* trvanlivých salámach* šunke* solených rybách* mliečnych produktoch po technologickom opracovaní (kondenzované a sušené mlieko) – z dôvodu vysokého obsahu anorganických látok.

slide4

Rozlišujeme 3 skupiny požívatín:1. s nízkou aktiváciou – obsah NaCl je nižší ako 1,0 g/kg, napr:* múka* cestoviny* ovocie* zelenina* surové mäso* nesolené maslo

slide5

2. so strednou aktiváciou – obsah NaCl 10,0 – 30,0 g/kg, napr: * chlieb* sucháre* konzervované potraviny* solené maslo* syry3. s vysokou aktiváciou – obsah NaCl je vyšší ako 40 g/ kg, napr:* solené ryby* potravinové koncentráty* údeniny

slide6

Pri indukovanej rádioaktivite vznikajú rádionuklidy s:* veľmi krátkym fyzikálnym poločasom rozpadu (niekoľko minút – 13N, 27Mg),* krátkym Tf (niekoľko hodín – 42K, 32P,24Na),* dlhým Tf (niekoľko rokov – 36Cl, 41Ca).Hlavným zdrojom indukovanej rádioaktivity je 24Na, podľa ktorého sa delia potraviny do 3. skupín:

slide7

1. merná aktivita aktivita nepresahuje 37,0 MBq/kg, napr.:* cukor* cukrovinky* kávové extrakty2. merná aktivita 37,0 – 370 MBq/kg,napr.:* syry* vajcia* hrach* surové mäso* rybie filé

slide8

3. merná aktivita 370 – 1850 MBq/kg, napr.:* sušené mlieko* sušená zelenina* solené jedlá* chlieb* údeniny* mäsové konzervyAktivita 37,0 MBq/kg sa považuje za maximálnu, ktorú v núdzových podmienkach môžeme jednorazovo konzumovať.Z tohto vyplýva, že požívatiny rozdeľujeme na dve skupiny: poživateľné (1) a nepoživateľné (2 a 3).

slide9

Pretože sa v prípade indukovanej rádioaktivity jedná prevažne o krátkodobé rádionuklidy, dochádza k ich poklesu približne nasledovne:* za 24 h na 43-45 % pôvodnej hodnoty* za 2 dni na 7-8 %* za 3 dni na 2-3 %* za 5 dni na 1-2 %

slide10

Ku vzniku indukovanej aktivity dochádzaaj v obaloch, pričom jej stupeň závisí od chemického zloženia obalových materiálov.Aktivita drevených obalov, kartónov, papierových a polyetylénových obalov je určovaná limitovanou aktivitou 14C.Aktivita sklenených obalov je určovaná 24Na a 31Si.

slide11

Aktivita plechových obalov je určovaná 56Mn.Aktivita hliníkových obalov je určovaná 24Na.Medzi najčastejšie používané obalové materiály patria polyméry:* polytetrafluorelylén,polyformaldehyd – sú to vysoko senzitívne materiály,* polystyrén, polyvinylacetát, polyetyléntereftalát – rezistentné materiály. Účinkom žiarenia uvedené materiály sieťujú a degradujú. Podstatou je oxidatívna degradácia v dôsledku prítomnosti voľných radikálov a kyslíka.

slide12

Za zdraviu škodlivé je považované zamorenie obalov pri úrovni radiácie 5,0 mGy/h v poľných podmienkach.Zákonitosti dynamiky tvorby a poklesu aktivity, ktoré pri veterinárno-hygienickej expertíze musíme rešpektovať:* rádionuklidy indukovanej aktivity sa tvoria nielen na povrchu, ale aj v hlbších vrstvách,* obalové materiály znižujú účinok radiácie, nezabraňujú však vzniku indukovanej rádioaktivity v surovinách a potravinách,

slide13

* k znižovaniu rádioaktivity surovín, potravín a obalových materiálov dochádza jedine prirodzeným poklesom v súlade s fyzikálnym poločasom rozpadu daného rádionuklidu a neexistuje nijaký dezaktivačný postup.Suroviny, potraviny, krmivo a voda, ktoré nevykazujú organoleptické zmeny, avšak na základe dozimetrického merania vykazujú indukovanú aktivitu na hornej hranici prípustnosti, nemôžu sa okamžite konzumovať. Ich použitie je možné najskôr za 24 – 48 h po expozícii.