Download
gods ene naam en de naam van jezus christus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gods ene naam en de naam van Jezus Christus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gods ene naam en de naam van Jezus Christus

Gods ene naam en de naam van Jezus Christus

173 Views Download Presentation
Download Presentation

Gods ene naam en de naam van Jezus Christus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gods ene naam en de naam van Jezus Christus Preek over Zondag 36,37

  2. Gods ene naam en de naam van Jezus Christus • Het 3e gebod en Johannes 17 • Misbruiken of goed gebruiken • Belijden en prijzen

  3. Gods ene naam en de naam van Jezus Christus • Grootgebruikers van Gods naam • Risico • Het zwaarste kaliber

  4. Gods ene naam en de naam van Jezus Christus • God wil het! • Geen eenheid tussen woord en daad • Het gezicht van de kerk

  5. Gods ene naam en de naam van Jezus Christus • Wat is de naam van de HEER? • Persoonlijkheid en contact • IK ZAL ER ZIJN • Reputatie, beroemdheid • Jezus Christus, de ‘naam van God’

  6. Gods ene naam en de naam van Jezus Christus • Missie en rapport • Vaders naam bekend maken • Gods liefde, genade enz. • Het geschenk van zijn leerlingen • Relatie van liefde en vertrouwen

  7. Gods ene naam en de naam van Jezus Christus • Gebed om bewaring • Gods naam: een asielcentrum • Heiligheid en veiligheid • Waarheid: de gewijde ruimte van God

  8. Gods ene naam en de naam van Jezus Christus • Hechte leefgemeenschap • Jezus bad voor ons • Eenheid in de naam van God • Verdeeldheid: een vloek • Geloofd zij de naam van de HEER!