1 / 10

Проект лідерів учнівського самоврядування Івано-Благодатненського НВК на тему: “Молодь обирає

Проект лідерів учнівського самоврядування Івано-Благодатненського НВК на тему: “Молодь обирає толерантність”. Мета проекту:.

gallia
Download Presentation

Проект лідерів учнівського самоврядування Івано-Благодатненського НВК на тему: “Молодь обирає

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Проект лідерів учнівського самоврядування Івано-Благодатненського НВК на тему: “Молодь обирає толерантність”

  2. Мета проекту: Формувати вміння обґрунтовувати важливість шанобливого ставлення до інших як передумову успішного спілкування; формувати вміння узагальнювати і доводити, оцінювати власну поведінку з позиції толерантності: розвивати навички терпимого ставлення до інших людей, культур.

  3. Вибачення; • Повага прав інших; • Співпраця; • Повага людської гідності; • Милосердя; • Приймання іншого таким, яким він є; • Співпраця; • Терпимість до чужих думок, вірувань, поведінки.

  4. Особистість Толерантна: • Повага думки інших; • Доброзичливість; • Бажання робити щось разом; • Чуйність; • Допитливість; • Поблажливість; • Довіра; • Гумінізм

  5. Інтолерантна: • Нерозуміння; • Ігнорування; • Егоїзм; • Нетерпимість; • Вираз зневаги; • Дратівливість; • Байдужість; • Цинізм; • Немотивована агресія

  6. Толерантний шлях – шлях людини, яка добре знає себе, комфортно відчуває себе в навколишньому середовищі, розуміє інших людей і готова завжди прийти на допомогу, людина з доброзичливим ставленням до інших культур, поглядів, традицій.

  7. Правила толерантного спілкування: Поважай співрозмовника; намагайся зрозуміти те, про що говорять інші; відстоюй свою думку тактовно; шукай кращі аргументи; будь справедливим, готовим визнати правоту іншого; прагнення враховувати інтереси інших.

  8. Висновок: Зробивши добро, людина сама стає краще, світліше, чистіше. Якщо ми будемо уважні до будь-якої людини, з якою вступаємо у взаємодію, будь-то випадковий попутник, бродяга або друг – це і буде проявом доброти (проявом толерантності).

More Related