Zen zm n anal za podnikov ch proces
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Řízení změn Analýza podnikových procesů. Vypracoval: Kamil Tarabein Interpretováni: Ing. Ondrej Železník Bc. Marek Filčák Eduard Poliak, MSc., (Technická univerzita,Košice, SR). Obsah. Úvod do problematiky Charakteristika zvoleného procesu EPC diagram

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zen zm n anal za podnikov ch proces

Řízení změnAnalýza podnikových procesů

Vypracoval:

Kamil Tarabein

Interpretováni:

Ing. Ondrej Železník

Bc. Marek Filčák

Eduard Poliak, MSc.,

(Technická univerzita,Košice, SR)


Obsah
Obsah

 • Úvod do problematiky

 • Charakteristika zvoleného procesu

 • EPC diagram

 • Návrh postupu analýzy procesů

 • CSF – kritické faktory úspěchu

 • Časová analýza

 • Simulace procesů

 • Metoda ABC

 • Závěr


Vsuvka autora vysv tlen pojmu bpr projekt
VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUBPR - projekt

 • Business Process Reengineering

 • Reengineering podnikových procesů

 • Nejdůležitější nejsou procesy, ale lidé

 • Tři role lidí (vlastníků procesů):

  • Kouč

  • Advokát

  • Tvůrce


Vsuvka autora vysv tlen pojmu bpr projekt1
VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUBPR - projekt

 • Základní otázky

  • Proč?, Co?, Kdo?, Kdy?, Kde?, Kolik?, Jak?

 • Rozlišení procesů

  • Důležité, zbytečné, škodlivé, strategické, taktické …

 • Výhody:

  • zkvalitnění procesů

  • zvýšení produktivity a efektivity

  • identifikace slabých a silných stránek

  • definuje nové rozměry dalšího rozvoje


1 vod do problematiky
1. Úvod do problematiky

 • základem BPR projektu je analýza podnikových procesů

 • organizace se snaží o:

  • eliminaci zbytečných prostojů a nákladů spojených s vp. činností

  • měřitelnost činností

  • dobrovolnou participaci zúčastněných stran


1 vod do problematiky1
1. Úvod do problematiky

 • Efektivní metoda pro analýzu procesů:

  • Od jednoduchých nástrojů:

   • časový logaritmus

   • matice kritických faktorů úspěchu (CSF)

  • ke složitějším nástrojům:

   • EPC model

   • Metoda ABC

   • Six sigma


Vsuvka autora vysv tlen pojmu six sigma
VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUSix sigma

 • „Six Sigma quality program“ – 1987

 • vytváření nových obchodních, výrobních a obslužných procesů

 • Cíle

  • spokojenost zákazníků

  • snižování počtu nedostatků

  • snižování počtu odchylek

  • šest standardních odchylek


2 charakteristika zvolen ho procesu
2. Charakteristika zvoleného procesu

 • optimalizace činnosti elektrotechnika specialisty

 • prohlídky a zkoušky elektrických zařízení

 • Legenda:

  • VTZ – vyhrazené technické zařízení

  • OP – odborné prohlídky

  • OZ – odborné zkoušky

 • Činnosti spojené se zabezpečením a provozem VTZ

  • Vykonávání OP a OZ podle lánu

  • Vykonávání neplánovaných OP a OZ

  • Vypracování revizní zprávy o OP a OZ


 • 2 charakteristika zvolen ho procesu1
  2. Charakteristika zvoleného procesu

  • Činnosti elektrotechnika specialisty:

   • Evidence VTZ, aktualizace

   • Správa doprovodné technické dokumentace

   • Plánování OP a OZ

   • Vykonávání OP a OZ

   • Účast na rozhodování při pořizování VTZ

   • Zjišťuje příčiny poruch na VTZ a navrhuje způsoby odstranění

   • Dohlíží na opravy prováděné externě

   • Při zjištění nedostatků VTZ rozhoduje o pozastavení činnosti


  Vsuvka autora vysv tlen pojmu epc diagram
  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUEPC diagram

  • Event-driven Process Chain

  • diagram procesu řízeného událostmi

   • Slouží k popisu procesů

   • Pohled z návaznosti jednotlivých ativit

   • Časová posloupnost procesů či paralelismů

 • Části EPC diagramu

  • Aktivity (Activities)

   • co má být vykonáno

   • jeden vstup a výstup


 • Vsuvka autora vysv tlen pojmu epc diagram1
  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUEPC diagram

  • Události (Events)

   • popis situace

   • propojovací bod mezi aktivitami

  • Logické spojky (Connectors)

   • spojují události a aktivity

   • AND, OR a XOR


  3 epc diagram ud lostn procesn diagram
  3. EPC diagram - událostně procesní diagram

  • Obrázek 1

   • za pomoci intw. s elekttrotech. spec. vytvořen procesní model OP a OZ

 • Obrázek 2

  • vystavení hlášen o odstranění závady

 • Takto popsané procesy slouží jako základ pro analýzu a ekonomické hodnocení efektivnosti vykonávání jednotlivých činností pomocí ABC metody. • 4 n vrh postupu anal zy proces
  4. Návrh postupu analýzy procesů

  • Definovat kritické faktory úspěchu (CSF)

  • Časová analýza – časové snímky

  • Simulace procesů

  • Metoda ABC


  Vsuvka autora vysv tlen pojmu csf
  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUCSF

  • Critical Success Factors:

   • kritickými faktory jsou dané, či předpokládané skutečnosti, které budou mít podstatný vliv na klíčové parametry projektu.

 • Smysl:

  • zjištění podstatných skutečností pro následné stanovení postupu řízení rizik, kvality a stanovení priorit a rezerv projektu. • 5 csf kritick faktory sp chu1
  5. CSF – kritické faktory úspěchu

  • Zhodnocení

   • Nejdůležitější faktory z pohledu ES:

    • Bezpečnost – hlavní podstata revizí VTZ

    • Soulad s legislativou – přehled o nových normách

    • Efektivita využití – zahrnuje využívané nástroje a technické pomůcky, které mohou zvýšit efektivitu

  • Závěr

   • Plánované revize – jsou klíčovým procesem cílem je pak maximalizovat počet vykonaných OP a OZ v rámci pracovního času.

   • Zpracování revizní zprávy – zkrátit čas evidencí výkresové dokumentace v IS  7 simulace procesu op a oz
  7. Simulace procesu OP a OZ

  • Pro potřebu analýzy vykonávaných činností byl vytvořen procesní model.

  • Základní veličiny pro simulaci

   • reálné časy trvání jednotlivých procesů

   • Expertním odhadem
  Vsuvka autora vysv tlen pojmu metoda abc
  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUMetoda ABC

  • ABC & ABC/M ( Activity  Based Costing / Management – ABC/M )

  • Poskytuje managementu nástroje pro detailní sledování a řízení nákladů. (Ob.1)

  • Základem metody ABC je to, že využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je více horizontální napříč funkcím. (Ob.2)
  Vsuvka autora vysv tlen pojmu metoda abc3
  VSUVKA AUTORA – VYSVĚTLENÍ POJMUMetoda ABC

  • V metodě ABC jde o transformaci účetních dat optikou metody ABC. ABC je hlavně způsob uvažování a ne pouze jiný účetní systém.


  8 metoda abc
  8. Metoda ABC

  • Analýza nákladů na pozici elektrotechnik specialista

   • Zabezpečení činnosti – mzdové náklady

   • Odborná náročnost

   • Delegování činností  9 z v r
  9. Závěr

  • Princip od jednoduchého ke složitějšímu se ukazuje jako efektivní cesta při dizajnování, modelování a implementaci BPR projektu.

  • Výsledky získané ABC poskytují důležitou bázi pro kontinuální zlepšování.