Download
w trosce o pacjenta opieka nad pacjentem na bloku operacyjnym n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
W TROSCE O PACJENTA OPIEKA NAD PACJENTEM NA BLOKU OPERACYJNYM PowerPoint Presentation
Download Presentation
W TROSCE O PACJENTA OPIEKA NAD PACJENTEM NA BLOKU OPERACYJNYM

W TROSCE O PACJENTA OPIEKA NAD PACJENTEM NA BLOKU OPERACYJNYM

390 Views Download Presentation
Download Presentation

W TROSCE O PACJENTA OPIEKA NAD PACJENTEM NA BLOKU OPERACYJNYM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. W TROSCE O PACJENTAOPIEKA NAD PACJENTEM NA BLOKU OPERACYJNYM mgr Iwona Charyło

 2. WYSTRASZONY PACJENT

 3. ZADOWOLONY PACJENT

 4. SALA OPERACYJNA

 5. ZABIEG OPERACYJNY ZAWSZE WYWOŁUJE POCZUCIE NIEPEWNOŚCI I LĘKU – OPERACJI BOI SIĘ KAŻDY.

 6. LĘK POLEGA NA NIEPEWNOŚCI, BEZRADNOŚCI I BEZSILNOŚCI WOBEC PRZEDMIOTU ZAGROŻENIA. • CHORZY WYKAZUJĄ LĘK PRZED: • NIEZNANYM • OKALECZENIEM • BÓLEM • NIEWYBUDZENIEM SIĘ PO ZNIECZULENIU

 7. PACJENCI ZNIECZULANI OGÓLNIE OBAWIAJĄ SIĘ: • OBUDZENIA SIĘ W TRAKCIE • OPERACJI • NIEOBUDZENIA SIĘ PO ZABIEGU • OPERACYJNYM • BÓLU POOPERACYJNEGO

 8. PACJENCI OPEROWANI W ZNIECZULENIU REGIONALNYM OBAWIAJĄ SIĘ: • WIDOKU SALI OPERACYJNEJ • ODGŁOSÓW DOBIEGAJĄCYCH W TRAKCIE ZABIEGU • NIEPEŁNEGO WYŁĄCZENIA BÓLU • POWIKŁAŃ NEUROLOGICZNYCH

 9. DROGI ODDZIAŁYWANIA NA PACJENTÓW CELEM OBNIŻENIA LĘKU: • FARMAKOLOGICZNE • WERBALNE • MUZYKOTERAPIA • PROFESJONALIZM DZIAŁANIA W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM BARDZO DUŻE ZNACZENIE MA ODDZIAŁYWANIE CAŁEGO ZESPOŁU OPERACYJNEGO, PRAWIDŁOWA KOMUNIKACJA Z CHORYM.

 10. WŁAŚCIWA ATMOSFERA W SALI OPERACYJNEJ MA RÓWNIEŻ DZIAŁANIE TERAPEUTYCZNE.

 11. CZYNNIKAMI WARUNKUJĄCYMI SATYSFAKCJĘ ZE ZNIECZULENIA SĄ: • ŁAGODNE I PRZYJEMNE BUDZENIE • BRAK ODCZUĆ BÓLOWYCH • BRAK NARUSZENIA INTYMNOŚCI

 12. CZYNNIKAMI OBNIŻAJĄCYMI SATYSFAKCJĘ ZE ZNIECZULENIA SĄ: • BÓL WYSTĘPUJĄCY PO ZABIEGU • NUDNOŚCI I WYMIOTY • TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU • UCZUCIE ZIMNA

 13. HIPOTERMIA MA MIEJSCE, KIEDY UTRATA CIEPŁA WYTWARZANEGO PRZEZ PACJENTA PRZEWYŻSZA JEGO PRODUKCJĘ. NA ZABURZENIA RÓWNOWAGI CIEPLNEJ MAJĄ WPŁYW ZARÓWNO ZABIEG OPERACYJNY JAK I ZNIECZULENIE.

 14. ZNIECZULENIE OGÓLNE POWODUJE ZMNIEJSZENIE PRODUKCJI CIEPŁA: • W WYNIKU OBNIŻENIA PODSTAWOWEJ PRZEMIANY MATERII • ZMNIEJSZENIA AKTYWNOŚCI MIĘŚNIOWEJ • OBNIŻENIA FUNKCJI UKŁADU AUTONOMICZNEGO • DZIAŁANIA ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH HAMUJĄCYCH • REGULACJĘ TEMPERATURY W PODWZGÓRZU

 15. ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE I PODPAJĘCZYNÓWKOWE POWODUJĄ: • BLOKADĘ RUCHOWĄ • ROZSZERZENIE NACZYŃ

 16. PRZYCZYNY POZAUSTROJOWE: • ZBYT NISKA TEMPERATURA SALI • OPERACYJNEJ, PONIŻEJ 22 OC • PRZECIĄGI W SALI OPERACYJNEJ • PRZETACZANIE I PŁUKANIE JAM CIAŁA • ZIMNYMI PŁYNAMI

 17. TEMPERATURA KOMFORTU CIEPLNEGO, PRZY KTÓREJ ZUŻYCIE TLENU ORAZ UTRATA PŁYNÓW I CIEPŁA JEST MINIMALNA DLA NAGIEGO CZŁOWIEKA WYNOSI 29 OC

 18. ZAPOBIEGANIE HIPOTERMII: • KONTROLOWANIE TEMPERATURY NA SALI OPERACYJNEJ, • MINIMUM 22 OC • OKRYWANIE NIEOPEROWANYCH CZĘŚCI CIAŁA • SERWETAMI, FOLIAMI TERMICZNYMI • SZYBKIE USUWANIE ZAMOCZONYCH SERWET Z POLA • OPERACYJNEGO • STOSOWANIE MATERACY PODGRZEWANYCH ELEKTRYCZNIE • STOSOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, LAMP • OGRZEWAJĄCYCH • PODAWANIE CIEPŁYCH PŁYNÓW WYCHŁODZENIE JEST NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE JAKO PRZYKRE DOZNANIE W OKRESIE OPERACYJNYM

 19. SKUTKI HIPOTERMII: • W OKRESIE ŚRÓDOPERACYJNYM DOCHODZI DO HIPOKSJI CO • ZWIĘKSZA RYZYKO NIEDOKRWIENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO • ZABURZENIA IMMUNOLOGICZNE (SPOWOLNIENIE PROCESU • GOJENIA) • ZABURZENIA PRZEPŁYWU MÓZGOWEGO W SKUTEK • ZWIĘKSZENIA KRZEPLIWOŚCI KRWI • NASILENIE DZIAŁANIA LEKÓW ZWIOTCZAJĄCYCH

 20. W OKRESIE POOPERACYJNYM HIPOTERMIA MOŻE PROWADZIĆ DO DRŻENIA MIĘŚNIOWEGO, KTÓRE ZWIĘKSZA ZUŻYCIE TLENU NAWET OŚMIOKROTNIE, CO MOŻE PROWADZIĆ DO POWIKŁAŃ NEUROLOGICZNYCH I KRĄŻENIOWYCH (UDARY MÓZGU, ZAWAŁ SERCA).

 21. MUZYKOTERAPIA MUZYKA ZMNIEJSZA STRES, ŁAGODZI STRACH, DODAJE ENERGII I POPRAWIA PAMIĘĆ. MUZYKA SPRAWIA, ŻE LUDZIE SĄ MĄDRZEJSI. JEANNETTE VOS TERMIN MUZYKOTERAPII POJAWIŁ SIĘ W LITERATURZE ŚWIATOWEJ W LATACH 50 - TYCH. W POLSCE WYRAŹNY ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY TO LATA 70 - TE DZIĘKI OTWARCIU INSTYTUTU MUZYKOTERAPII WE WROCŁAWIU.

 22. MUZYKOTERAPIA ŚCIŚLE WIĄŻE SIĘ Z MEDYCYNĄ I PSYCHOLOGIĄ. MUZYKA POZWALA NA UWOLNIENIE SIĘ OD STRESU ZWIĄZANEGO Z CHOROBĄ I MOŻE REDUKOWAĆ BÓL. MUZYKA MA RÓWNIEŻ WPŁYW NA PRACĘ MÓZGU, CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI, UKŁAD KRWIONOŚNY, MOŻE ZMIENIAĆ NAPIĘCIE MIĘŚNI, OBNIŻAĆ PRÓG WRAŻLIWOŚCI ZMYSŁOWEJ, MODYFIKOWAĆ ODDYCHANIE. CELOWO JEST WYKORZYSTYWANA W ANESTEZJOLOGII, NEUROFIZJOLOGII, REHABILITACJI, GINEKOLOGII I GERIATRII.

 23. MUZYKOTERAPIĘ JAKO FORMĘ ZMNIEJSZENIA LĘKU, STOSUJEMY W NASZYM SZPITALU OD 2 LAT. WYBIERA JĄ OKOŁO 20% OPEROWANYCH PACJENTÓW

 24. KORZYŚCI ANALGEZJI: • WŁAŚCIWA ANALGEZJA UMOŻLIWIA LEPSZĄ GIMNASTYKĘ • ODDECHOWĄ JAKO PROFILAKTYKĘ POWIKŁAŃ • ODDECHOWYCH • BÓL WYWOŁUJE TACHYKARDIĘ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE • I ZWIĘKSZONE ZUŻYCIE TLENU PRZEZ MIĘSIEŃ SERCOWY • BÓL MOŻE WYWOŁYWAĆ ATONIĘ JELIT ORAZ NUDNOŚCI • I WYMIOTY (OPIOIDY RÓWNIEŻ) • BÓL PROWADZI DO ZABURZEŃ SNU I OPÓŹNIONEJ • REKONWALESCENCJI • WŁAŚCIWA ANALGEZJA UMOŻLIWIA WŁAŚCIWĄ • AKTYWIZACJĘ PACJENTÓW SILNE BÓLE OKOŁOOPERACYJNE MOGĄ SPRZYJAĆ POWSTANIU PRZEWLEKŁYCH PROBLEMÓW BÓLOWYCH

 25. W NASZYM SZPITALU STOSUJEMY PROGRAM LECZENIA BÓLU OD 3 LAT

 26. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METODY STOSOWANE DO OCENY BÓLU SKALA NUMERYCZNA (Numerical Rating Scale)

 27. PRZYKŁAD SKALI WIZUALNO-ANALOGOWEJ

 28. ANALGEZJA STEROWANA PRZEZ PACJENTA URZĄDZENIE DO ANALGEZJI STEROWANEJ PRZEZ PACJENTA (PCA)

 29. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA POMPY PCA: • USTALENIE DAWKI ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM • ZAPOTRZEBOWANIEM PACJENTA • WYELIMINOWANIE KONIECZNOŚCI OCZEKIWANIA NA • POMOC ZE STRONY PERSONELU • MINIMALIZACJA NIEPOKOJU WYWOŁANEGO MOŻLIWOŚCIĄ • WYSTĄPIENIA BÓLU

 30. POWRÓT DO DOMU

 31. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ