informatica i matematica n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatica ș i matematica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatica ș i matematica

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Informatica ș i matematica - PowerPoint PPT Presentation

galena
100 Views
Download Presentation

Informatica ș i matematica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Informaticași matematica

  2. Legaturadintreinformatică și matematică Încă din cele mai vechi timpuri, omul a căutat să își ușureze munca.Tocmai din această dorință, el a inventat calculatorul. De la cea mai simplă formă a sa, de-a lungul timpului a evoluat până la forma în care este astăzi. Informatica reprezintă un complex de discipline care asigură prelucrarea datelor culese de un utilizator cu ajutorul maşinilor automate.

  3. Calculatorul a fost creeat încă de la început pentru a face calcule. Calculatoarele funcționează cu formule matematice, programele sunt concepute tocmai din aceste formule.

  4. Informatica este astfel o materie care se bazează foarte mult pe matematică.Așa că dacă nu știi matematică, va fi foarte greu să înveți informatică . Spre exemplu:la matematică învățăm algoritmi elementari,fără de care nu am putea rezolva diferite cerințe într-un limbaj de programare. La început calculatoarele afișau orice valoare calculată în baza 2. Fără a cunoaște algoritmul de trecere dintr-o bază în alta, algoritm matematic, omul nu putea creea și ajunge la ceea ce numim noi astăzi calculator și totodată nu ar fi reușit să analizeze valorile exprimate de acesta.

  5. Termenul informatică provine din alăturarea cuvintelor informaţie şi matematică. Alte surse susţin că provine din combinaţia informaţie şi  automatică. Chiar și acest lucru ne dovedește faptul că matematica și informatica se află într-o strânsă legătură.

  6. Computeruleste un aparat electronic care poate face calcule de milioane de orimai rapid decâtcreieruluman. Prima datăcomputerulprimeşte date sauinformaţii de la utilizator, apoiproceseazădatelecape simple semnaleelectrice, conform programuluisăuşi produce un rezultat. • Acesta ne ajută astfel să efectuăm calcule mai rapid. NU UITA!!! Cu toate că acest obiect este foarte “deștept” și rapid, nu este mai inteligent decât noi, oamenii. Să nu uităm că a fost creeat tot de mintea umană!