การประกันภัยรถยนต์
Download
1 / 35

?????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 388 Views
 • Uploaded on

การประกันภัยรถยนต์. BY MOTOR BU. การประกันภัยรถยนต์. การประกันภัยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ภาคบังคับ). เป็นการประกันภัยภาคบังคับโดยกฎหมาย ซึ่ง รถทุกคัน จะต้องจัดทำประกันภัย. รถหน่วยงานราชการ. ยกเว้น. รถสำนักพระราชวัง. พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง ???.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????' - galena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


3115825
การประกันภัยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535(ภาคบังคับ)

เป็นการประกันภัยภาคบังคับโดยกฎหมาย

ซึ่ง รถทุกคันจะต้องจัดทำประกันภัย

รถหน่วยงานราชการ

ยกเว้น

รถสำนักพระราชวัง


3115825
พ.ร.บ. คุ้มครองใครบ้าง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ???

จะให้ความคุ้มครองกับผู้ประสบภัย

ทุกคนที่ได้รับความบาดเจ็บ หรือ

เสียชีวิต จากรถคันที่เอาประกันภัย


3115825

หน้าที่ของผู้ประสบภัยหน้าที่ของผู้ประสบภัย

 • จะต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นกับบริษัท ภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่เกิดความเสียหาย และต้องมีหลักฐาน ดังนี้


3115825

ข้อยกเว้นหน้าที่ของผู้ประสบภัย

การประกันภัยไม่คุ้มครองอันเกิดจาก


By motor bu

การประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

แบ่งเป็น 5 ประเภท

BY MOTOR BU


3115825

การประกันภัยประเภท 1 (ภาคสมัครใจ)

คุ้มครอง


3115825

การประกันภัยประเภท 2 (ภาคสมัครใจ)

คุ้มครอง


3115825

การประกันภัยประเภท 3 (ภาคสมัครใจ)

คุ้มครอง


3115825

การประกันภัยประเภท 4 (ภาคสมัครใจ)

คุ้มครอง


3115825

การประกันภัยประเภท 5 (ภาคสมัครใจ)

(กรมธรรม์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย หรือ 3+ 2+)

3+

หมายเหตุ กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และเป็นฝ่ายผิดจะต้องรับผิดชอบ

**ความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียหายของรถยนต์ผู้เอาประกันภัย 2,000 บาท / ครั้ง


3115825

2 (ภาคสมัครใจ)+

หมายเหตุ กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และเป็นฝ่ายผิดจะต้องรับผิดชอบ

**ความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียหายของรถยนต์ผู้เอาประกันภัย 2,000 บาท / ครั้ง


3115825

ยานพาหนะทางบก (ภาคสมัครใจ)

 • หมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง

 • เช่น น้ำมัน , ก๊าซ หรืกำลังไฟฟ้าและรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง


3115825

ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย


3115825
การประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกประกันได้ 2 แบบ


3115825
การระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ ส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ส่วนลด

หมายเหตุ กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน การให้ส่วนลดจะคำนวณจาก

****อายุของผู้ขับขี่ที่อายุน้อยกว่า****


3115825

เงื่อนไขการให้ส่วนลดกลุ่มเงื่อนไขการให้ส่วนลดกลุ่ม


3115825

การให้ส่วนลดประวัติดีการให้ส่วนลดประวัติดี

 • ผู้เอาประกันภัย จะได้รับส่วนลดประวัติดี ในปีที่ต่ออายุประกันภัย หากในการทำประกันภัยปีที่ผ่านมา

  • ไม่มีการเกิดเหตุใดๆ

  • เกิดเหตุ แต่เป็นฝ่ายถูก และแจ้งคู่กรณีให้บริษัท ฯ ทราบได้

ลดเบี้ย


3115825

การเพิ่มเบี้ยประกันภัย ประวัติไม่ดี

 • หากผู้เอาประกันภัยเกิดเหตุ

  • เป็นฝ่ายประมาท

  • ไม่สามารถแจ้งคู่กรณีให้บริษัทประกันทราบได้ 2 ครั้งขึ้นไป

  • มีการเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200%ของเบี้ยประกันภัยของปีที่ทำประกันภัย

เพิ่มเบี้ย


3115825

ความเสียหายส่วนแรก

ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ

 • ความเสียหายส่วนแรก ต่อตัวรถยนต์ 6,000 บาท

 • ความเสียหายส่วนแรก ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,000 บาท


3115825

ข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัยข้อมูลในการพิจารณารับประกันภัย


3115825
เอกสารประกอบการทำประกันภัยเอกสารประกอบการทำประกันภัย


3115825

กลุ่มรถที่ควรทราบเอกสารประกอบการทำประกันภัย


3115825
การกำหนดทุนประกันภัยเอกสารประกอบการทำประกันภัย


3115825
การคำนวณเบี้ยประกันภัยการคำนวณเบี้ยประกันภัย

ใช้ Package เบี้ยประกันภัยตามที่

ฝ่ายตัวแทนและนายหน้ากำหนด


3115825

นโยบายการรับประกันภัยสำหรับตัวแทนนโยบายการรับประกันภัยสำหรับตัวแทน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


3115825

นโยบายการรับประกันภัยรถยนต์นโยบายการรับประกันภัยรถยนต์


3115825

กรณีรับประกันลูกค้ารายย่อยทั่วไปกรณีรับประกันลูกค้ารายย่อยทั่วไป


3115825

กรณีรับประกันลูกค้ารายย่อยทั่วไปกรณีรับประกันลูกค้ารายย่อยทั่วไป

หมายเหตุ ใช้เบี้ยพื้นฐานขั้นต่ำ


3115825

นโยบายการรับประกันภัยรถยนต์นโยบายการรับประกันภัยรถยนต์

กรณีรับประกันหรือเสนอรับงานกลุ่ม

 • ขอเน้นรับประกันภัยรถส่วนบุคคล โดยเฉพาะรถเก๋ง (110) รถโดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (210) และ รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (320)

 • การรับประกันซ่อมห้าง กรณีที่ประกันภัยซ่อมห้างต่อเนื่อง พิจารณาอนุโลมให้ถึง 5 ปี

 • ซ่อมอู่ ประเภท 1 รับไม่เกิน 10 ปี


3115825

กรณีรับประกันรถบรรทุกใหญ่กรณีรับประกันรถบรรทุกใหญ่


3115825

กลุ่มเป้าหมายกรณีรับประกันรถบรรทุกใหญ่

 • ตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อต่างๆ

 • กลุ่มธุรกิจในพื้นที่

 • หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่


3115825

แนวทางการปฏิบัติงานกรณีรับประกันรถบรรทุกใหญ่

การตรวจสภาพรถ


By motor bu1

END OF PRESENTATIONกรณีรับประกันรถบรรทุกใหญ่

BY MOTOR BU


ad