شبکه برق ايران و انتقال
Download
1 / 63

گئورگ قره‌پتيان قطب علمي قدرت و پژوهشكده بهره‌برداري ايمن شبكه دانشگاه صنعتي اميركبير - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

شبکه برق ايران و انتقال. HVDC. گئورگ قره‌پتيان قطب علمي قدرت و پژوهشكده بهره‌برداري ايمن شبكه دانشگاه صنعتي اميركبير. عناوين بحث :. 1- مقدمه. 2- مقايسه فنی. 3- موارد مطرح برای شبکه بر ق ايران. 1-مقدمه. هدف بهره برداران سيستم قدرت. تحويل انرژي با : ولتاژ ثابت فركانس ثابت.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'گئورگ قره‌پتيان قطب علمي قدرت و پژوهشكده بهره‌برداري ايمن شبكه دانشگاه صنعتي اميركبير' - galen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

شبکه برق ايران و انتقال

HVDC

گئورگ قره‌پتيان

قطب علمي قدرت و

پژوهشكده بهره‌برداري ايمن شبكه

دانشگاه صنعتي اميركبير


عناوين بحث:

1- مقدمه

2- مقايسه فنی

3- موارد مطرح برای شبکه بر ق ايران


1-مقدمه

هدف بهره برداران سيستم قدرت

 • تحويل انرژي با :

 • ولتاژ ثابت

 • فركانس ثابت

Power System Control


محل اعمال كنترل در سيستم قدرت:

Generation

Distribution

Transmission

مرسوم است

ايده مورد نظر

مشكل پذيرش ازطرف مصرف كنندگان

Distributed Generation

Custom Power Devices


مشكلات سيستم انتقال:

طراحي اوليه مشكلي ندارد.


 • رشد بار

 • اتصال شبكه‌ها

 • تأسيس نيروگاه‌هاي جديد

 • احداث خطوط جديد

ولی با :


عمده ترين مشكلات سيستم انتقال:

 • عبور توان در مسير ناخواسته

 • اضافه بار خطوط

 • کم باری خطوط

 • چرخش توان

1-در شبکه های غربالی:

2-در شبکه هايی با خطوط بلند:

 • فاصله زياد بين حد حرارتی و

 • توان عبوری، بهربرداری نامناسب

3-در شبکه هايیتجديد ساختارشده:

This process increases power flow variations and drives the demand for appropriate tools to bettercontrol the powernetwork.


بنابراين راه حل: اعمال كنترل


راهكارهاي افزايش بهره‌وري سيستم انتقال:

احداث خط

تغيير قطر و تعداد هادي

روش‌هاي مرسوم:

نصب خازن سري و موازي

ترانسفورماتور فيزشيفتر

افزايش سطح ولتاژ

خطوطHVDC

روش‌هاي مبتني بر الكترونيك قدرت:

تجهيزاتFACTS


آلترناتيوهای شبکه ايران انتقال:

HVAC 765 kV

HVAC + FACTS

HVDC

پيشنهاد 10/2/1382 - مصوب شورای تحقيقات برق و ...


تاريخچه انتقال:

1972 تايرستورها در مبدل HVDC

1974 اولين SVC در Nebraska توسط GE

1988 ارائه مفهوم FACTSتوسطHingorani

1990 کاربردIGBTو GTO

1995 تجهيزات Custom Power

...


Flexiblity انتقال

تعاريف :FACTS

توانايی اصلاح تغييرات

در سيستم انتقال

و نقطه کار

در ضمن حفظ پايداری دايم و گذرا


FACTS انتقال: Flexible ACTransmissionSystem

سيستم انتقال جريان متناوب

مجهز به تجهيزات الکترونيک قدرت

با توانايی

افزايش ظرفيت انتقال

و کنترل پذيری


FACTS انتقالController

تجهيزات کنترل کننده پارامترهای انتقال


Back-to-Back انتقال

انواع: HVDC Link


Monopolar انتقال


Monopolar انتقال


Monopolar انتقال


Homopolar انتقال


Bipolar انتقال


Bipolar انتقال


Bipolar انتقالاجزاء سيستم انتقال:HVDC

 • پست های مبدل در سرهای گيرنده و فرستنده

 • خطوط يا کابلهای انتقال

 • ترانسفورماتورها

 • منابع توان راکتيو

 • کليدهای نيمه هادی

 • فيلترهای AC و بانکهای خازنی

 • فيلترهای DC


روش مقايسه آلترناتيوها انتقال:

1- مقايسه اقتصادی

2- مقايسه فنی

3- مطالعات قابليت اطمينان


1- توان قابل انتقال با در نظرگيری محدوديت ولتاژ و جريان:

HVDC 1.0 pu

HVAC 0.707 pu


2 - توان قابل انتقال با در نظرگيری مسافت انتقال:

P

حد حرارتی

3SIL

محدوديت ولتاژ

حد پايداری گذرا

km


3 مسافت انتقال- کنترل پذيری توان انتقالی:

HVDC: Possible

HVAC: System dependent

امکان بهبود پايداری ديناميک


4- کنترل پايداری گذرا مسافت انتقال:

HVDC: Local

HVAC: Global

مشکلات پايداری گذرا در يک ناحيه محدود می گردد


5- کنترل توان انتقالی مسافت انتقال:

HVDC: Possible

HVAC: System dependent

ا تصال نيروگاههای اتمی


6 مسافت انتقال- سطح اتصال کوتاه در اتصال شبکه ها:

HVDC: Not-changed

HVAC: Increase

عدم نياز به تعويض کليدهای قدرت


7- اتصال کوتاه مسافت انتقال:

HVDC: Local

HVAC: Global

عدم انتقال اغتشاشات به شبکه ديگر


8- تلفات در انتقال توانهای مساوی مسافت انتقال:

HVDC: Losses

HVAC: 1.33 Losses9 مسافت انتقال- انتقال توسط کابل:

HVDC: 400kV 500MW 200km, S-F

HVAC: 20kV 17.5km, B.Abbas-Hormoz

اتصال جزاير- برگشت زمين – عبور از خطوط گاز


10- معايب مسافت انتقال:

هارمونيک های جريان – نصب فيلتر

مصرف قدرت راکتيو در پايانه – نصب جبران ساز

جريان صفر طبيعی ندارد- کليد قدرت عادی ندارد1- اتصال جزاير جنوبی کشور: مسافت انتقال

HVDC-light

کابل - سيستم تک قطبی- بر گشت زمين


2- اتصال مخازن گاز (عسلويه): مسافت انتقال

استخراج گاز – نيروگاه در محل- انتقال برق جريان مستقيم

طرح آلترناتيو: انتقال گاز ياHVAC 765kV


3- انتقال انرژی برق آبی (خوزستان): مسافت انتقال

8000 مگا وات نيروگاه برق آبی

طرح آلترناتيو: انتقال با FACTS يا 765kV


اتصالات برون مرزی مسافت انتقال4- اتصال به ترکيه: مسافت انتقال


5- اتصال به روسيه: مسافت انتقال

- خط 330 کيلو ولت تقی ديزج به ايميشلی(آذری)

 • از طريق شبکه جمهوری آذربايجان به روسيه

  - از طريق شبکه جمهوری ارمنستان به روسيه

مشکل: کنترل فرکانس و پايداری


5- اتصال به روسيه: مسافت انتقال


5- اتصال به ترکمنستان : مسافت انتقال

مشکل: کنترل فرکانس و پايداری


ترکيه مسافت انتقال

سوريه

عراق

اردن

ايران

مصر

لبنان

5- اتصال به عراق:


6 مسافت انتقال- اتصال به امارات:

 • عسلويه -بندر لنگه-جبل علی

 • 500kV+/- 1500MW 470km

 • عسلويه-بندر لنگهHVDC هوائی270km

 • بندر لنگه - جبل علی HVDC زير دريايی200km

  -طرح توجيه پذير با توجه به مطالعات امکانسنجی

  - اتصال به قطر مطالعات اوليه


7-اتصال به پاکستان: مسافت انتقال

 • زاهدان –کويته

 • 500kV+/- 1000MW 650km

 • مطالعات اوليه


نتيجه گيري مسافت انتقال


استقرار جايگاه ايران بعنوان پل انرژي منطقه

Energy HUB

ATP62ad