Inovace a technologie v rozvoji region
Download
1 / 33

Inovace a technologie v rozvoji regionů - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Inovace a technologie v rozvoji regionů. Regionální inovační infrastruktura. (Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje III.). JUDr. Vladimír Gašpar. Brno, 23.4.2009. Struktura prezentace. Proč se Regionální inovační strategie formulují? Metoda formulace RIS III.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inovace a technologie v rozvoji regionů' - gale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inovace a technologie v rozvoji region
Inovace a technologie v rozvoji regionů

Regionální inovační infrastruktura

(Regionální inovační strategie

Jihomoravského kraje III.)

JUDr. Vladimír Gašpar

Brno, 23.4.2009


Struktura prezentace
Struktura prezentace

 • Proč se Regionální inovační strategie formulují?

 • Metoda formulace RIS III.

 • Prioritní osy a cíle RIS III.

 • Akční plán RIS na léta 2009 – 2013


Pro se formuluj ris
Proč se formulují RIS?

 • Přesvědčení, že lze na regionální úrovni napomoci podpoře inovací (pro tvorbu inovací je nutná prostorová blízkost)

 • První impuls k formulaci RIS od EK v roce 1994 – zvýšit absorpční kapacitu regionu pro SF


Region ln inova n strategie jmk iii
Regionální inovační strategie JMK III

 • Časový horizont: 2009 – 2013

 • Důvody pro přípravu nové strategie:

  • Zahrnutí nových hráčů

  • Expirace opatření RIS JMK II

  • Nové období SF (nové projekty, např. CEITEC, ICRC)

 • Zpracovatel: RRA JM, JIC, JCMM


Region ln inova n strategie jmk iii1
Regionální inovační strategie JMK III

 • Hlavní cíle pro nastavení strategie:

  • Strategie všech hráčů – terénní průzkum firem

  • Ne dokument, ale proces – vytvoření trvalé platformy

  • Oficiální strategie JMK a města Brna

  • Výstupem akční plán (seznam podrobně definovaných projektů na dva roky dopředu)


Vize a mise ris jmk iii
Vize a mise RIS JMK III

 • Vize:

  • Jihomoravský kraj bude v roce 2013 nejvíce inovativní region v České republice a bude patřit mezi prvních 50 nejinovativnějších regionů v Evropské unii

 • Mise:

  • Chceme zvýšit regionální konkurenceschopnost Jihomoravského kraje prostřednictvím spolupráce vědecko-výzkumné sféry a firem a maximalizací přínosů ICRC a CEITEC


Ris jmk iii partne i
RIS JMK III – partneři

Samospráva

Podpůrné (intermediární) instituce

Výzkumné organizace

FirmyMetody p pravy ris jmk iii
Metody přípravy RIS JMK III

Regionální

benchmarking

Kvantitativní analýza

hospodářství

Návrhy intervencí od

pracovních skupin

Definice klíčových oborů

Terénní průzkum firem

Návrh strategie

Návrh akčního plánu 2009-2010


Ter nn pr zkum firem
Terénní průzkum firem

 • Proveden v červnu a červenci 2008

 • Analyzováno šest odvětví

 • 350 technologických firem předvybráno na základě kvantitativní analýzy

 • 186 osobních rozhovorů s řediteli firem

 • Provedeno: Berman Group (JIC, RRA JM, CTT MU)

 • Financováno: Jihomoravský krajStrategick skelet ris iii
Strategický skelet RIS III

Transfer technologií

Lidské zdroje

RIS III

Inter-nacionalizace

Poradenství a služby


Transfer technologi
Transfer Technologií

 • Cíle:

  • Nastavit a rozvíjet systém na podporu transferu technologií

  • Rozvíjet transfer technologií


Tt point technology transfer point
TT Point (Technology Transfer Point)

 • Cíl: kvalitativně posílit stávající CTT a vznik nových CTT – vytvořit síť podpůrných organizací

 • Odpovědnost finanční: OP VK

 • Odpovědnost věcná: MU, VUT, MZLU, VFU, JIC

 • Partneři: FNUSA/ICRC

 • Výstupy: 16 proškolených TT specialistů, nastavené TT procesy. Zřízené nové dvě CTT  na MZLU a VFU

 • Výsledky: Zvyšující se počet úspěšných TT projektů

 • Rozpočet: Přibližně 60 mil. Kč na tři roky


Inova n vouchery
Inovační vouchery

 • Cíl: Podpořit spolupráci (kontrahovaný výzkum) mezi VaV institucemi a firmami

 • Odpovědnost finanční: SMB

 • Odpovědnost věcná: JIC

 • Partneři: MU, VUT, MZLU, VFU, AV ČR, FNUSA/ICRC

 • Výstupy: cca 40 podpořených projektů ročně

 • Výsledky: Zvýšení obratu kontrahovaného výzkumu

 • Rozpočet: 5,6 mil. Kč ročně


Poradenstv a slu by pro msp
Poradenství a služby pro MSP

 • Cíle:

  • Zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem

  • Zajistit finanční zdroje pro inovační projekty

  • Zajistit kvalitní a komplexní služby pro inovativní firmy v JMK sídlící mimo technologické inkubátory


Ict inkub tor
ICT inkubátor

 • Cíl: zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem

 • Odpovědnost finanční: OPPI, JMK

 • Odpovědnost věcná: JIC

 • Partneři: SMB, univerzity, FNUSA/ICRC

 • Výstupy: 7000 m2 pronajímatelných ploch

 • Výsledky: Zvýšení počtu inkubovaných firem a firem ve VTP

 • Rozpočet:

  • Realizace: cca 300 – 400 mil. Kč

  • Provoz: nájem klientů


Inkub tor v okresn ch m stech jmk
Inkubátor v okresních městech JMK

 • Cíl: zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem

 • Odpovědnost finanční: OPPI, JMK, okresní města

 • Odpovědnost věcná: JIC, okresní města

 • Partneři: privátní sféra

 • Výstupy: 2 inkubátory; celkem 4000 m2 pronajímatelných ploch

 • Výsledky: Zvýšení počtu inkubovaných firem a firem ve VTP

 • Rozpočet:

  • Realizace: spolupráce s místními vlastníky nemovitostí

  • Provoz: 2. mil. Kč ročně


Rozvoj pln konkurenceschopn ch specializovan ch rozvojov ch slu eb pro inovativn firmy
Rozvoj plně konkurenceschopných specializovaných rozvojových služeb pro inovativní firmy

 • Cíl: zajistit kvalitní podporu rozvoje začínajících inovačních firem

 • Odpovědnost finanční: JMK

 • Odpovědnost věcná: JIC

 • Partneři: nezávislí poradci a poradenské firmy

 • Výstupy: Zvýšení počtu konzultantů na JIC o 10-15 do roku 2013

 • Výsledky: Zvýšení počtu úspěšných odchodů firem z inkubátoru

 • Rozpočet: obsaženo v provozním rozpočtu JIC


Fond mikrop j ek
Fond mikropůjček rozvojových

 • Cíl: zajistit finanční zdroje pro inovační projekty

 • Odpovědnost finanční: JIC

 • Odpovědnost věcná: JIC

 • Partneři: investiční rada, komerční banky

 • Výstupy: 3 udělené půjčky ročně

 • Výsledky: Zvýšení počtu úspěšných odchodů firem z inkubátorů

 • Rozpočet: 2 mil. Kč v roce 2009


Patentov a licen n fond
Patentový a licenční fond rozvojových

 • Cíl: Zajistit finanční zdroje pro inovační projekty

 • Odpovědnost finanční: SMB

 • Odpovědnost věcná: JIC

 • Partneři: investiční rada, komerční banky

 • Výstupy: 2 udělené půjčky ročně

 • Výsledky: Zvýšení počtu úspěšných odchodů firem z inkubátoru

 • Rozpočet: 0,8 mil. Kč


Lidsk zdroje
Lidské zdroje rozvojových

 • Cíle:

  • Popularizovat vědu a přírodovědné a technické obory

  • Zvýšit kvalitu vzdělávání na středních a vysokých školách

  • Rozvíjet nadané studenty na středních a vysokých školách

  • Zvýšit internacionalizaci vysokých škol

  • Zajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj

  • Zvýšit absorpční kapacitu regionu pro realizaci VaV projektů

  • Zajistit dostatek lidských zdrojů pro podporu inovativního podnikání


Vzd l v n a rozvoj talentovan ml de e v jmk
Vzdělávání a rozvoj rozvojových talentované mládeže v JMK

 • Cíl: Rozvíjet nadané studenty na středních a vysokých školách v JMK

 • Odpovědnost finanční: OPVK

 • Odpovědnost věcná: JCMM

 • Partneři: FNUSA/ICRC

 • Výstupy: 178 podpořených talentovaných studentů; 240 podpořených učitelů

 • Výsledky: Zvýšený počet VŠ studentů přírodovědných a technických oborů

 • Rozpočet:

  • Realizace: 9 mil. Kč na tři roky


Podpora talentovan ch zahrani n ch student p i studiu na v v jmk
Podpora talentovaných zahraničních studentů při studiu na VŠ v JMK

 • Cíl: Zvýšit internacionalizaci vysokých škol JMK

 • Odpovědnost finanční: JMK

 • Odpovědnost věcná: JCMM

 • Partneři: univerzity, FNUSA/ICRC

 • Výsledky: Zvýšení počtu zahraničních studentů (absolventů)

 • Rozpočet: 6 mil. Kč ročně


Somopro south moravian programme for distinguished researchers
SoMoPro – South Moravian Programme for Distinguished Researchers

 • Cíl: Zajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj v JMK

 • Odpovědnost finanční: JMK, 7. rámcový program

 • Odpovědnost věcná: JMK, JCMM

 • Partneři: univerzity, ústavy AV ČR, FNUSA/ICRC

 • Výstupy: 10 až 20 podpořených zahraničních vědců a reintegrace 6 až 10 českých vědců do konce roku 2012

 • Výsledky: Zvýšení počtu zahraničních vědců v regionu. Zvýšení počtu mezinárodních projektů místních VaV pracovišť.

 • Rozpočet: 94 mil. Kč (56 mil. Kč JMK, 38 mil. Kč 7FP)


Byty pro zahrani n v dce
Byty pro zahraniční vědce Researchers

 • Cíl: Zajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum a vývoj v JMK

 • Odpovědnost finanční: SMB

 • Odpovědnost věcná: (JCMM)

 • Partneři: soukromí vlastníci bytů, realitní kanceláře

 • Výstupy: 10 připravených plně vybavených bytů pro okamžité použití

 • Výsledky: Prodloužení pobytu vědců – zvýšení počtu člověkoměsíců zahraničních vědců v regionu

 • Rozpočet: 200 tis. Kč ročně


Podnikatelsk rada jic board ceo
Podnikatelská rada JIC Researchers(Board CEO)

 • Cíl: Zajistit dostatek lidských zdrojů pro podporu inovativního podnikání

 • Odpovědnost finanční: JMK, SMB

 • Odpovědnost věcná: JIC

 • Partneři: firmy, SMB

 • Výstupy: pravidelná setkávání Boardu

 • Výsledky:

  • Nové projekty podpory podnikatelského prostředí

  • Poradenství inkubovaným projektům

  • Kontakty

 • Rozpočet: 50 tis. Kč ročně


Internacionalizace
Internacionalizace Researchers

 • Cíle

  • Posílit mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích

  • Zkvalitnit prostředí a služby pro kreativní cizince

  • Komunikovat Jihomoravský kraj jako centrum výzkumu, vývoje a inovací


Brokerage events
Brokerage events Researchers

 • Cíl: posílení zapojení výzkumných týmu a firem z JMK do mezinárodních projektů FP7

 • Odpovědnost finanční: JIC, VUT, MU, RHK, CDV, VIP park, JMK

 • Odpovědnost věcná: JIC, VUT, MU, RHK, CDV, VIP park

 • Partneři: MŠMT, EK, SMB, FNUSA/ICRC

 • Výstupy: realizace dvou brokerage events v letech 2009 a 2010 po 50 účastnících

 • Výsledky: 4 úspěšné účasti subjektů z JMK, a to v relevantních výzvách v FP, s jednotlivými projekty v hodnotě nejméně 100 tis. EUR

 • Rozpočet: cca. 400 tis. Kč


Mezin rodn st edn kola
Mezinárodní střední škola Researchers

 • Cíl: Zkvalitnit prostředí a služby pro kreativní cizince

 • Odpovědnost finanční: JMK

 • Odpovědnost věcná: JMK

 • Partneři: zahraniční škola

 • Výstupy: vytvoření 15 studijních míst v jednom ročníku

 • Výsledky: Zvýšení počtu kreativních cizinců v JMK

 • Rozpočet: ?


Mezin rodn d m
Mezinárodní dům Researchers

 • Cíl: Zkvalitnit prostředí a služby pro kreativní cizince

 • Odpovědnost finanční: SMB

 • Odpovědnost věcná: ?

 • Partneři: RRA JM, JIC, JCMM, JMK, firemní sféra

 • Výstupy: poskytnutí 200 konzultací ročně, vydání 10 čísel newsletteru ročně, organizace 5 akcí ročně

 • Výsledky: Zvýšení počtu kreativních cizinců v JMK

 • Rozpočet: cca 2 mil. Kč ročně


Zen a monitoring implementace
Řízení a monitoring implementace Researchers

 • Marketing RIS

  • Obory (VaV týmy, firmy)

  • Nástroje RIS (např. konference, brokerage, inovation vouchers ...)

  • Výsledky (succes stories – objevy, inovace, obchodní úspěchy firem, nové spin-offs ...)

  • Vize RIS – kam směřujeme, jak spolupracujeme ...

 • Monitoring implementace

 • Řízení implementace

 • Evaluace implementace


Regionální rozvojová agentura Researchers

jižní Moravy

Děkuji Vám za pozornost

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Královopolská 139, CZ 612 00 Brno

Tel./fax: +420 541 211 635

e-mail:

[email protected]


ad