Zorg voor personeel
Download
1 / 20

Zorg voor Personeel - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Zorg voor Personeel. Rob Hollander, afdelingshoofd PPC-A Tijl Huygen, psychiater PPC-A. Inleiding. Schets FOBA – PPC Focus vandaag op crisisinterventie Schets FOBA-populatie Schets medewerkers: twee bloedgroepen Parallelle processen. FOBA – een wereld apart.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zorg voor Personeel' - galahad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zorg voor personeel l.jpg

Zorg voor Personeel

Rob Hollander, afdelingshoofd PPC-A

Tijl Huygen, psychiater PPC-A


Inleiding l.jpg
Inleiding

 • Schets FOBA – PPC

 • Focus vandaag op crisisinterventie

 • Schets FOBA-populatie

 • Schets medewerkers: twee bloedgroepen

 • Parallelle processen


Foba een wereld apart l.jpg
FOBA – een wereld apart

 • Landelijke psychiatrische crisisinterventie voor gehele GW

 • Top van pyramide

 • Mega ‘grande psychiatrie’

 • Crisis in PI: interactie gedragsstoornis (vanuit psychiatrische stoornis) van gedetineerde en onmachtige omgeving

 • Patiëntencategorieën

 • Crisis = werkelijk nieuwe kans


Vervolg foba l.jpg
Vervolg FOBA

 • Crisisinterventie: altijd fijnzinnig, maar lijkt soms veterinaire psychiatrie

 • Meeste crises zijn in 2 weken bezworen

 • Stabilisatie: fine tuningvan begeleiding

 • Doorplaatsing naar ketenpartner ‘die ermee verder kan’ (soms: ‘moet’! APZ’en willen vaak niet)

 • Carrière-perspectief essentieel

 • FOBA: expertise-centrum

 • Zeer recent: verdubbeling capaciteit  penitentiair psychiatrisch centrum


Behandelen of opsluiten l.jpg
Behandelen of opsluiten?

 • In principe complementair!

 • Populatie met lage compliance, hoog gevaar en vaak matige tot slechte prognose

 • Sterke holding environment en containment noodzakelijk, over langere tijd!

 • In GGZ vaak niet meer voorhanden


Behandelen of opsluiten6 l.jpg
Behandelen of opsluiten?

 • Op werkvloer: dagelijks dilemma!

 • Ernstig incident met schade aan personeel of gevaar voor derden

 • Rol As I? Rol As II?

 • Aangifte? LAA? Binnenhouden?

 • Centrifugale vs centripetale dynamiek (uitsluiten vs insluiten)

 • FOBA: twee bloedgroepen (beheers  zorg)


Foba populatie l.jpg
FOBA-populatie

 • Man, 27 jaar, affectief en pedagogisch verwaarloosd, psychotische stoornis plus cluster-B-persoonlijkheidstrekken

 • Dubbele carrière: vanaf 14e jaar druggebruikend en toenemend delinquent, bekend in jeugdzorg, vanaf 18e jaar in psychiatrie bekend

 • Zowel delinquentie als psychiatrisch beeld verharden; na drie opnames APS op as-II

 • Zorgwekkende zorgmijder; opnames eindigen in weglopen of weg-sturen

 • ‘Slechte hechter’; wereldbeeld: ‘onbetrouwbaar’; dialogische positie: ‘nee-zegger’


Overige kenmerken l.jpg
Overige kenmerken

 • Doorgaans slechte compliance

 • Moeite met hechting

 • Forse gedragsproblemen: dreigen, intimideren, dealen, stelen, aanranden, maar ook meer sneaky discrimineren, denigreren, uittesten

 • Gewend/besloten te zwijgen over wezenlijke zaken c.q. nooit geleerd daarover te spreken


Vervolg kenmerken l.jpg
Vervolg kenmerken

 • Allochtonen vaak ontworteld en/of (ernstig) getraumatiseerd [vroege marker]

 • Niet alleen uit familie/gezin, maar ook uit peer-groep gevallen [vroege marker]

 • Idealen/existentieel perspectief verloren

 • Druggebruik heeft (mede) functie als laatste autonomie: gevoel van controle over zelf en omgeving


Vervolg kenmerken10 l.jpg
Vervolg kenmerken

 • Lastig gedrag is ook protest tegen ziekte/lot

 • (Nieuwe) identiteit van opponerende, tegen alles ‘nee’ zeggende patiënt

 • Hoge krenkbaarheid

 • Zelfwaardering in feite laag

 • ‘Destructiveentitlement’ (Nagy): het zich toegeëigende recht op destructief gedrag


De medewerkers werkvloerthema s l.jpg
De medewerkers: werkvloerthema’s

 • Werkvloer: frontsoldaten

 • Risicovol bedrijf: in FOBA eenmaal per tien dagen beschadigd personeelslid

 • Zeer gemotiveerd (Achilleshiel!)

 • Tegenoverdracht aan de orde van de dag (koffie i.p.v. thee, etc.)

 • Imposante verdringing mogelijk

 • Primair proces: specifiek karakter, Chinese druppel, uitholling

 • Noodzakelijke competenties


Vervolg werkvloerthema s l.jpg
Vervolg werkvloerthema’s

 • Innerlijk conflict: ‘zorgen’ staat haaks op temmen/strijden/grenzen stellen

 • Macropathologie van patiënten jaagt micro-pathologieën personeel aan

 • Narcistisch probleem: onverdraaglijk dat patiënt ‘niks met jou wil’

 • Personeel wordt verleid tot persoonlijke narcistische strijd - verwoestend voor behandelrelatie

 • Echt gesprek of begrijpen van diepere betekenis oppositioneel gedrag komt niet tot stand


Vervolg werkvloerthema s13 l.jpg
Vervolg werkvloerthema’s

 • Heftige splitting binnen team t.a.v. beleid (hoe permissief/restrictief/repressief)

 • Negatieve tegenoverdracht (angst, ergernis, walging, haat) verdrongen of verzwegen

 • Reductionisme in denken, voelen en handelen (balans slaat door van begrijpen naar ingrijpen)

 • Burn out, verbittering, teleurstelling, cynisme en leegloop liggen op de loer

 • In GGZ: neiging tot liever niet opnemen c.q. zo kort mogelijk c.q. uitstoting


Vervolg werkvloerthema s14 l.jpg
Vervolg werkvloerthema’s

 • Veiligheid: kun je rekenen op jezelf?

 • Veiligheid: kun je rekenen op je pieper?

 • Veiligheid: kun je rekenen op je collega’s?

 • Veiligheid: kun je rekenen op je baas?

 • Veiligheid: kun je rekenen op de staf?

 • Veiligheid: kun je rekenen op de directie?

 • Veiligheid: kun je rekenen op ‘daarboven’?


Parallelle processen l.jpg
Parallelle processen

 • Verplaatsing van dynamiek/energie/emotie naar andere systemische lagen met regressie

 • Voorbeeld: BPS (instabiliteit)  ‘good/bad’-feeling  splitting op teamniveau

 • Psychopaat: angstinductie  verdringing of verzwijging  anderesplitting op teamniveau

 • Verplaatsing vaak sterk vermomd!


Parallelle processen16 l.jpg
Parallelle processen

 • Dieper parallel proces: verwaarlozing en zelfverwaarlozing

 • Lange termijn gevolgen: uitgeblust raken, burn out, frequent kort verzuim, cynisme, vertrek

 • Achilleshiel van de hulpverlener en van zorgorganisaties

 • Gevaarlijke blinde vlek, ook van leidinggevende


Parallelle processen17 l.jpg
Parallelle processen

 • Cultuur van zeer frequent (formeel en informeel) overleg is essentieel (ook: humor!)

 • Investeren in personeel: bij/nascholing, constructieve functioneringsgesprekken, modeling, duale aansturing

 • Ook: adequaat personeelsbeleid bij ‘minus-varianten’

 • FOBA: intervisie/supervisie op alle niveaus


Do s don ts l.jpg
Do’s & Don’ts

 • In opleiding meer aandacht aan gespreks- en bejegeningsvaardigheden besteden

 • Gericht aannamebeleid personeel

 • Deskundigheidsbevordering m.b.t. ‘As-II-gedrag’

 • Fysieke en mentale weerbaarheid


Vervolg do s don ts l.jpg
Vervolg Do’s & Don’ts

 • Thema’s als trauma’s, zingeving en existentieel perspectief leren adresseren

 • Leren ‘het niet persoonlijk te maken’

 • Oog krijgen voor/bespreken van eigen zwakke plekken (intervisie/supervisie)

 • Overweeg ongewone interventies (b.v.peer-groep bij behandeling betrekken)

 • Externe consultatie vragen bij dead locks


Vervolg do s don ts20 l.jpg
Vervolg Do’s & Don’ts

 • Duale aansturing (door alle lagen heen)

 • Grens normale, gezonde teamdynamiek af van parallelprocessen met regressie

 • Waakzaam op (zelf)verwaarlozingsprocessen bij medewerkers

 • Calamiteitenopvangteam

 • Verontachtzaam effect Chinese druppel niet!


ad