hoofdstuk 9 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hoofdstuk 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Hoofdstuk 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on

Hoofdstuk 9. Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel. 1 Wisselreglementering in België. Historiek Geleidelijke versoepeling Sinds 2006: NBB verzamelt info via statistische steekproeven rechtstreeks bij bedrijven. 2 Betalingsmiddelen. 2.1 Transfers

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoofdstuk 9' - gala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hoofdstuk 9

Hoofdstuk 9

Betalingsmiddelen en betalingstechnieken in de internationale handel

1 wisselreglementering in belgi
1 Wisselreglementering in België
 • Historiek
 • Geleidelijke versoepeling
 • Sinds 2006: NBB verzamelt info via statistische steekproeven rechtstreeks bij bedrijven
2 betalingsmiddelen
2 Betalingsmiddelen

2.1 Transfers

2.2 Debetkaart

2.3 Kredietkaart

2.4 Cheque

2.5 Wisselbrief

2 1 transfers
2.1 Transfers
 • Definitie
 • SEPA: Single European Payments Area
  • Eengemaakte betaalruimte
  • Realisatie doelstelling Top van Lissabon
  • 32 landen (EU-27 + EFTA + Monaco)
  • EU-richtlijn 2007/64/EG
2 1 transfers 2
2.1 Transfers (2)
 • Europese overschrijving in euro
 • IBAN
 • BIC- of SWIFT-code
 • Kostprijs en verdeling bankkosten
2 1 transfers 3
2.1 Transfers (3)
 • Europese overschrijving in euro
2 1 transfers 4
2.1 Transfers (4)
 • Internationale overschrijving
  • In EUR naar niet-SEPA
  • In vreemde munt
2 1 transfers 5
2.1 Transfers (5)
 • Swift

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

  • Rechtstreekse communicatie
  • Bescherming tegen fraude
2 1 transfers 6
2.1 Transfers (6)
 • Isabel
  • Definitie
  • Voordelen
 • Doorlopende opdracht
  • Europese doorlopende opdracht
  • Voordelen
2 1 transfers 7
2.1 Transfers (7)
 • Domiciliëring
  • Definitie
  • Europese domiciliëring
  • Voordelen
2 1 transfers 8
2.1 Transfers (8)
 • Voor- en nadelen van internationale transfers

+ goedkoop / eenvoudig / snel

 • geen zekerheid tegen mogelijke risico’s / geen garantie over kwaliteit / goodwill van importeur
 • De Western Union-geldtransfer

[terug]

2 2 debetkaart
2.2 Debetkaart
 • Definitie
 • SEPA-instrument
 • Veiligheidsmaatregelen

[terug]

2 3 kredietkaart
2.3 Kredietkaart
 • Definitie
 • SEPA-instrument
 • Krediet + eventueel extra diensten
 • CVC-code
 • Card stop

[terug]

2 4 cheque
2.4 Cheque
 • Definitie

Geen SEPA-instrument

2. Wettelijke vermeldingen

2 4 cheque 2
2.4 Cheque (2)
 • Bepaling van de begunstigde en opdracht
  • Aan toonder, aan order, op naam
  • Endossement
    • Hoe?
    • Eigendomsoverdragend karakter
    • Voorwaarden
2 4 cheque 3
2.4 Cheque (3)

4. De cheque in de praktijk

 • Gekruiste cheque

- algemene kruising

- bijzondere kruising

 • Gecertifieerde cheque
 • Bescherming van de houder
 • Aval op de cheque
2 4 cheque 4
2.4 Cheque (4)

5. Soorten cheques

A Internationale zakencheque

 • Importcheque / Exportcheque
 • Inning onder rechtstreeks krediet / inning op incassobasis
 • Kosten
 • Ongedekte cheques
2 4 cheque 5
2.4 Cheque (5)

Financieel incasso van een internationale zakencheque

2 4 cheque 6
2.4 Cheque (6)

B Bankcheque

 • Bank is trekker en betrokkene
 • Veilig indien uitgegeven door betrouwbare bank
 • Op naam
 • Endosseerbaar
2 4 cheque 7
2.4 Cheque (7)

Financieel incasso van een bankcheque

[terug]

2 5 wisselbrief
2.5 Wisselbrief
 • Begrip en definitie
  • Geen SEPA-instrument
  • Betalingsuitstel
  • Trekker (verkoper); betrokkene (koper)
  • Los van onderliggende commerciële transactie
  • Acceptatie
  • Veel gebruikt bij documentair incasso en documentair krediet
  • 2 soorten:
    • handelswissel
    • financierwissel
2 5 wisselbrief 2
2.5 Wisselbrief (2)

2. De partijen

 • Trekker / betrokkene
 • Begunstigde
 • Avalgever
 • Endossant
 • Houder

3. Wettelijke vermeldingen

4. Facultatieve vermeldingen

2 5 wisselbrief 3
2.5 Wisselbrief (3)

Belgische wisselbrief

2 5 wisselbrief 4
2.5 Wisselbrief (4)
 • Werking

Verloop van het financieel incasso of incasso van een wissel

2 5 wisselbrief 5
2.5 Wisselbrief (5)
 • Acceptatie
  • Door handtekenen van betrokkene
  • Niet verplicht
  • Onvoorwaardelijk maar kan gedeeltelijk gebeuren

7. Avaliseren van een wissel

  • Borgstelling door derde partij
  • Onvoorwaardelijk maar kan gedeeltelijk gebeuren
2 5 wisselbrief 6
2.5 Wisselbrief (6)
 • Endosseren

= overdracht aan een derde door rugtekening

- Endossant

- Geëndosseerde

- Onvoorwaardelijk, altijd voor volledige bedrag

- Eigendomsoverdragend

- Op naam, blanco, aan toonder

- Regresrecht / regresplicht

- Niet-eigendomsoverdragend

- Incasso-endossement

- Pandenendossement

2 5 wisselbrief 7
2.5 Wisselbrief (7)
 • Het protest in België
  • Officiële bewijs dat betrokkene op vervaldag niet heeft betaald
  • Houder die geen protest aantekent, verliest zijn verhaal op de garanten van de wisselbrief
  • Protestakte (indien geaccepteerde wissels) wordt opgemaakt door gerechtsdeurwaarder, door hem verstuurd naar NBB, publicatie in protestenblad. Niet-geaccepteerde wissels: wel protest, geen publicatie.
  • Clausule ‘zonder kosten’ of ‘zonder protest’
2 5 wisselbrief 8
2.5 Wisselbrief (8)
 • Het gebruik van wisselbrieven in het buitenland
 • Veiligheid afhankelijk van wetgeving in elk land afzonderlijk
 • Gebruik af te raden in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Centraal Europa.
 • Italië: protest mogelijk, maar hoge kosten
 • Frankrijk: LCR-systeem (Lettre de Change Relevé)
2 5 wisselbrief 9
2.5 Wisselbrief (9)
 • Het gebruik van het LCR-systeem
 • Veel gebruikt, beperkt tot Frankrijk
 • Betaling gebeurt zonder materiële aanbieding van het handelspapier (geen dure behandelingskosten)
 • Geen mogelijkheid tot protest (clausule ‘sans frais’)
 • Geen zekerheid van betaling voor Belgische exporteur

[terug]

3 betalingstechnieken
3 Betalingstechnieken

3.1 Documentair Incasso

3.2 Documentair Krediet

3 1 documentair incasso
3.1 Documentair Incasso
 • Begrip
 • Uniforme regels voor het Incasso
  • URC (Uniform Rules for Collections)
  • IKK publicatie nr. 522
 • Partijen
  • Opdrachtgever of verkoper-exporteur
  • Remitterende bank
  • Betrokkene of koper-importeur
  • Incassobank of aanbiedende bank
3 1 documentair incasso 2
3.1 Documentair Incasso (2)

Afgifteborderel van documenten

3 1 documentair incasso 3
3.1 Documentair Incasso (3)
 • Documents against payment (D/P)

Koper dient te betalen tegen afgifte van een aantal representatieve documenten zoals vermeld in het verkoopcontract.

 • Documents against acceptance (D/A)

De aanbiedende bank draagt de documenten slechts over aan de importeur op voorwaarde dat de importeur de wissel die de importeur getrokken heeft, ook geaccepteerd heeft.

Verkoper behoudt het recht van bezit van de goederen tot ze betaald zijn.

3 1 documentair incasso 5
3.1 Documentair Incasso (5)
 • Risico’s en kosten van het Documentair Incasso

- De bank neemt geen verplichting op zich voor het nakomen van de betaling.

 • De importeur kan weigeren de documenten op te nemen.
 • Voorzorgsmaatregel (maritiem transport): B/L is een bezitstitel !

↔ Andere vervoersvormen: deze voorzorgsmaatregel is NIET mogelijk.

 • Geen bescherming tegen resiliatierisico, politiek risico, transferrisico, wisselkoersrisico.
 • Banken nemen geen verbintenis op zich bij documentair incasso: de kosten vallen lager uit dan bij een documentair krediet.

[terug]

3 2 documentair krediet
3.2 Documentair Krediet
 • Begrip
 • Uniforme regels
  • UCP (Uniform Customs and Practice)
  • IKK publicatie nr. 600
 • Partijen
  • opdrachtgever of koper-importeur
  • kredietopenende bank
  • verkoper-exporteur
  • bank van de exporteur (adviserende of confirmerende bank)
3 2 documentair krediet 3
3.2 Documentair Krediet (3)

4. Vereiste documenten

- Verzendingsdocumenten

- Verzekeringsdocumenten

- Certificaten en facturen

3 2 documentair krediet 4
3.2 Documentair Krediet (4)

5. Routeschema

Documentair Krediet, realiseerbaar tegen betaling

3 2 documentair krediet 5
3.2 Documentair Krediet (5)

6. Routeschema

Documentair Krediet, realiseerbaar tegen acceptatie

3 2 documentair krediet 6
3.2 Documentair Krediet (6)
 • Overzicht verschillende vormen

A Indeling volgens verbintenis van bank

  • Rechtstreeks meegedeeld documentair krediet
  • Herroepelijk documentair krediet
  • Onherroepelijk documentair krediet
  • Geadviseerd documentair krediet (niet-geconfirmeerd)
  • Geconfirmeerd documentair krediet
3 2 documentair krediet 7
3.2 Documentair Krediet (7)

B Indeling volgens betalingswijze

 • Contante betaling of betaling op zicht
 • Uitgestelde betaling
 • Acceptatie van een wisselbrief
 • Negotiatie van de wisselbrief
3 2 documentair krediet 8
3.2 Documentair Krediet (8)
 • Voordelen van Documentair Krediet
 • Veiligste betaalvorm bij internationale transactie
 • Bescherming tegen commercieel risico, politiek risico, transferrisico. Geen bescherming tegen wisselkoersrisico indien verkoopprijs niet in valuta van exporteur.
 • Bij D/A kan exporteur aan importeur betalingsuitstel toestaan en over zijn geld beschikken via een disconto- of acceptkrediet.

9. In welke valuta?

Valuta van importeur, exporteur of derde land

10. Kostprijs

Duur, maar veilig

[terug]

ad