באילו מצבים בחיי הייתי זקוק ל"מאמן" רוחני כזה, אימתי ויתרתי? - PowerPoint PPT Presentation

gala
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
באילו מצבים בחיי הייתי זקוק ל"מאמן" רוחני כזה, אימתי ויתרתי? PowerPoint Presentation
Download Presentation
באילו מצבים בחיי הייתי זקוק ל"מאמן" רוחני כזה, אימתי ויתרתי?

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
באילו מצבים בחיי הייתי זקוק ל"מאמן" רוחני כזה, אימתי ויתרתי?
163 Views
Download Presentation

באילו מצבים בחיי הייתי זקוק ל"מאמן" רוחני כזה, אימתי ויתרתי?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. פעילות ב"מחויבות אישית"היכנסו אל הקישור הבא, וצפו בסרטון.לאחר מכן, התייחסו לנקודות הבאות בפורום "מחויבות אישית" באתר ביה"ס. באילו מצבים בחיי הייתי זקוק ל"מאמן" רוחני כזה, אימתי ויתרתי? באילו מצבים בחיי אני שימשתי "מאמן" עבור אדם אחר. מה הייתה התחושה? איך סרטון זה מתקשר להתנדבות ב'מחויבות האישית'? האם נתקלת בסיטואציה דומה, בה שימשת כ"מאמן" או להפך? לתת את כל מה שיש לך