luomututkimusohjelma 2003 05 06
Download
Skip this Video
Download Presentation
Luomututkimusohjelma 2003-05 (06)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Luomututkimusohjelma 2003-05 (06) - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Luomututkimusohjelma 2003-05 (06). Markku Järvenpää Pääsihteeri Maatalous- ja elintarviketutkimuksen neuvottelukunta Maa- ja metsätalousministeriö 8.5.2003. Painopistealueet. luomuelintarvikkeiden mikrobiologiset turvallisuusriskit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Luomututkimusohjelma 2003-05 (06)' - gaius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
luomututkimusohjelma 2003 05 06

Luomututkimusohjelma 2003-05 (06)

Markku Järvenpää

Pääsihteeri

Maatalous- ja elintarviketutkimuksen neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriö

8.5.2003

painopistealueet
Painopistealueet
 • luomuelintarvikkeiden mikrobiologiset turvallisuusriskit
 • luomuelintarvikkeiden ravitsemukselliset turvallisuusriskit
 • luonnonmukaisten kotieläin- ja viljaraaka-aineiden kuluttajalähtöinen tuotekehitys ja prosessitekniikat
 • luomuraaka-aineiden minimal processing-jalostusmenetelmät, pk-yrityksiin soveltuva teknologia
 • maan viljavuuden käsite, mittaaminen ja hallinta luomutuotannossa
painopistealueet jatkoa
Painopistealueet jatkoa
 • luomun siemen- ja taimituotantotekniikan sekä –logistiikan kehittäminen
 • luomumaidon- ja lihantuotannon biologiset, teknologiset ja taloudelliset mahdollisuudet
 • kotieläintuotannon kehittäminen lajinmukaisten tarpeiden ja hyvinvoinnin näkökulmasta
 • kestävien ruokajärjestelmien paikallis- ja aluetaloudellinen näkökulma, sosiaalinen pääoma, ekologiset vaikutukset
 • vaihtoehtoisten maatalous-, maaseutu- ja ympäristöpolitiikkatoimenpiteiden kytkennät luomutuotannon kehitykseen: monivaikutteisuus ja maatalouden eurooppalainen malli
luomuohjelman budjetti
Luomuohjelman budjetti
 • ohjelman toteutus 2003-06
 • rahaa varattu 1 milj euro / vuosi
 • hakemuksia tuli 41 kpl
  • budjetti yht. 18,2 Meur, haettu MMM 9,2 Meur
  • v. 2003: 6,1 Meur, haettu MMM 3,2 Meur
 • yhteensä hakukierrokselle tuli 185 hakemusta joiden v. 03 rahoitustarve oli 12,8 Meur
 • Rahaa oli yhteensä jaossa 2,8 Meur
hankkeiden evaluointiprosessi
Hankkeiden evaluointiprosessi
 • Hankkeet pyydettiin ja saatiin englanniksi
 • Arviointi:
  • maatalous- ja elintarviketutkimuksen neuvottelukunta
  • osittain elintarvikeklusterityöryhmä
  • ministeriö
  • ulkomainen asiantuntija
 • Numeerinen arvio ja konsensuskeskustelu
hankkeiden evaluointiprosessi1
Hankkeiden evaluointiprosessi
 • Arviointikriteerit
  • tieteellinen laatu ja innovatiivisuus
  • tutkimusryhmän resurssit, sitoutuminen ja yhteistyö (myös sidosryhmiin)
  • hankkeen relevanssi – sopivuus ohjelman tavoitteisiin ja hyödyntämispotentiaali
alkavat hankkeet hyvi koska
Alkavat hankkeet hyviä, koska…
 • Tutkimuksellisesti hyviä, innovatiivisia
 • Monipuolinen yhteistyö, hyvät tutkijavoimat, sidosryhmät mukana
 • Sopivat hyvin ensisijaisiin ohjelman tavoitteisiin
hankkeita ei rahoitettu koska
Hankkeita ei rahoitettu koska…
 • Hypoteesissa tai tutkimusasetelmassa puutteita
 • Relevanssi luomututkimuksen kannalta oli keinotekoinen tai huonosti perusteltu
 • Ei osunut ensisijaisiin prioriteetteihin
  • ravintoarvovertailut, vihannestutkimus
 • Fokus joko liian laaja tai liian kapea
 • Ankara kilpailu muilta painoaloilta
  • biotekniikka, luonnon monimuotoisuuden tutkimus, taloustutkimus, rakennustutkimus
luomuojelman hankkeet
Luomuojelman hankkeet
 • Rahoitusta sai 11 tutkimushanketta 41:stä.
 • Lisäksi ohjelmaan liitettiin 2 luomuneuvonnan kehittämishanketta (eri momentilta)
 • Avoinna oleville ohjelma-alueille saatiin käytännössä 1-2 hanketta käyntiin
 • Puutteita erityisesti elintarvikkeiden prosessoinnin ja maaperätutkimuksen osalta
 • Hankkeiden MMM-rahoitus
  • 3 vuoden yli 2,44 Meur
  • vuonna 2003 n. 0,72 Meur (+ kehittämishankkeet)
luomuojelman t ydennys 2004 mtnk 25 4 2003
Luomuojelman täydennys 2004 (MTNK 25.4.2003)
 • Elintarviketutkimus
  • Luomuelintarvikkeiden kuluttajalähtöinen tutkimus ja tuotekehitys, erityisesti kotieläin- ja viljaraaka-aineiden tuotekehitys ja prosessointi, mukaan lukien minimal processing –tekniikat, ja pk-yrityksiin soveltuva teknologia (elintarvikeklusteri, Tekesin yritysrahoitus).
 • Maataloudellinen tutkimus
  • Maan viljavuus, mittaaminen ja hallinta luomutuotannossa
  • Kasvinsuojelu luomutuotannossa
 • Talous- ja politiikkatutkimus
  • Luomutuotannon markkinalähtöinen taloudellisuustarkastelu

Luomuohjelmassa on etusija hankkeilla, joissa on kansainvälistä yhteistyötä. Hakemukset pyydetään toimittamaan englannin kielellä.

slide11
ERA-NET proposal

Co-ordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming

(CORE Organic)

 • Outline
 • Background
 • Objective
challenges to agri food research
CAP:

High level of support, costly for society

Overproduction, problems with export

Should be multifunctional

Challenges to agri-food research

Consumer attitudes:

68% of Europeans are concerned about safety of food, mainly: labelling, trace ability of foodstuffs and GMO

(Genevni et al. 2001)

slide13
Development of organic farming in EU countries

http://www.organic.aber.ac.uk/stats.shtml

slide14
Why research in organic farming?
 • It represents an alternative to conventional farming
 • Own standards, certification and control procedures on national and European level
 • Multifunctional:
 • - Less production per unit
 • - Environmentally friendly (less pollution)
 • - Conserve rural areas
 • Broader definition of food safety
status for research in organic f f
Status for research in organic f&f
 • High diversity, many different institutes and traditions
 • Public R & D is scattered and fragmented both geographically and institutionally
 • Quality of research and utilizations of resources are questionable due to many research groups is below ”critical mass”
 • Great potential for synergy through transnational co-operation
objectives of core organic
Objectives of CORE Organic

The overall objective is to enhance quality, relevance and the utilization of resources in research in organic food and farming

With regard to the overall objective specific objectives are to:

 • Increase exchange of information and knowledge of best practices
 • Identify and develop strategic areas suitable for cooperation
 • Initiate and facilitate joint activities to enhance research quality, relevance and resource utilization
 • Implement and conduct transnational research programmes

Objective 1 and 2 are compulsory, and objective 3 and 4 are optional, depending on the administrative, organisational and legal limitations and wishes in the single partner country.

mmm n uudet rahoitusehdot
MMM:n uudet rahoitusehdot
 • Makera- ja yhteistutkimuksen ehdot yhtenevät
 • Päätöksessä nimetään kaikki rahoituksen saajat ja MMM:n rahoitusosuus
 • Ohjausryhmät nimetään molemmissa rahoituslähteissä
 • Rahoituksen vastaanottoilmoitus 3 kk kuluessa päätöksestä, sisältäen ohjausryhmän hyväksymät
  • tarkennettu hankesuunnitelma
  • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  • rahoituksen jako osapuolten kesken
  • ohjausryhmän kokoonpano (ellei ministeriö ole sitä määrännyt)
  • mahdollinen yhteistyösopimus
mmm n uudet rahoitusehdot1
MMM:n uudet rahoitusehdot
 • Hanketta koskevat perustiedot ovat julkisia päätöksen antamisen jälkeen.
 • Tutkimustulokset, joihin ei liity immateriaali-oikeuksia, on julkaistava siten, että ne ovat kaikkien hyödynnettävissä samoin ehdoin.
 • Määrärahan saajan on huolehdittava, että

1) sen työntekijöiden hankkeessa aikaansaamien tulosten omistusoikeudet siirtyvät sille lain mukaisesti tai erikseen sovituilla siirtosopimuksilla,

2) tutkimushankkeesta seuraavien immateriaalioikeuksien omistus- ja käyttöoikeuksien siirtämisestä valtion hallinnon ulkopuoliselle taholle peritään markkinahintainen korvaus, ja

ad