gustav robert kirchhoff n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gustav Robert Kirchhoff PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gustav Robert Kirchhoff

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Gustav Robert Kirchhoff - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Gustav Robert Kirchhoff. Vlasta Pavlović. 1824. – 1887. Biografija. Rođen je 12.3.1824. u K ö nigsbergu (danas u Rusiji, Kalinjingrad) Tamo je diplomirao na Sveučilištu 1847.g.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gustav Robert Kirchhoff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gustav robert kirchhoff

Gustav Robert Kirchhoff

Vlasta Pavlović

biografija
Biografija
 • Rođen je12.3.1824. u Königsbergu (danas u Rusiji, Kalinjingrad)
 • Tamo je diplomirao na Sveučilištu 1847.g.
 • Za vrijeme studiranja objavljuje danas vrlo poznate Kirchhoffove zakone, pomoću kojih se može izračunati struja, napon i otpor električnih krugova (1845.)
 • 1854. se zaposlio kao profesor na Sveučilištu u Heidelbergu, gdje je započeo svoj zajednički rad s R.W.E. Bunsenom.
slide4
Zajedno s Bunsenom osnovao je znanost o spektroskopiji
 • Kasnije se preselio u Berlin, no ubrzo je morao prestati raditi zbog lošeg zdravlja (1886.)
 • Za života radio je kao profesor u Breslauu, Heidelbergu i Berlinu
 • Dao je mnogo značajnih doprinosa u raznim granama fizike
 • Postavio zakon o termalnom zračenju tijela
 • Zaslužan za otkriće i razvoj spektralne analize; objasnivši apsorpcijske linije u optičkim spektrima stvorio mogućnosti izučavanja sastava nebeskih tijela
slide5
Zajedno s R.Bunsenom otkrio je pomoću spektroskopa elemente cezij (1860.) i rubidij (1861.)
 • Postavio zakone o raspodjeli struje u povezanim elektr. krugovima
 • Razvio teoriju difrakcije svjetla davši Huvgensovom principu matematičku formulaciju
 • Preminuo je 17.10.1887.g. u Berlinu
suradnja s robertom bunsenom
Suradnja s Robertom Bunsenom
 • Na slici: Gustav Robert Kirchhoff (lijevo) i Robert Wilhelm Eberhard Bunsen
spektroskopija
Spektroskopija
 • Najznačajniji Kirchhoffov doprinos u fizici je bilo područje spektroskopije
 • U suradnji s R. Bunsenom je osnovao (tada sasvim empiričnu) znanost o spektroskopiji.
 • Počeli su tako da su izumili spektroskop – uređaj baziran na prizmi koji je razdvajao svjetlost na njegove primarne kromatske boje, tj. na njegov spektar. Pomoću njega su počeli proučavati spektralna svojstva raznih kemijskih elemenata u plinovitom stanju.
 • Kirchhoff je proučavajući obojene pare iznad tvari zagrijane do bijelog žara, otkrio da svaki element daje jedinstven i karakterističan uzorak obojenih linija. Svaki element pravi isti set identifikacijskih crta, čak i onda kada je kemijski spojen s drugim elementima.
otkri e cezija i rubidija
Otkriće cezija i rubidija
 • Svaki atom ima svoj spektar. Elementi su otkrivani kroz dobar dio 19. stoljeća (Kirchhoff, kemičar Bunsen) baš na temelju te istine, pa se i čitava grana nauke razvila samo u tu svrhu - spektroskopija - analize spektara različitih atoma.
 • Spektri su linijski (–isprekidani).Linije neke frekvencije odvojene su tamnim područjem.
 • Spektri su govor atoma, a govore: zračenje emitiramo isprekidano jer emitiramo samo na određenim frekvencijama (poput radiopostaje koja emitira svoje programe na točno određenim frekvencijama, a ne svim), jednako tako, zračenje apsorbiramo samo na određenim frekvencijama, ne svim zamislivim, i to upravo onim na kojima emitiramo, a sve prema Planckovu zakonu zračenja, to sve znači da mi poslujemo s energijom u prekidima, znači uzimamo i dajemo samo one porcije koje možemo probaviti.
cezij
Cezij
 • 1860. Prilikom analiziranja spektra lužnatih soli naišli su na nepoznati element s plavim emisijskim linijama te su ga nazvali CEZIJ (od latinskog “caesius” = nebesko plav)
 • Otkriven je spektroskopski u uzorcima mineralne vode iz Durkheima
rubidij
Rubidij
 • Otkriven je 1861.g. spektroskopski kao nečistoća u uzorku jednog minerala
 • Zbog njegovih crvenih emisijskih linija nazvali su ga RUBIDIJ (od latinskog “rubidus” = tamno crven)
kirchhoffov doprinos na podru ju astronomije
Kirchhoffov doprinos na području astronomije
 • Kirchhoff je pomoću znanja o spektroskopiji počeo proučavati sastav sunca.
 • Otkrio je natrijev spektar u zvijezdama iz čega je shvatio da se pomoću spektra zvijezda može otkriti od čega su sastavljene.
 • 1859. objavio je rad u kojem objašnjava tamne linije u sunčevom spektru koje je otkrio Josef von Fraunhofer (Fraunhoferove linije), te kaže da one proizlaze iz apsorpcije određenih valnih duljina nekih tvari u sunčevoj atmosferi.
 • To otkriće označilo je početak novog doba na području astronomije.
slide13
Kasnije je formulirao Kirchhoffov zakon o radijaciji, u kojem objašnjava emitiranje i apsorpciju radioaktivnih zraka crnog tijela.
 • U njemu kaže da je količina energije koju tijelo emitira jednaka količini koju to tijelo upija.
 • Kirchhoff je tu tvrdnju dokazao 1861., te je taj njegov rad temelj na kojem je stvorena kvantna teorija.
kirchhoffovi strujni zakoni
Kirchhoffovi strujni zakoni
 • 1.Kirchhoffov strujni zakon kaže da je za bilo koju električnu mrežu algebarski zbroj svih struja u jednom čvorištu jednak nuli. (tj. Algebarski zbroj struja u granama koje se sastaju u bilo kojoj čvornoj točki mreže jednak je nuli)
 • U svakoj čvornoj točki električnog sklopa zbroj ulaznih struja jednak je zbroju izlaznih
primjer
Primjer
 • A: I2 = I1 + I3
 • B: I6 = I2 + I4
 • C: I6 = I3 + I5
 • D: I5 = I1 + I4
slide16
2. Kirchhoffov zakon kaže da je algebarski zbroj svih elektromotornih sila izvora struje u zatvorenom strujnom krugu jednak algebarskom zbroju svih padova napona koji se prema Ohmovom zakonu javljaju na pojedinim otporima vezanima u tom krugu.
 • Suma pada napona u zatvorenom strujnom krugu jednaka je nuli.
slide17

Kirchhoff je jedan od najvećih fizičara 19.st., poznat kao jedan od utemeljitelja spektroskopije. Poznat je i po svojim zakonima koje je napisao 1845. kao student i koji se odnose na struju i elektromotorne sile u električnim krugovima.