Gie da papier w
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 153 Views
  • Uploaded on

Giełda papierów. wartościowych. Giełda papierów wartościowych. Jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy. Najwyższym

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gail-mullen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gie da papier w

Giełda papierów

wartościowych


Gie da papier w warto ciowych
Giełda papierów wartościowych

Jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie

możliwości obrotu papierami wartościowymi

dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka

regulowana jest przez regulamin giełdy. Najwyższym

organem tej instytucji jest Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy. Prawo do udziału w walnym

zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze giełdy. Do

kompetencji zgromadzenia należy m.in. dokonywanie

zmian w statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.


Walne zgromadzenie akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) to naczelny

organ spółki akcyjnej, który stanowi o najważniejszych

sprawach dotyczących istnienia i działalności spółki

akcyjnej. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

są określane przez przepisy kodeksu spółek

handlowych oraz przez

statut spółki.


Kto to jest makler
Kto to jest makler ?

Makler jest to osoba zajmująca się zawodowo

pośrednictwem w transakcjach kupna i

sprzedaży towarów i usług w zamian

za prowizję. Najważniejszymi

dziedzinami obejmującymi

pracę maklera są przewozy

morskie i obrót papierami

wartościowymi.


Indeksy gie dowe
Indeksy giełdowe :

Indeks giełdowy – jest to wartość obliczona na podstawie

wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Indeks

jest miarą statystyczną pokazującą w jaki

sposób zmieniają się ceny grupy

wyselekcjonowanych spółek w

określonym czasie oraz w

istotny sposób wpływającą

na zachowanie się

inwestorów

giełdowych.


Indeksy gie dowe w polsce
Indeksy giełdowe w Polsce :

  • WIG

  • WIG20

  • TECHWIG

  • mWIG40

  • sWIG80


Gie da papier w

Obserwując zmiany wartości indeksu można bez

analizowania cen akcji poszczególnych spółek

ocenić poziom zwrotu na rynku oraz określić

kierunek ruchu cen.


Co to jest zysk
Co to jest zysk ?

Zysk to dodatni wynik finansowy

przedsiębiorstwa, oznacza, że ma

ono wyższe przychody niż koszty

ich uzyskania. Jest jednym z

najważniejszych wskaźników

pozwalającym określić, czy działalność gospodarcza

przedsiębiorstwa jest opłacalna, czy nie.


Kim jest inwestor
Kim jest inwestor ?

Inwestor to podmiot lokujący swój kapitał w celu

osiągnięcia zysku lub dochodu, może to być osoba

fizyczna lub osoba prawna. Główny inwestor w

danym przedsiębiorstwie, który ma

największą władzę w podejmowaniu

decyzji gospodarczych, zwany

jest inwestorem

strategicznym.


Hossa i bessa
hossa i bessa :

Hossa to wzrost kursu papierów

wartościowych lub cen towarów

notowanych na giełdzie, utrzymująca się

przez dłuższy okres.


Gie da papier w

Bessa to długotrwały

spadek kursów papierów

wartościowych lub cen towarów

notowanych na giełdzie. Może

doprowadzić do załamania się

rynku.


Gie da papier w warto ciowych w warszawie
Giełda papierów wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została

założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna.

Warszawska giełda jest głównym elementem rynku

wtórnego i dzieli się na rynek podstawowy

i rynek równoległy.


Gie da papier w

Handel na rynku wtórnym odbywa się za

pośrednictwem domów maklerskich lub banków

prowadzących działalność maklerską.

Najważniejszymi indeksami giełdy warszawskiej są

WIG oraz WIG20 i mWIG40.


Na czym polega r nica mi dzy akcj a obligacj
Na czym polega różnica między akcją a obligacją?

Akcja polega na tym, że posiadacz akcji jest posiadaczem

kapitału spółki akcyjnej, czyli ma w niej udziały.

Uprawnia go to do udziału w walnym

zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ,

na którym ma prawo głosu w

ważnych sprawach

dotyczących danego

przedsiębiorstwa.


Gie da papier w

Jego zysk lub strata pieniędzy uwarunkowane są tylko

notowaniami akcji spółki na giełdzie papierów

wartościowych, czyli od rynkowej gry popytu i podaży.

Inaczej jest z obligacjami, gdzie posiadacz zyskuje

pieniądze z oprocentowania z tytułu udzielonej pożyczki.

Obligacja może być przedmiotem obrotu giełdowego lub

pozagiełdowego.R d a
Źródła:

  • sciaGA.pl

  • Encyklopedia Zarządzania pl.

  • Wikipedia pl.