Vize m rov ho it v evrop a ve sv t
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

VIZE MÍROVÉHO ŽITÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ. PŘEHLED NAPLNĚNÝCH I NENAPLNĚNÝCH VIZÍ. MÍR – O JAKÝ STAV SE JEDNÁ?. MÍR. Stav dobré vůle mezi lidmi všeobecně. Mezi státy a společenstvy stav, kdy ani jedna ze stran nevyužívá k prosazení svých cílů jakéhokoliv násilí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gail-mccoy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vize m rov ho it v evrop a ve sv t

VIZE MÍROVÉHO ŽITÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ

PŘEHLED NAPLNĚNÝCH I NENAPLNĚNÝCH VIZÍVize m rov ho it v evrop a ve sv t
MÍR

 • Stav dobré vůle mezi lidmi všeobecně.

 • Mezi státy a společenstvy stav, kdy ani jedna ze stran nevyužívá k prosazení svých cílů jakéhokoliv násilí.

 • Stav, kdy ani uvnitř jednotlivých států či společenstev nedochází k násilnému, agresivnímu řešení vzniklých (problematických) situací.

 • Opak válečného stavu a násilí všeobecně.


Prvn historicky dolo en m rov smlouva prosinec 1270 p nl mezi egyptem a chetiskou po bitv u kade e
PRVNÍ HISTORICKY DOLOŽENÁ MÍROVÁ SMLOUVA – PROSINEC 1270 PŘ.NL. MEZI EGYPTEM A CHETISKOU ŘÍŠÍ PO BITVĚ U KADEŠE


Pax romana
PAX ROMANA 1270 PŘ.NL. MEZI EGYPTEM A CHETISKOU ŘÍŠÍ PO BITVĚ U KADEŠE

 • Příklad snahy o vnitřní (i vnější) mír v římském impériu za doby vlády Octaviana Augusta (27 př.n.l – 14.n.l.) do doby vlády císaře Commoda (177 – 192).

 • Jde spíše o mír prosazený politickou mocí, která nemá soupeře ( v dějinách tak poté následují i Pax Mongolica, Pax Britannica, či Pax Americana).


1462 pl n mezin rodn m rov organizace ji ho z pod brad smlouva o nastolen m ru v cel m k es anstvu
1462 – PLÁN MEZINÁRODNÍ MÍROVÉ ORGANIZACE JIŘÍHO Z PODĚBRAD – „SMLOUVA O NASTOLENÍ MÍRU V CELÉM KŘESŤANSTVU“


Mezin rodn erven k organizace zalo en r 1863 v d sledku v le n ch zv rstev
MEZINÁRODNÍ ČERVENÝ KŘÍŽ, ORGANIZACE ZALOŽENÁ R.1863 V DŮSLEDKU VÁLEČNÝCH ZVĚRSTEV


Henri dunant jeden ze zakladatel m k
HENRI DUNANT, JEDEN ZE ZAKLADATELŮ MČK R.1863 V DŮSLEDKU VÁLEČNÝCH ZVĚRSTEV


Hlavn motto m k
HLAVNÍ MOTTO MČK R.1863 V DŮSLEDKU VÁLEČNÝCH ZVĚRSTEV

 • „SÍLA LIDSKOSTI“ (THE POWER OF HUMANITY).

 • Další zásady MČK: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota, univerzálnost.

 • Poznámky: popudem k založení byla rakousko – italská bitva u Solferina v r. 1859.

 • Dnes má Mezinárodní červený kříž 189 členů (včetně mateřských organizací).


Nobelova cena za m r ud lov na od r 1901 jedna z p ti nobelov ch cen
NOBELOVA CENA ZA MÍR – UDĚLOVÁNA OD R.1901, JEDNA Z PĚTI NOBELOVÝCH CEN

 • Uděluje se jednotlivcům nebo organizacím ( to ji činí výjimečnou), jež vykonali nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů. Na rozdíl od ostatních Nobelových cen ji neuděluje švédská Akademie věd, ale norský Nobelův výbor, jmenovaný norským parlamentem.


P klady nositel nobelovy ceny za m r
PŘÍKLADY NOSITELŮ NOBELOVY CENY ZA MÍR PĚTI NOBELOVÝCH CEN

Matka Tereza - 1979

Lékaři bez hranic - 1990


Vize m rov ho it v evrop a ve sv t

SPOLEČNOST NÁRODŮ, VZNIKLA 28.6.1919 V PAŘÍŽI, SÍDLILA V ŽENEVĚ, PŮSOBILA V LETECH 1919 – 46, BĚHEM 2.SVĚT.VÁLKY PRAKTICKY POZBYLA NA VÝZNAMU


Woodrow wilson jeden z duchovn ch otc sn
WOODROW WILSON, JEDEN Z DUCHOVNÍCH OTCŮ SN SÍDLILA V ŽENEVĚ, PŮSOBILA V LETECH 1919 – 46, BĚHEM 2.SVĚT.VÁLKY PRAKTICKY POZBYLA NA VÝZNAMU


Vize m rov ho it v evrop a ve sv t
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, VZNIKLA 24.10.1945 V SAN FRANCISCU, SÍDLO V NEW YORKU, DNES MÁ 193 ČLENSKÝCH ZEMÍ


S dlo osn v new yorku
SÍDLO OSN V NEW YORKU FRANCISCU, SÍDLO V NEW YORKU, DNES MÁ 193 ČLENSKÝCH ZEMÍ


Vize m rov ho it v evrop a ve sv t
RADA BEZPEČNOSTI OSN – ORGÁN OSN ZODPOVĚDNÝ ZA ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VE SVĚTĚ, ZA ZAJIŠTĚNÍ SVĚTOVÉHO MÍRU A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTI


Koly a ot zky
ÚKOLY A OTÁZKY ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VE SVĚTĚ, ZA ZAJIŠTĚNÍ SVĚTOVÉHO MÍRU A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

 • Kdo jsou stálí členové Rady bezpečnosti OSN?

 • Kolik nestálých členů volí Valné shromáždění OSN do Rady?

 • Jsou rezoluce Rady bezpečnosti OSN závazné? Jsou vynutitelné i silou?

 • Jaké jsou kompetence Rady bezpečnosti OSN?

 • Může jediný stálý člen RB OSN zablokovat (vetovat) rozhodnutí RB OSN?


E en kol
ŘEŠENÍ ÚKOLŮ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VE SVĚTĚ, ZA ZAJIŠTĚNÍ SVĚTOVÉHO MÍRU A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

 • Čínská lidová republika, Francie, Velká Británie, Rusko a USA.

 • 10.

 • Ano /ano.

 • Zachování míru ve světě, řešení sporů, úprava zbrojení, užití sankcí vůči narušiteli, vojenské akce proti agresorovi, navrhování kandidáta na generálního tajemníka OSN, společně s Valným shromážděním OSN volí soudce mezinárodního soudního dvora, předkládá zprávy o svém působení Valnému shromáždění OSN.

 • Ano.


Pou it obr zky
POUŽITÉ OBRÁZKY ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VE SVĚTĚ, ZA ZAJIŠTĚNÍ SVĚTOVÉHO MÍRU A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

 • VERVEXA. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_Peace_Dove.svg

 • DEROR AVI. Wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kadesh.jpg

 • MICHEL WOLGEMUT, WILHELM PLEYDENWURFF. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuremberg_chronicles_f_251v_2_(Georgius_rex_bohemie).jpg

 • JON HARALD SOBY. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Red_Cross.svg

 • NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Henry_Dunant-young.jpg

 • U.S.GOVERMENT. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mother_Teresa_1985_cropped.jpg

 • UK DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:An_MSF_health_worker_examines_a_malnourished_child.jpgALLARD POSTMAN. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:League_of_Nations_Anachronous_Map.PNG


Pou it obr zky ii
POUŽITÉ OBRÁZKY II. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VE SVĚTĚ, ZA ZAJIŠTĚNÍ SVĚTOVÉHO MÍRU A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

 • PACH BROTHERS. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:President_Woodrow_Wilson_portrait_December_2_1912.jpg

 • WILFRIED HUSS. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_Nations.svg

 • DJMUTEX. wikopedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:United_Nations_HQ_-_New_York_City.jpg

 • ERIC DRAPER. wikipedia [online]. [cit. 28.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UNSC_Summit_2005.jpg