A le katimi yakla imlari
Download
1 / 32

A?LE KATIMI YAKLA?IMLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

AİLE KATIMI YAKLAŞIMLARI. UYGULAMALI AİLE EĞİTİMİ Y. Doç. Dr. Atilla Cavkaytar Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü. Sosyal Kabul Fiziksel Beceriler Özbakım Becerileri Evi Koruma Okuldan Eve Gelme Telefonu Kullanma Yiyecek İçecek Hazırlama.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A?LE KATIMI YAKLA?IMLARI' - gail-martin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A le katimi yakla imlari

AİLE KATIMI YAKLAŞIMLARI

UYGULAMALI AİLE EĞİTİMİ

Y. Doç. Dr. Atilla Cavkaytar Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü


A len n etk n katilimi

Sosyal Kabul

Fiziksel Beceriler

Özbakım Becerileri

Evi Koruma

Okuldan Eve Gelme

Telefonu Kullanma

Yiyecek İçecek Hazırlama

Zamanını Yararlı Kullanma

Tehlikelere Karşı Önlem

İlkyardım Becerileri

Kardeşlerle Geçinme

Korku ve Yalnızlıkla Başetme

Toplumsal Kaynakları Tanıma

AİLENİN ETKİN KATILIMI


Neden ocu umla ben ali maliyim
NEDEN ÇOCUĞUMLA BEN ÇALIŞMALIYIM?

 • Onu tanıyorum.

 • Çoğu zaman evde birlikteyiz.

 • Onunla birebir ilgilenebilirim.

 • Okulda öğrendiklerini evde tekrar edebiliriz.

 • Uygun davranışlarını her zaman pekiştirebilirim.

BUNLARI YAPMAK BENİ

RAHATLATIR


Aile e itimi programlar
Aile Eğitimi Programları

 • Anne-Baba Olarak Anne-Babalar

 • Öğretici Olarak Anne-Babalar

 • Gönüllüler\Destekleyiciler Olarak Anne-Babalar


Anne baba olarak anne babalar
Anne Baba olarak Anne Babalar

 • Anne babaları anne babalık rolleri açısından eğitmeyi amaçlar

  • Özüre uyum süreci

  • Çocuğun sosyalleşmesi

  • Kardeşlerle ilişkiler

  • Vasilik

  • Yasal işlemler


Retici olarak anne babalar
Öğretici olarak Anne Babalar

 • Anne babaların çocuklarına öğretici olmalarını sağlamayı amaçlar

  • Çocuğun çeşitli gelişim alanlarındaki gelişimine katkıda bulunma,

  • Çocuğa uygun davranışlar kazandırma

  • Beceri kazandırma


G n ll ler destek iler olarak anne babalar
Gönüllüler Destekçiler olarakAnne Babalar

 • Anne babaları çocuklarının eğitimi için kaynak bulma konularında eğitmeyi amaçlar

  • Yasal savunuculuk

  • Toplumsal kuruluşlarla işbirliği yapma

  • İlgili uzmanlara ulaşma

  • Ekonomik kaynaklar yaratma


Anne babalarin ocuklarina ret c olmalarinin nedenler
ANNE BABALARIN ÇOCUKLARINA ÖĞRETİCİ OLMALARININ NEDENLERİ

 • Güçlü birer pekiştirme aracıdırlar

 • Çocuklarını herkesten daha iyi tanırlar

 • Onlara daha fazla zaman ayırabilirler

 • Okulda öğrenilenleri evde geliştirebilirler

 • Çocuklarının gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk ve haz duyarlar


Anne baba ocuk ali ma b mler
ANNE-BABA-ÇOCUKÇALIŞMA BİÇİMLERİ


Ev ret m avantajlari
EV ÖĞRETİMİAVANTAJLARI

 • Doğal çevre-ev-öğrenilenlerin genellenebilmesi

 • Ailenin kendi değer yargıları

 • Genelleme ve kalıcılık

 • Tüm aile bireylerinin katılımı

 • Evdeki tüm davranışlarla ilgilenebilme

 • Bireyselleştirme


Ev ret m ne katilim
EV ÖĞRETİMİNE KATILIM

 • Gönüllü olma

 • Zaman ayırma

 • Uygun ortamlar sağlama

 • Diğer aile bireyleri

 • Birebir çalışma

 • Evin kalabalık olması


Grup ret m
GRUP ÖĞRETİMİ

 • Bilgi Verme

 • Ortak sorunları olanlarla tanışma

 • 10-12 kişilik gruplar

 • 8-10 haftalık programlar

 • Her hafta bir beceri

 • El Kitapları


Sinifta yardimcilik
SINIFTA YARDIMCILIK

 • Öğretim tekniklerini gözleyebilme

 • Çocuklarıyla yapılan örnek çalışmaları izleme

 • kendi çocukları ve diğer engelli çacukları okul ortamında gözleyebilme

 • Evde yapılacak çalışmaların daha etkili hale gelmesi


T rk ye dek durum
TÜRKİYE’DEKİ DURUM

 • Ailelerin çocuklarına öğretici olmak için bilgiye gereksinim duymaları

 • Ailelerin eğitildiğinde çocuklarının eğitimine etkin katılımcı olabilmeleri

 • Çeşitli aile eğitim programlarının farklı özelliklere sahip aileler ve çocuklarıyla uygulanması ve etkili sonuçların alınması

 • Özel eğitim hizmetlerine ilişkin yeni yasal düzenlemeler


Konuya l k n ara tirmalar
KONUYA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR

 • Aile özellikleri, ailelerin özüre uyum sürecinde, geçtikleri aşamalarda karşılaştıkları güçlüklerin betimlenmesi,

 • Aile gereksinimlerinin belirlenmesi,

 • Ailelerin eğitime katılımları,

 • Zihin engellilere bağımsız yaşam becerilerinin becerilerinin kazandırılması ailelerin etkin katılımlarının sağlanması,

 • Erken eğitim programlarına ilişkin uygulamalar ve sonuçları,


A le katimi yakla imlari

ÖZBAKIM VE EV İÇİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI(ÖZEBÖP)

Y. Doç. Dr. Atilla Cavkaytar Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü


A le katimi yakla imlari

Uygulamalı Davranış Analizi

AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI (ÖZEBÖP)

Program Geliştirme İlkeleri

Ailelerin

zihin engelli çocuklarına,

özbakım ve ev içi becerilerini

kazandırabilmelerine yardımcı

olabilmek için

hazırlanmış programdır.

Öğretici Olarak Anne-Babalar


Zeb p n amaci
ÖZEBÖP’ÜN AMACI

Aile Eğitimi Programı'nın genel amacı,

zihin engelli çocuğa sahip anne-babaları, çocuklarına evde özbakım ve ev içi becerileri öğretmede yeterli duruma getirmektir.

 • Ön Bilgiler Bilgisi

 • Beceri Öğretimi Öncesi Hazırlıkları Yapabilme Becerisi

 • Beceri Öğretimine İlişkin Yeterlikler Bilgisi

 • Uzman Gözetiminde Çocuğuna Bir Beceri Öğretme Becerisi


Renme retme ali malari
ÖĞRENME-ÖĞRETME ÇALIŞMALARI

Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı

Grup EğitimiBire bir Eğitim

Aile Toplantıları Ev Ziyareti

YÜZYÜZE EĞİTİM


Zbakim ve ev becer ler n n ret m el k tabi
ÖZBAKIM VE EV İÇİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ EL KİTABI

I. ÖN BİLGİLER

II. ÖĞRETİM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

III. BECERİ ÖĞRETİMİ

* EKLER


B l m i n b lg ler

BÖLÜM I KİTABIÖN BİLGİLER

Bağımsız Yaşam Becerileri

Günlük Yaşam Becerileri

Özbakım ve Ev İçi Becerileri


B l m ii ret m nces hazirliklar

BÖLÜM II KİTABIÖĞRETİM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Çocuğun Durumunu Belirleme

Çocuğun Yerine Getiremediği Becerileri Belirleme

Becerilerin Öğretim Sırasını Belirleme

Ödülleri Belirleme

Öğretim Çalışmalarını Planlama

Becerinin Adı

Çalışmanın Amacı

Çalışma Yeri

Öğretim Araçları

Beceri Basamaklarını Oluşturma


B l m iii becer ret m
BÖLÜM III KİTABIBECERİ ÖĞRETİMİ

 • Çalışma Zamanları

 • Öğretim Öncesi Son Hazırlıklar

 • Öğretim Çalışmaları

  • Dikkati Sağlama

  • Yönerge Verme

  • İpuçları Verme

   • Sözel İpuçları

   • Model Olma

   • Fiziksel Yardım

  • Onaylama, Ödüllendirme ve Harekete Geçirme

   • Onaylama

   • Ödüllendirme

   • Harekete Geçirme

 • Uygulama


Ekler
EKLER KİTABI

 • Öğretilecek Becerileri Belirleme Formu

 • Çocuğun Yerine Getiremediği Beceriler Listesi

 • Becerilerin Öğretim Sırası Listesi

 • Ödül Belirleme Listesi

 • Çalışmalarda Kullanılacak Ödüller Listesi

 • Örnek Kayıt Formu

 • Boş Kayıt Formları


A le toplantilari
AİLE TOPLANTILARI KİTABI

Küçük Gruplar

Anne-Baba

Üç Toplantı

Aile Toplantıları, Aile Eğitimi Programı amaçlarına ulaşmada gerekli içeriğin sunulmasına yönelik uzman yönetiminde yapılan grup toplantılarıdır.

 • Aile Toplantıları'nın temel amacı, Özbakım ve Ev içi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı'nda yer alan konularda ailelere yüz yüze eğitim vermektir.

Değerlendirme

Araçlar

1,5 Saatlik Toplantılar

Oturma Düzeni


Toplant i
Toplantı I KİTABI

 • ÖN BİLGİLER

  • Bağımsız Yaşam Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Özbakım ve Ev İçi Becerilerine İlişkin Ön Bilgilerin sunulması,

 • BECERİ ÖĞRETİMİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

  • Çocuğun Durumunun Belirlenmesi

   • Çocuğun yerine getiremediği becerilerin belirlenmesi

   • Belirlenen becerilerin öğretim sırasının belirlenmesi

  • Öğretimde kullanılacak ödüllerin belirlenmesi ve Çalışmalarda Kullanılacak Ödüller Listesi’nin hazırlanması

   Bu toplantıda işlenen konulara

   ilişkin EV ÇALIŞMALARININ verilmesi.


Toplant ii
Toplantı II KİTABI

 • BECERİ ÖĞRETİMİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

  • Öğretim Çalışmalarının Planlanması

   • Becerinin Adı

   • Çalışmanın Amacı

   • Çalışma Yeri

   • Çalışma Araçları

   • Beceri Basamaklarının Oluşturulması

    Bir örnek beceri için

    Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu

    hazırlanması


Toplant iii
Toplantı III KİTABI

 • BECERİ ÖĞRETİMİ

  • Çalışma Zamanları

  • Öğretim Öncesi Son Hazırlıklar

  • Öğretim Çalışmaları

   • Dikkati Sağlama

   • Yönerge Verme

   • İpuçları Verme

    • Sözel İpuçları

    • Model Olma

    • Fiziksel Yardım

  • Onaylama-Ödüllendirme-Harekete Geçirme Konularında Açıklamaların Yapılması

  • EV ZİYARETİ

   hakkında bilgilendirme, planlama


Ev ziyareti ve telefon g r meleri
Ev Ziyareti ve Telefon Görüşmeleri KİTABI

 • Ev Ziyareti, uzman ile ailenin ev ortamında birebir yaptıkları çalışmalardır.

 • Telefon görüşmeleri, ailelerin bir becerinin öğretimini tamamladıktan sonra uzmana haber vermesi ve çalışmaları süresince tereddüt ettiği konularda danışması amacıyla yapılan görüşmelerdir.


Ev z yaret
EV ZİYARETİ KİTABI

 • Diğer aile bireyleriyle tanışma

 • Son hazırlıkların yapılması

 • Beceri öğretimine başlama

 • Uzmanın değerlendirmeleri

 • Çalışmayı bitirme/ara verme/yeni açıklamalar yapma/başka bir ev ziyareti planlama

 • Beceri öğretimi tamamlandığında uzmanı arama


De erlend rme
DEĞERLENDİRME KİTABI

DEĞERLENDİRME ARACI

BÖLÜM I

Değerlendirme Alanı : Ön Bilgiler bilgisi.

Değerlendirme Yöntemi: Sözel sorular

Alt Amaçlar

1. Bağımsız Yaşam Becerilerini oluşturan beceri alanlarını söyler. ( )

2. Günlük Yaşam Becerilerinin oluşturan beceri alanlarını söyler. ( )

3. Özbakım Becerileri ve Ev içi Becerilerini oluşturan beceri alanlarını

söyler.( )


A le katimi yakla imlari

BÖLÜM 2 KİTABI

Değerlendirme Alanı: Beceri öğretimi öncesi hazırlıkları yapabilme

Değerlendirme Yöntemi : Aile çalışmalarının incelenmesi

Alt Amaçlar

1. Öğretim çalışmalarına başlamadan önce çocuğun durumunu belirler. ( )

1. Çocuğun ev içinde yerine getiremediği becerileri belirler. ( )

2. Belirlediği becerilerin öğretim sıralamasını yapar. ( )

2. Öğretimde kullanacağı ödülleri belirler. ( )

1. Ödül Belirleme Listesini doldurur. ( )

2. Çalışmalarda Kullanılacak Ödüller Listesi hazırlar. ( )

3. Becerilerin Öğretim Sırası Listesinde 1. sırada yer alan beceri

için ”Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu" hazırlar. ( )


ad