slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A munkáltatók munkavédelmi feladatai a munkahelyteremtő beruházás megvalósításában. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A munkáltatók munkavédelmi feladatai a munkahelyteremtő beruházás megvalósításában.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
gail-bowman

A munkáltatók munkavédelmi feladatai a munkahelyteremtő beruházás megvalósításában. - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation
A munkáltatók munkavédelmi feladatai a munkahelyteremtő beruházás megvalósításában.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkavédelmi Felügyelősége A munkáltatók munkavédelmi feladatai a munkahelyteremtő beruházás megvalósításában. A munkavédelmi hatóság működésének irányelvei és a 2014. évi feladatai. Puszti Tibor munkavédelmi igazgatóhelyettes pusztit@ommf.gov.hu

 2. A munkavédelem munkáltatót érintő főbb alapelvei 1. A tripartit együttműködési kötelezettség elve A munkáltatóknak, a munkavállalóknak és az állami szerveknek a munkavédelmi feladatok ellátása, a kötelezettségeik és a jogaik érvényesítése teljesítése érdekében együtt kell működniük. 2. Az adatvédelem elve A munkavédelemmel kapcsolatos minden eljárás során a személyes, különleges és közérdekű adatoknak, az állami, szolgálati és üzleti titkoknak a védelmét biztosítani kell. 2

 3. A munkavédelem munkáltatót érintő főbb alapelvei 3. Az érdekegyeztetés és érdekvédelem biztosításának elve Az Alaptörvény és az Mvt. Kötelezi a munka világában együttműködő feleket az érdekképviseleti szervekkel való együttműködésre. 4. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának elve A munkáltató a személyi-, tárgyi- és szervezeti (szervezési) feltételek biztosításáért és a megvalósítás módjának meghatározásáért általános felelősséggel tartozik. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. 3

 4. A munkavédelem munkáltatót érintő főbb alapelvei 5. A munkavégzés szabályainak a munkavállaló által értett nyelven történő átadásának elve A munkavállaló az általa értett nyelven kapjon munkavédelmi oktatást, üzemeltetési dokumentációt, technológiai leírást és minden egyéb munkavédelmi tartalmú tájékoztatást. 6. Egyes munkáltatói feladatok munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységgé nyilvánításának elve A speciális felkészültséget igénylő szakmai feladatokat csak munkavédelemi szakemberek igénybevételével végezheti el. 7. A védelem kiterjesztésének elve A munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek (pl. járókelők, ügyfelek, látogatók, stb.) biztonságának és egészségének megóvása is munkáltatói kötelezettség. 4

 5. Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során A beruházás alatt indokolt a munkabiztonsági szakember és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat fokozott bevonása a munkavédelmi feladatok ellátására. 1. A beruházás kivitelezésében résztvevők (tervezők, kivitelezők) írásbeli nyilatkoztatása, a nyilatkozatok összegyűjtése; 2. Üzemcsarnok műszaki átadás-átvétele során a munkavédelmi követelmények megfelelőségének ellenőrzése; 3. A bővítmény (létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia) előzetes munkavédelmi szempontú ellenőrzése, próbaüzemi vizsgálata; 5

 6. Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során 4. A bővítményre és az új tevékenységekre, munkakörökre, munkafolyamatokra vonatkozó kockázatok értékelése, indokolt esetben a munkahigiénés vizsgálatok elvégzése és az értékelési dokumentáció meglévő kockázatértékeléshez csatolása; 5. Az új tevékenységek, munkakörök kockázatainak értékelése, a szükséges egyéni védőeszközök egyéni védőeszköz juttatási rendszerbe történő bevezetése; 6. Munkaerő gazdálkodási feladatok, az új tevékenységekhez szükséges számú és szakképesítésű munkavállaló kiválasztása és felvétele; 6

 7. Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során 7. Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének kérése; 8. Indokolt esetben az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének módosítása; 9. Az előzetes munkavédelmi oktatások megtartása (figyelembe véve az egyes munkakörök sajátosságait), a munkáltató munkavédelmi utasításainak, szabályzatainak (pl. alkohol, belépési rend, mentési terv, stb.) ismertetése; 10. A speciális oktatások megtartása (pl. emelőgép üzemeltetés, karbantartás, robbanásvédelmi dokumentáció, stb.); 7

 8. Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során 11. Betanítási időszak személyi, tárgyi és szervezési feltételeinek meghatározása, belső vizsgáztatás megszervezése; 12. A munkavállalók munkacsoportokba szervezése, alá- fölérendeltségi viszony meghatározása; 13. A rendszeres munkáltatói ellenőrzés megszervezése; 14. A munkavállalókkal (munkavédelmi képviselővel való tanácskozás; 15. Kockázatkommunikáció, a munkakörnyezet, a munka feltételek monitorozása. 8

 9. Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során A munkavédelmi tevékenységben a jogkövető magatartási gyakorlat kialakítása érdekében a munkáltató megkeresésére jogszabályi és szabványi tájékoztatással, és a helyes gyakorlat ismertetésével segítjük a hozzánk bizalommal fordulókat. 9

 10. A munkavédelmi szervezetrendszermegújulása A munkavédelem ágazati irányítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai Államtitkárságához tartozik. A kormányzati célok ezen keresztül érvényesülnek. A munkavédelem szakmai irányítása 2012.01.01-tőla Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának a feladata. - a működési irányelvek, hatósági feladatok meghatározása, - részvétel a jogalkotásban, módszertani útmutatók készítése - II. fokú hatósági feladatok ellátása, hivatalvizsgálatok, - értékelési, elemzési, nyilvántartási feladatok. 10

 11. A munkavédelmi szervezetrendszermegújulása Az elsőfokú hatósági feladatok ellátását 2011.01.01-től a Megyei/Fővárosi Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező munkavédelmi felügyelői végzik. - hatósági ellenőrzés, a munkavédelmi szabálytalanságok feltárása, munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása, - munkabalesetek kivizsgálása, - munkáltatói bejelentések adatainak nyilvántartása, kezelése, - megelőzést szolgáló tájékoztatás, felvilágosítás, - az önkéntes jogkövető magatartás erősítése. 11

 12. Szemléletváltás a munkavédelemállami irányításában A munkavédelem állami irányításáért felelős NMH MMI 2012-től minden év február 20-ig nyilvánosságra hozza (pl. az NMH MMI honlapján, az NGM közlönyben) - a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési irányelveit, - az adott év kiemelt ellenőrzési, vizsgálati feladatait és céljait, - az ellenőrizendő főbb ágazatokat, szakmákat és tevékenységeket. 12

 13. Szemléletváltás a munkavédelemállami irányításában A munkavédelmi hatóság működésének irányelvei - a munka világában érintett felek támogatása, - a munkahelyi megelőzésre irányuló gondolkodás támogatása, - tájékoztató, felvilágosító tevékenység erősítése, munka- védelmi nyílt napok szervezése, részvétel fórumokon, rendezvényeken. - egységes, fokozatos és arányos intézkedések tétele, - tisztesség, következetesség, bizalom, a partneri szemlélet erősítése. 13

 14. Munkavédelmi tájékoztatás, tanácsadás Feladatok: - jogszabályi és szabványi előírások ismertetése, - a helyes munkavédelmi gyakorlatról való tájékoztatás, - a balesetvizsgálati és baleset-megelőzési tevékenység támogatása, - a munkavédelmi érdekképviselet támogatása, Történhet: - telefonon: 72/513-420 - írásban: 7602 Pécs, Pf. 406/1. ; fax: 72/539-099 - e-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu - személyesen: a Pécs, Király u. 46. hivatali helyiségében - nyílt szakmai napokon, fórumokon, tájékoztatókon, konferenciákon, rendezvényeken, - az iskolarendszerű képzésben végzős (pályakezdő) fiatalok munka világába való bevezetésének támogatásával. 14

 15. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések Az ellenőrizendő - kiemelt - ágazatok - építőipari kivitelezés (magas- és mélyépítés, bontás, felújítás, bővítés); - mezőgazdaság (növény- és talajvédelmi munkák, állattenyésztés, betakarítás); - feldolgozóipar (élelmiszeripar, könnyűipar (fa-, bőr-, cipő-, konfekció-, papír- és nyomdaipar), fémipar fémfeldolgozás, gépgyártás), stb.; - bányászat (munkaegészségügy ellenőrzések); - egészségügyi és szociális intézmények. 15

 16. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések Vizsgálati feladatok - az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen munkaeszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó munkavédelmi követelmények teljesítésének célvizsgálata egészségügyi szolgáltatóknál; - építőipari kivitelezés célvizsgálata az ágazatban bekövetkezett munkabalesetek magas száma és súlyossága miatt; - anyagmozgatási tevékenység célvizsgálata; 16

 17. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések Vizsgálati feladatok - bányászat munkaegészségügyi célvizsgálata; - beszállással végzett munkák saját kezdeményezésű célvizsgálata. Akcióellenőrzés - hőségriasztástól időpontjaitól függően rendkívüli időjárási körülmények miatti ellenőrzések. Előzetes bejelentéssel történő átfogó ellenőrzés végzése - 2 munkáltató átfogó ellenőrzése előzetes értesítést követően. 17

 18. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések A BAMKH szakigazgatási szerveivel történő közös ellenőrzések - a mezőgazdasági ágazatban a növény- és talajvédelmi munkák, az állattartó telepek és a halászati tevékenység ellenőrzése; - a feldolgozóipari ágazatban a húsfeldolgozó üzemek ell.; - a veszélyes anyaggal (pl. rákkeltők, vegyi anyagok) tevékenységet végzők ellenőrzése - természetes fürdőhelyek ellenőrzése; - közfoglalkoztatást végzők ellenőrzése. 18

 19. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések Az ellenőrzéseink további szakmai szempontjai - a munkavédelmi oktatások tartalmának ellenőrzése és intézkedések tétele az oktatás hatékonyságának növelése érdekében; - a közlekedési utak állapotának ellenőrzése és intézkedések tétele a botlás és elcsúszás miatt bekövetkező munkabalesetek megelőzése érdekében; - a porképzéssel járó tevékenységek ellenőrzése és intézkedések tétele a munkahelyi porártalom megelőzése, illetve a kockázatainak csökkentése érdekében; 19

 20. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések Az ellenőrzéseink további szakmai szempontjai - a veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységek és a rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával járó tevékenységek ellenőrzése és intézkedések tétele a vegyi ártalmak megelőzése, illetve a kockázatainak csökkentése érdekében; - a bejelentett munkabalesetek munkáltatói kivizsgálásának ellenőrzése, a nem megfelelően kivizsgált balesetek hatósági kivizsgálása; - a közérdekű- és panaszbejelentések kivizsgálása. 20

 21. Balesetmentes munkavégzést kívánok ! Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Puszti Tibor pusztit@ommf.gov.hu 72/513-023; 30/817-5028