pasen 24 april 2011 ontmoeting in de tuin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pasen 24 april 2011 Ontmoeting in de tuin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pasen 24 april 2011 Ontmoeting in de tuin

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Pasen 24 april 2011 Ontmoeting in de tuin - PowerPoint PPT Presentation

gaia
124 Views
Download Presentation

Pasen 24 april 2011 Ontmoeting in de tuin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pasen 24 april 2011 Ontmoeting in de tuin Johannes 20: 1-18 “Maria!” “Rabboeni!” Jezus zegt tegen Maria: “Ga naar mijn broeders en zusters en zeg hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria gaat en vertelt alles. Zij heeft de Heer gezien! Hij is waarlijk opgestaan.

  2. De twee bogen van de ontmoeting staan helemaal open, het “Licht van God” straalt overal bovenuit. De dood is overwonnen, Jezus is waarlijk opgestaan.

  3. Jezus ontmoet Maria en geeft haar een opdracht waardoor alles bij de volgende ontmoetingen wordt doorverteld en doorgegeven. Laten wij ook vertellen en doorgeven dat het “Licht van God” ons de Vader heeft gegeven.

  4. De steen is weggerold, het graf is open, de dood heeft gefaald en is overwonnen. Jezus geeft ons de doorgang naar zijn Vader, die nu ook onze Vader is door zijn sterven en opstanding.

  5. De “Levende” die grenzen doorbreekt van dood en leven gloort in het groen en straalt. Sta daar voor open.