Finnish Support Center FSC Oy tietojärjestelmien asiantuntija - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finnish Support Center FSC Oy tietojärjestelmien asiantuntija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finnish Support Center FSC Oy tietojärjestelmien asiantuntija

play fullscreen
1 / 12
Finnish Support Center FSC Oy tietojärjestelmien asiantuntija
88 Views
Download Presentation
gaia
Download Presentation

Finnish Support Center FSC Oy tietojärjestelmien asiantuntija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Finnish Support Center FSC Oytietojärjestelmien asiantuntija

 2. FSC Oy:n ja Anubexin migraatiomentelmän edut

 3. Miksi migroida?Automaattisen migroinnin arvo Lähde: University of Calgary, University of Southern California, softwaremetrics.com, Addison-Wesley, Anubex

 4. Automaattinen konversioTärkeimmät hyödyt • Vähentää kaksinkertaisen kehitystyön ja -ylläpidon minimiin ja poistaa turhia haittoja • Työkaluilla toteutettava konversio • 100 % toiminnallinen ja ulkoinen yhteensopivuus • Investoinnin säilyminen. “Ministry of Finance in France, 14.000 users are migrated by Anubex”

 5. Kaksinkertainen ylläpito - mitä se tarkoittaa? Tarvitsee lisäresursseja; määritysten ja teknologioiden opiskelu Source: Anubex

 6. Kaksinkertaisen ylläpidon uhkat Suuri riski ydinliiketoiminnalle • Samassa yksikössä pitää olla kahden ympäristön tuntemusta • Järjestelmän hallinta, kahden järjestelmän ylläpitokustannukset • Valtava työkuorma kehityksessä, testauksessa ja tukitoiminnoissa • Järjestelmien kehityksen synkronoiminen:”liikkuva maali”

 7. Vaihtoehdot? 1-3 miljoonaa LOC (riviä koodia)‏ Uudelleenkoodaus: • Helposti 5 vuotta tai enemmän Anubex-asiakkaat: • Tyypillisesti 9-18 kuukautta Source: Anubex

 8. Ratkaisu isona kuvana Source: Anubex

 9. Automaattinen konversio - työkalutHyödyt • Uuden alustan ohjelmat siirtyvät vastaavina. • Tuleva ylläpito helpompaa: henkilökunta tuntee ohjelmat. • Kehittäjät pystyvät vertaamaan koodia: ”ennen ja jälkeen”. • Kehittäjien oppivat uuden kehitysalustan helpommin. • Kehittäjät oppivat uuden alustan projektin aikana.

 10. 100 % toiminnallinen ja ulkoinen yhteensopivuusHyödyt • • Muutoksen hallinta jää minimaaliseksi, koskee pääasiassa IT- henkilöstöä. • • Loppukäyttäjien uudelleen koulutus jää pois tai on minimaalista: • Ei turhia odotuksia. • He voivat keskittyä omaan työhönsä. • • Vältytään toiminnalliselta analyysiltä ja uusien spesifikaatioiden kirjoittamiselta. • • Helpompi testata, kattaen kaikki ominaisuudet (tuttu järjestelmä). • • Ei keskeytyksiä varsinaiseen liiketoimintaan.

 11. Investoinnin säilyttäminenHyödyt • Järjestelmän arvo säilyy • Käyttäjien osaaminen • Kehittäjien osaaminen • Toimivat ohjelmat; koeteltu ja testattu logiikka • Lisäyksenä uudet kehitysympäristöt ja teknologiat • RDBMS / Web / GUI; • J2EE, .NET; Open Source • EAI, XML, SOA.

 12. www.fsc.fi