Byggavfallskonferansen 2010
Download
1 / 20

Byggavfallskonferansen 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Byggavfallskonferansen 2010. Byggavfall i plan- og bygningsloven. Direktør Morten Lie. LOVVERK:. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, vedtatt våren - 2009) To ansvarlige departement Planlegging: Miljøverndepartementet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Byggavfallskonferansen 2010' - gaia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Byggavfallskonferansen 2010

Byggavfallskonferansen 2010

Byggavfall i plan- og bygningsloven

Direktør Morten Lie

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT


Lovverk
LOVVERK:

 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, vedtatt våren - 2009)

 • To ansvarlige departement

  • Planlegging: Miljøverndepartementet

  • Byggesaksdelen: Kommunal og regionaldepartementet


Form l med ny teknisk forskrift
FORMÅL MED NY TEKNISK FORSKRIFT

Sikre viktige kvaliteter i ”nye” bygg

Miljøkrav: Påse at disse kvalitetene fremskaffes uten unødig belastning på ressurser og miljø


Overordnede milj m l
OVERORDNEDE MILJØMÅL

ENERGI:

Lavt energibehov og miljøriktige energikilder

HELSE- og MILJØSKADELIGE STOFFER: Giftfrie byggevarer

AVFALL:

God utnyttelse av materialressurser - særlig knapphetsressurser.

Forsvarlig håndtering for å unngå spredning av farlige stoffer.


Milj utfordringene m sees i sammenheng
MILJØUTFORDRINGENE MÅ SEES I SAMMENHENG !

 • Utfasing av miljøgifter økermuligheten for god utnyttelse av avfall

 • Fornuftig avfallspolitikk gir redusert klimabelastning


Byggeavfall
BYGGEAVFALL

 • Stor andel (40%?)av total avfallsmengde

 • Ca. 1,5 mill. tonn pr. år (gravemasser kommer i tillegg)


Avfall
Avfall

Tekn

§11-2

§11-3

 • Redusere avfallsmengden

 • Håndtering av avfall. Avfallsplaner


H ygradig utnyttelse
HØYGRADIG UTNYTTELSE

 • Materialgjenvinning (ref. EU): ”Oppfyller et nyttig formål ved å erstatte andre materialer som ellers ville blitt anvendt.”

 • Mulighet for materialgjenvinning, en eller flereganger, bør tilstrebes før avfallet evt. energiutnyttes.

 • Brennverdien bibeholdes. Gevinsten knyttet til energiutnyttesle vil alltid kunne tas ut i siste runde.


Dagens krav eget kapittel om byggeavfall i milj myndighetenes avfallsforskrift kap 15
DAGENS KRAV : Eget kapittel om byggeavfall i miljømyndighetenes avfallsforskrift (kap. 15)

Krav om

- avfallsplan/miljøsaneringsplan,

- sluttrapport og

- min. 60% sortering

ved følgende tiltak:

 • Oppføring av nybygg > 300 kvm

 • Rehabilitering eller riving > 100 kvm

 • Tiltak i konstruksjoner og anlegg som genererer > 10 tonn avfall


Sektoransvar
SEKTORANSVAR

I ot.prp.85 (2007-08) slås det fast at bestemmelser om byggavfall skal flyttes fra miljømyndighetenes avfallsforskrift til bygningsmyndighetenes tekniske forskrift (TEK)

Begrunnelse:

Byggeregelverket er bedre kjent i byggenæringen

Fordel om alle krav knyttet til en byggesak samles et sted

Miljøkrav bør fremgå av sektorvist regelverk


H ringsforslaget
HØRINGSFORSLAGET

Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid, slik at avfallsmengder over livsløpet begrenses til et minimum

Det skal velges produkter til byggverk som er godt egnet for ombruk og materialgjenvinning

Krav om avfallsplan, saneringsplan og sorteringsgrad (overført mer eller mindre direkte §15 i avfallsforskriften).


Avfallsplan og sluttrapport
AVFALLSPLAN og SLUTTRAPPORT

I hht. høringsforslag:Dokumentene skal ikke sendes inn for godkjenning, men være tilgjengelig ved tilsyn/kontroll

- inngå i prosjekteringsunderlaget,

- følges av utførende,

- fremvises ved tilsyn/kontroll

Slik løsning følger av etablert regime i byggesaksbehandlingen. Dokumentasjon på oppfyllelse av andre viktige krav, som brannkrav og energikrav, sendes heller ikke inn.

I høringen: Mange innvendinger mot at dokumentene ikke lenger skal sendes inn for godkjenning


Innvendinger mot foresl tt regime
Innvendinger mot foreslått regime

Uheldig å endre prosedyre så kort tid etter at kravene ble tatt inn i avfallsforskriften (1.1.2008)

Endringen kan oppfattes som en nedprioritering av dette miljøområde. Risikerer at bevisstheten reduseres og miljøresultatene uteblir.

Mister godt grunnlag for landsdekkende byggeavfallsstatistikk


Mottiltak kt tilsyn
Mottiltak– ØKT TILSYN

Sparte ressurser i kommunen brukes til å øke tilsynsaktiviteten på avfallsområdet

Tilsyn på avfallsområdet gis prioritet i 2 år etter ikrafttredelse av ny forskrift. Prioriteringen forskriftsfestes.


Forskriftsfestede krav om tilsyn
FORSKRIFTSFESTEDE KRAV OM TILSYN

Frskrift

§ 16-3

 • 2 første år:

  • At det foreligger sluttdokumentasjon som ellers ikke skal sendes til kommunen

  • At plan for avfallshåndtering og miljøsanering er utarbeidet og følges

 • 2 neste år:

  • At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket

  • At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket

   Rapportering til departementet etter 2-års-periodene


Tilsyn i enkeltsaker framfor godkjenning av alle saker
TILSYN I ENKELTSAKER FRAMFOR GODKJENNING AV ALLE SAKER

Ressursbesparende

Brudd kan oppdages ved stedlig kontroll i utførelsesfasen (feks. mangel på containere)

Opplagte regelbrudd, f.eks. knyttet til utarbeidelse av avfallsplaner, gir indikasjon på manglende seriøsitet eller manglende kompetanse i foretakene.

Kraftige sanksjoner ved brudd på krav virker disiplinerende

Aktuell sanksjonsform: Godkjenning av foretaket trekkes tilbake, overtredelsesgebyrer, tvangsmulkt


Andre mulige l sninger
ANDRE MULIGE LØSNINGER ??

 • Krav om innsending av dokumenter- uten godkjenning.

  Lett tilgjengelige for tilsyn.

 • Kun krav om innsending av sluttrapport.

  Mulighet for avfallsstatistikk opprettholdes.

 • Krav om uavhengig kontroll /tredjepartskontroll.

  Avfall utpekes som kontrollområde. Dokumentasjon og praksis kontrolleres av særlig kvalifiserte kontrollforetak

 • Krav om avfallsplan / sluttrapport ved søknad om ferdigattest


Kontroll fokus p riving milj sanering
KONTROLL: Fokus på riving/miljøsanering?

 • Større mengder farlige stoffer/miljøgifter

 • Vanskeligere å velge rett tilsynstidspunkt /rett dag

 • Høytkompetansekrav

 • Ny undersøkelse viser at 1 av 3 aktørerikke har kontroll med eget farlig avfall


Tiltakene bidrar til l se
Tiltakene bidrar til å løse :

- et avfallsproblem

 • et energiforsyningsproblem

 • et klimaproblem


Takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten!